Què és un perfil?

El Projecte “El Perfil de la Ciutat” te com a resultat més visible la el·laboració d’uns models de perfils quantificables de la qualitat de vida d’una ciutat, basats en càlculs a partir d’estadístiques oficials i dades de bases de dades de gestió administrativa municipal. Aquestes quantificacions de variables, poden pendre, segons la seva naturalesa, algun dels tres tipus següents:

Un indicador és una mesura estadística d’un concepte, basat en una anàlisi teòrica prèvia, l’objectiu de la qual és la descripció de l’estat de la societat (indicadors socials), i l’eficàcia final de les polítiques socials (indicadors de control de gestió). Així, per tant, als indicadors hi precedirà, primer un objectiu al que hi serveix una observació empírica. L’observació és el primer pas per apropar-se al fet o esdeveniment, que caldrà convertir en taxes o percentatges per a enriquir la lectura de la informació absoluta en un posicionament relatiu respecte de sí mateix (del total de població) i/o d’altres unitats territorials.

Les taxes són indicadors de freqüència. Indiquen les mitjanes dels fets proporcionals amb intervals conceptuals, així doncs, és la proporció que representa el nombre de successos del tipus que sigui en la població en què es produeixen.

Un índex intenta representar diferents paràmetres o variables en un sol número, per tant el seu resultat serà molt relatiu i complexe. Nombre que expressa la relació entre dues o més magnituds.

Actualment s’han definit dos plantilles o graelles de perfil de qualitat de vida, amb una sèrie de indicadors numérics que trobareu descrits en el següent Glosari del Perfil de la Ciutat (pdf).

Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp