Publicacions

Aquesta publicació que aquí es presenta –amb vocació de ser anual—  com totes les que sorgeixen del projecte en xarxa El perfil de la Ciutat, s’inscriu en els procediments metodològics del càlcul d’indicadors socials i econòmics agregats, i sintètics, a partir de informació estadística bruta municipal. L’objectiu final és aconseguir disposar d’un “instrument quantitatiu” que permeti fer un seguiment acurat de l’estat i l’evolució dels principals objectius estratègics fixats pels municipis.

Consulta l'anuari online

Altres publicacions

La xarxa El perfil de la Ciutat ha editat altres estudis. Un d'ells és el projecte elaborat pel grup de recerca AQR (Anàlisi Quantitativa Regional) de la Universitat de Barcelona anomenat El perfil de la ciutat. Mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees. El projecte té com a objectiu realitzar un sistema d'indicadors estratègics de seguiment de qualitat de vida i cohesió social dels següents municipis: Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Girona, Granollers, Manresa, Martorell, Mataró, el Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa i Vic.

Concretament, s'analitzen, per una banda, els resultats de l'anomenat Índex Sintètic de Qualitat de Vida (ISQV) que intenta sintetitzar les diferents dimensions que té el concepte de la qualitat de vida. A partir d'aquest índex, es fa una anàlisi de quina és la situació relativa de cada municipi tant respecte de la resta de municipis de la Xarxa com de la resta de municipis similars de la província de Barcelona.

En el segon informe AQR l'objectiu és analitzar un conjunt d'indicadors estratègics genèricament nomenats de coneixement i innovació pels municipis integrants de la xarxa.

El tercer informe AQR té com a objectiu elaborar una anàlisi a partir d'indicadors estratègics pels diferents membres de la Xarxa, ja sigui comparativament o bé de forma individualitzada. En concret, en aquest informe s'analitza la dinàmica empresarial de cadascun dels municipis pel període 2000-2005 a partir de l'anàlisi dels dos principals agents: les empreses i els treballadors.

El quart informe AQR pretén abordar dos nous temes: Indicadors d'excel·lència empresarial i de Sostenibilitat.

I el darrer informe AQR pretén analitzar cada un dels municipis que integren la Xarxa a partir de la selecció d'alguns dels indicadors analitzats en els diferents informes que integren l'estudi.

Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp