Els multiportals territorials dels PAE

Els multiportals territorials dels PAE ( polígons d’activitats econòmiques)

Durant anys, els espais per accedir a la informació  dels polígons industrials han estat fonamentalment desenvolupats des d’empreses privades de comunicació o de promoció individual de determinats polígons industrials amb les seves associacions d’empresaris, com és el bon exemple pel polígon del Bufalvent.cat. Aquest polígon de Manresa és un referent en el model de gestió i informació. Fa relativament poc que les administracions públiques, freqüentment liderant els projectes des dels consells comarcals o les àrees de gestió metropolitana, han fet un esforç per fer una àmplia promoció i difusió d’aquestes espais d’activitat econòmica,  de forma conjunta o en col·laboració amb les empreses i propietaris dels solars, naus o empreses.

Un cas que coneixem força bé de renovació  d’aquests portals de dades i millora d’aquests espais web, que aviat farà tres anys des de l’inici d’un profund projecte de renovació, és el del Consell Comarcal del Vallès Oriental que permet presentar,  promocionar i fer difusió del portal de polígons d’activitat econòmica (PAEVOr) de la comarca.. A més, al portal web s’han incorporar ampliacions amb el "Cercador de naus i solars" del portal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com l’espai especialitzat de naus i solars,  i d’ocupació laboral; tot això  a través  de l’espai MarketplaceVO. Com indiquen des del Servei d'Impuls i dinamitzacio dels PAE del Consell comarcal del Vallès Oriental,  aquesta plataforma online ,MarketplaceVO, és on les empreses de qualsevol sector d'activitat econòmica del Vallès Oriental publiquen els seus productes i serveis de proximitat per promocionar-se.  Aquest treball valllesà d’ampliació de les dades dels polígons d’activitat econòmica, molt orientada a mostrar l’oferta immobiliària de naus i solars, ha estat molt participatiu i ha comptat amb la coordinació de l’Observatori  de l’àmbit de promoció econòmica comarcal i la complicitat i el treball de les administracions públiques del territori i de les associacions professionals d’industrials i els sindicats. Tots els agents formant part de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA). Tota aquesta tasca per  la promoció econòmica, per incorporar dades de les empreses censades amb dades sobre accessibilitat, activitats que desenvolupen, les característiques urbanístiques, les formes de mobilitat i els subministraments i serveis de què disposa,  per la promoció dels espais d’activitat econòmica i posar a disposició  la informació urbanística i, fins i tot, fiscal dels municipis i un conjunt de dades estadístiques,  posat en obert a disposició del conjunt de persones i professionals interessats.

Al  Perfil de Ciutat, els diferents municipis, majoritàriament a través dels portals dels Consells comarcals ofereixen amb mapes d’accessos, llista amb les dades i ubicacions de les empreses amb el seu geolocalitzador, oferta de naus i solars, informació fiscal de cada municipi.

http://www.barcelones.cat/

https://nausisolars.amb.cat/consellcomarcal/comarca/Tots

 

També les grans institucions territorials, metropolitans, provincials i autonòmica, ofereixen aquests espais als seus webs que complementen els webs comarcals i locals:

També, les ciutats del Perfil ofereixen dades més particulars dels seus polígons, en molts casos redireccionats amb l’espai web de polígons dels seus Consell comarcals i entitats supraterritorials.

Inicialment,  els polígons pretenien aconseguir la seva ordenació i una interlocució associativa amb les administracions municipals i supramunicipals, per temes fiscals, obres i millores i accessos per carretera. Actualment, les actuals tecnologies permeten sumar l’oferta de naus i solars, oportunitats de negoci i atracció de personal amb un aparador d’abast internacional, amb la consulta i exposició de les característiques i serveis de l’activitat, el polígon i l’entorn.  Cal sumar un continu de novetats, com les noves responsabilitats medi ambientals en captació i d’energies netes, compra d’energia, millores amb l’accés de transports públic i no contaminant. O també  la mancomunació d’esforços per l’economia circular, no només dins dels polígons, sinó entre diferents polígons intercomunicats i propers.

 

Raúl D. González, tècnic Ajuntament de Mollet del Vallès.

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4.8 (5 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Comentaris

Per a Terrassa, es treballa el tema directament per part de serveis interns de l'Ajuntament (no per part d'iniciativa privada) almenys des de 1996. És de destacar en matèria de la publicació de dades i informacions sobre els polígons i les empreses que hi ha localitzades el portal SIG desenvolupat des de 2008, http://emap.terrassa.cat/mapGIs/?modul=PAE , basat en els censos d'empreses executats des de 2004. Aquest treball s'expresava de forma concisa en l'article OESST, "El portal SIG dels polígons d'activitat econòmica de Terrassa", Terrassa, Aj. Terrassa, Informe de Conjuntura 2009, pp. 203-208, http://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWIjMDkmbnVtPTE1

Volem saber que en penses...