Barberà del Vallès

La taula mostra la evolució dels valors, calculats des de l'any 2005 i fins l'any actual, dels següents indicadors al municipi: Població, Mitjana d'edat, Gent gran, Sobreenvelliment, Població estrangera, Nascuts a Catalunya, Taxa de natalitat, Taxa de fecunditat i Saldo migratori.
Indicadors200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Població27.82728.63329.20830.27131.14431.68832.03332.43632.58032.55032.54532.83232.86032.83933.091
Mitjana d'edat37,637,838,038,138,138,338,538,839,239,740,140,440,841,241,4
Gent gran10,89%11,25%11,40%11,25%11,39%11,64%12,02%12,54%13,03%13,75%14,50%15,02%15,63%16,42%16,74%
Sobreenvelliment10,00%9,96%10,45%10,54%10,80%11,06%11,84%12,49%12,68%13,01%13,22%13,08%12,89%13,32%13,61%
Població estrangera3,83%4,82%5,29%6,22%7,35%7,61%7,67%7,63%7,37%7,00%6,53%6,68%6,58%6,60%7,17%
Nascuts a Catalunya62,70%62,70%63,10%63,20%63,00%63,50%64,00%64,40%65,10%65,60%66,10%66,20%66,70%66,90%66,80%
Taxa de natalitat11,30‰13,20‰12,60‰14,60‰12,90‰12,60‰13,00‰11,90‰10,80‰10,60‰10,00‰9,50‰9,20‰8,70‰n.d.
Taxa de fecunditat40,80‰48,40‰46,70‰54,50‰48,90‰47,90‰50,00‰46,60‰43,10‰42,90‰41,70‰40,00‰39,10‰37,50‰n.d.
Saldo migratori1,41,31,61,41,31,11,11,00,91,01,11,01,00,8n.d.

Exportar la taula en format:

Població

Descripció
Nombre d’habitants
Font
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Mitjana d’edat

Fórmula
Sumatori de l’edat de tots els habitants / Població
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Gent gran

Fórmula
Població de més de 64 anys / Població total
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Sobreenvelliment

Fórmula
(Població de 85 anys i més / Població de 65 anys i més) * 100
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Població estrangera

Fórmula
Població amb nacionalitat diferent a l’espanyola / Població
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Nascuts a Catalunya

Fórmula
Població nascuda a Catalunya / Població
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.

Taxa de natalitat

Fórmula
Nombre de naixements * 1.000 / Població
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener.
La taula mostra la evolució, des de l'any 2005 i fins l'any actual, dels següents indicadors referents al mercat de treball al municipi: aturats registrats, taxa d'atur registral, impacte crisi en l'atur, aturats 45 i més anys, atur llarga durada de baixa qualificació, índex d'ocupació, índex de contractació, indefinits vs. total, indefinit dones vs. indefinits i temporalitat juvenil
Indicadors20062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Aturats registrats1.3681.4052.2492.8212.6642.9643.1103.0562.7472.4442.0851.8391.6911.680
Taxa d'atur registraln.d.8,74%13,86%17,55%16,71%18,55%19,59%19,40%17,51%15,52%13,10%11,47%10,52%10,35%
Impacte crisi en l'aturn.d.1,001,602,011,902,112,212,181,961,741,481,311,201,20
Aturats 45 i més anysn.d.41,71%35,62%36,41%39,60%40,65%44,34%46,96%50,53%53,07%53,96%55,08%52,45%53,04%
Atur llarga durada de baixa qualificación.d.n.d.n.d.n.d.9,46%8,81%10,32%11,85%12,74%12,93%13,05%12,72%12,06%10,65%
Índex d'ocupación.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.83,88%83,82%85,72%88,39%90,15%90,73%92,29%93,05%
Índex de contractación.d.124,61%100,54%69,23%76,16%76,74%71,44%82,39%93,10%93,67%113,14%109,81%118,23%124,53%
Indefinits vs. totaln.d.17,72%18,29%13,85%12,05%12,28%13,60%11,74%12,20%13,15%12,56%13,99%14,44%13,21%
Indefinit dones vs. indefinitsn.d.46,37%45,88%47,57%40,67%44,49%45,50%42,78%40,77%39,07%35,34%38,80%38,30%38,90%
Temporalitat juveniln.d.1,411,361,381,571,501,611,661,611,261,541,561,891,84

Exportar la taula en format:

Quadre sinòptic sobre el mercat de treball ()

(a) Valors índex de cada variable per Catalunya i el municipi partint d'Actius igual a 100
(b) Actius resultat del sumatori dels ocupats (afiliacions residents) més els aturats

Registres Padró d’Habitants i Atur registrat
Assimilacions Afiliacions SS per a ocupats
Aproximacions Actius (b)

Atur registrat

Descripció
Persones aturades registrades a les oficines del SOC demandants d’ocupació, amb determinades excepcions
Font
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Taxa d’atur registral

Fórmula
Persones aturades registrades / Aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat)
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Impacte crisi en l’atur

Fórmula
Factor sobre el qual s’ha multiplicat la desocupació des del 31 de desembre de 2007
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre 2007.

Aturats majors de 45 anys

Fórmula
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Atur llarga durada de baixa qualificació

Fórmula
Població aturada registrada classificada en ‘ocupacions elementals’, amb demanda d’ocupació superior a 12 mesos / Total persones aturades registrades
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referncia: 31 de desembre.

Índex d’ocupació

Fórmula
Afiliacions a la Seguretat Social (règim general, autònoms i altres) de residents / Aproximació població activa
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Índex de contractació

Fórmula
Nombre de contractes laborals / Aproximació població activa
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: Agregat anual.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Indefinits vs. total

Fórmula
Nombre de contractes laborals indefinits / Total contractes laborals
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: agregat anual.

Indefinits dones vs. indefinits

Fórmula
Nombre de contractes indefinits de dones / Total contractes laborals indefinits
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual.

Temporalitat juvenil

Fórmula
(Contractes temporals a joves < 25 anys / Contractes temporals) / (Contractes indefinits a joves < 25 anys / Contractes indefinits)
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual.

Població, Població potencialment activa, Població d’edats inactives

Descripció
Població total, Població entre 16 i 64 anys, Població menor de 16 i major de 64 anys, respectivament.
Font
Font: Padró continu, Institut d’Estadística de Catalunya. Data referència: 1 de gener
La taula mostra l'evolució, des de l'any 2005 i fins l'any actual, dels següents indicadors en materia d'habitatge: contractes lloguer formalitzats per 10.000 habitants, da mitjana contractes lloguer formalitzats (€/mes), preu mitjà habitatge nou construït (€/m²), habitatges acabats per cada 1.000 habitants, intensitat d'urbanització i percentatge de desocupats procedents de la construcció
Indicadors200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Contractes lloguer formalitzats per 10.000 habitants40,047,064,077,091,081,0133,0137,0132,0123,0115,0116,0125,0134,0134,0
Renda mitjana contractes lloguer formalitzats (€/mes)565568673720672651570557543528542569613633711
Preu mitjà habitatge nou construït (€/m²)n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.1.6221.1911.7261.7742.0302.1462.252
Habitatges acabats per cada 1.000 habitants12,827,83,016,77,83,10,20,10,01,10,10,11,91,50,3
Intensitat d'urbanitzación.d.78,00%78,00%78,00%78,00%78,00%78,00%78,00%78,00%75,00%75,00%75,00%75,00%75,00%75,00%
% desocupats procedents de la construcció9,00%8,00%8,00%12,00%15,00%15,00%15,00%13,00%13,00%11,00%9,00%9,00%6,00%4,00%6,00%

Exportar la taula en format:

Contractes de lloguer per 10.000 habitants

Fórmula
Nombre de contractes de lloguer, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL * 10.000 / Població total
Numerador
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener

Renda mitjana contractes de lloguer (€/mes)

Descripció
Renda mitjana dels contractes de lloguer, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL
Font
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual

Superfície mitjana útil dels habitatges nous contruïts

Descripció
Mitjana de la superfície útil dels habitatges de nova construcció (que estan a la venda en el moment de realitzar el treball de camp)
Font
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual

Preu mitjà m² habitatge nou construït

Descripció
Mitjana del preu per cada m² de tots els habitatges de nova construcció (que estan a la venda en el moment de realitzar el treball de camp)
Font
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual

Habitants per bé immoble residencial existent

Fórmula
Nombre d’habitants / Nombre de béns immobles residencials
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener
Denominador
Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener

Densitat d’habitatge residencial

Fórmula
Nombre total de bens immobles residencials / superfície total parcel·les urbanes edificades
Numerador
Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener
Denominador
Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener

Intensitat d’edificació

Fórmula
Superfície parcel·les urbanes edificades / superfície parcel·les urbanes
Numerador
Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener
Denominador
Font: Direcció General del Cadastre. Data referència: 1 de gener

Habitatges acabats per cada 1.000 habitants

Fórmula
Nombre d’habitatges acabats * 1.000 / Població total
Numerador
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Data referència: anual
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data referència: 1 de gener
La taula mostra l'evolució, des de l'any 2008 i fins l'any actual dels següents indicadors al municipi: assalariats, assalariats versus població activa, autònoms, autònoms versus assalariats, empreses, assalariats versus empreses, tecnològics i coneixement, PIB per habitant i IRPF per declarant
Indicadors200820092010201120122013201420152016201720182019
Assalariats17.80715.90815.73615.11414.61714.65315.35416.18717.14418.04118.637n.d.
Assalariats / Actius109,73%98,98%98,68%94,58%92,06%93,03%97,86%102,80%107,75%112,48%115,95%n.d.
Autònoms2.2992.1502.0992.0892.0552.0532.0522.0562.0101.9821.974n.d.
Autònoms / Assalariats12,91%13,52%13,34%13,82%14,06%14,01%13,36%12,70%11,72%10,99%10,59%n.d.
Empreses1.3771.2851.2581.2491.2401.2421.2801.3221.3201.3571.408n.d.
Assalariats / Empreses12,912,412,512,111,811,812,012,213,013,313,2n.d.
Tecnològics i Coneixement24,43%24,54%23,44%23,89%23,40%24,24%24,06%24,01%22,71%22,41%23,96%n.d.
PIB per habitant (milers d'euros)n.d.n.d.n.d.40,342,444,447,349,354,0n.d.n.d.n.d.
IRPF per declarant (base imposable, en euros)21.62619.46519.35619.46118.85518.78518.82020.02120.754n.d.n.d.n.d.

Exportar la taula en format:

La taula mostra els índex d'especialització del 5 sectors productius principals al municipi.
Índex d'especialització - 5 sector principals
Indústria del cuir i del calçat21.35
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips1.08
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques1.04
Indústries químiques0.9
Indústries del paper0.81

Exportar la taula en format:

Assalariats

Descripció
Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim General de la Seguretat Social en el municipi
Font
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre

Assalariats / Actius

Fórmula
Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim General de la Seguretat Social en el municipi / Aproximació a la población activa registrada
Numerador
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referencia: 31 de desembre

Autònoms

Descripció
Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social en el municipi
Font
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Autònoms / Assalariats

Fórmula
Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social en el municipi / Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim General de la Seguretat Social en el municipi
Numerador
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Empreses

Descripció
Nombre de centre de cotització al Règim General de la Seguretat Social en el municipi
Font
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Assalariats / Empreses

Fórmula
Nombre de cotitzants en alta laboral al Règim General de la Seguretat Social en el municipi / Nombre de centre de cotització al Règim General de la Seguretat Social en el municipi
Numerador
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Diputació de Barcelona i Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

Tecnològics i coneixement

Fórmula
Nombre d’assalariats en els sectors tecnològics i en els sectors de serveis basats en coneixement en el municipi / Nombre total d’assalariats en el municipi
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data referència: 31 de desembre.

PIB per habitant

Descripció
El producte interior brut a preus de mercat per habitant (PIB pm), base 2008
Font
Font: Institut d’Estadistica de Catalunya. Data de referència: anual.

IRPF per declarant

Descripció
Base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per declarant
Font
Font: Institut d’Estadistica de Catalunya. Data de referència: anual.
La taula mostra les xifres, en valor absolut, corresponents als següents preceptes: facturació, empleats, empreses, societats anònimes, empreses grans, empreses històriques i empreses noves.
Dades generals20142015
Facturació2.669.380 Milers d'euros3.717.890 Milers d'euros
Empleats11.946 Treballadors12.822 Treballadors
Empreses799 Empreses698 Empreses
Societats anònimes144 Empreses132 Empreses
Empreses grans48 Empreses55 Empreses
Empreses històriques6 Empreses6 Empreses
Empreses noves185 Empreses186 Empreses

Exportar la taula en format:

La taula mostra les xifres corresponents als següents preceptes: facturació per càpita, productivitat per empleat, Ocupabilitat, presència empresarial, concentració econòmica, presència de societats anònimes, ocupació en empreses grans, ocupació versus facturació en empreses grans, el pes de les empreses grans al municipi i l'ocupació a les empreses noves.
Indicadors20142015
Facturació per càpita82.021113.240
Productivitat per empleat223.454289.962
Ocupabilitat367391
Presència empresarial0,60,7
Concentració econòmica52,08%63,86%
Presència societats anònimes64,95%72,99%
Ocupació empreses grans50,11%53,22%
Empreses grans: Ocupació versus facturació0,80,7
Pes empreses històriques2,44%25,28%
Ocupació noves8,89%11,22%

Exportar la taula en format:

Activitats principals (2015)FacturacióPes
Químiques i farmacèutiques (19 - 21)1.437.400€38,66%
Productes de consum (462 - 464)252.731€6,80%
Transport i emmagatzematge (H)248.704€6,69%
Productes d'equipament (465 i 466)243.032€6,54%
Altres tipus de comerç a l'engròs (461, 467 i 469)192.199€5,17%
TOTAL2.374.066€63,86%

Exportar la taula en format:

Diagrama de distribució sectorial de la facturació ()

(Dades en negreta expressades en milions d'euros)

Facturació

Descripció
Facturació agregada de les empreses del municipi
Font
Font: Registre Mercantil Les dades corresponen als comptes anuals de l'exercici 2013.

Empleats

Descripció
Nombre d'empleats
Font
Font: Registre Mercantil Les dades corresponen als comptes anuals de l'exercici 2013.

Empreses

Descripció
Nombre d'empreses
Font
Font: Registre Mercantil Les dades corresponen als comptes anuals de l'exercici 2013.

Societats anònimes

Descripció
Nombre d'empreses constituïdes com a societats anònimes
Font
Font: Registre Mercantil Les dades corresponen als comptes anuals de l'exercici 2013

Empreses grans

Descripció
Nombre d'empreses amb un volum de vendes anual superior als deu milions d'euros
Font
Font: Registre Mercantil Les dades corresponen als comptes anuals de l'exercici 2013.

Empreses històriques

Descripció
Nombre d'empreses constituïdes abans l'any 1961
Font
Font: Registre Mercantil Les dades corresponen als comptes anuals de l'exercici 2013.

Empreses noves

Descripció
Nombre d'empreses constituïdes a partir de l'any 2007
Font
Font: Registre Mercantil Les dades corresponen als comptes anuals de l'exercici 2013.

Facturació per càpita

Fórmula
Facturació total / Població
Numerador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener

Productivitat per empleat

Fórmula
Facturació total / Nombre d’empleats
Numerador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.

Ocupabilitat

Fórmula
Nombre d’empleats per cada 1.000 habitants: Empleats / (Població / 1.000)
Numerador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener.

Presència empresarial

Fórmula
Nombre d’empreses per hectàrea de sòl urbà: Empreses / Superfície de sòl urbà del municipi (hectàrees)
Numerador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Mapa urbanístic de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: anual.

Concentració econòmica

Fórmula
Pes de les cinc activitats principals respecte el total de l’economia: Facturació cinc activitats principals / Facturació total del municipi L’economia s’ha dividit en trenta activitats econòmiques i aquestes són les que figuren a la dreta de la fitxa del quadre sinòptic de cada municipi
Numerador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual

Presència societats anònimes

Fórmula
Pes de la facturació de les societats anònimes respecte el total de l’economia: Facturació de les societats anònimes / Facturació total del municipi Atès que es dóna una correlació directa entre societats anònimes i empreses grans, aquest indicador dóna una idea de la presència d’empreses grans
Numerador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Registre Mercantil. Data de referència: anual.
la taula mostra la evolució, des de l'any 2008 fins l'any actual, de diferents indicadors en materia de cohesió social, els quals són: índex de places en centres de dia, índex d'escolarització infantil, , taxa de no graduats en es, percentatge d'atur de llarga durada, persones usuàries sbas per 1.000 hab., beneficiaris del pirmi per 1.000 hab., persones usuàries amb pia aprovat per 1.000 hab., renda neta mitja anual de les llars, exec. hipotecàries per cada 1.000 hab., delictes ingr. per violència de gènere per 1.000 hab.
Indicadors20062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Índex de places en centres de dia19,31%17,82%17,27%16,19%19,36%17,32%15,55%14,68%13,57%12,66%12,58%12,39%11,42%n.d.
Índex d'escolarització infantil50,51%51,63%53,08%58,22%58,19%59,77%57,50%57,31%59,86%61,04%61,42%63,60%62,41%n.d.
Taxa de no graduats en ESO31,61%26,18%11,83%24,04%15,94%14,75%16,28%14,71%14,98%15,54%15,85%16,17%12,66%n.d.
% d'atur de llarga duradan.d.33,02%24,19%30,66%37,76%36,57%40,93%46,40%48,05%44,52%45,28%41,44%40,98%35,60%
Persones usuàries SBAS per 1.000 hab.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.13012212549142140137126
Beneficiaris del PIRMI per 1.000 hab.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.4,23,92,25,25,15,13,62,4
Persones usuàries amb PIA aprovat per 1.000 hab.n.d.n.d.n.d.16,419,220,522,825,622,927,5n.d.43,840,931,4
Renda neta mitja anual de les llarsn.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.32.66333.75734.751n.d.n.d.
Exec. hipotecàries per cada 1.000 hab.n.d.0,441,151,922,001,571,852,192,071,311,090,530,530,46
Delictes ingr. per violència de gènere per 1.000 hab.n.d.2,612,412,081,951,681,941,941,381,191,571,672,172,34

Exportar la taula en format:

Índex de places en centres de dia

Fórmula
Nombre de places en centres de dia / Població de més de 84 anys
Numerador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2007-2012), i Departament de Benestar iFamília de la Generalitat de Catalunya (2013-2014). Data de referència: anual.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener.

Índex d’escolarització infantil

Fórmula
Nombre de nens escolaritzats entre 0 i 5 anys / Nombre total de nens entre 0 i 5 anys
Numerador
Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: curs escolar. Nota: un curs escolar encavalca dos anys naturals, però les dades d’escolarització s’assignen a l’any d’inici del curs escolar. El motiu d’aquesta assignació respon al fet que el gruix de la matriculació dels alumnes es produeix a l’any d’inici del curs.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener.

Taxa de no graduats en alumnes de 4t d’ESO

Fórmula
Nombre d’alumnes que no han superat l’avaluació de quart d’ESO / Total alumnat de quart d’ESO
Numerador
Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: curs escolar. Nota: un curs escolar encavalca dos anys naturals, però les dades d’avaluació s’assignen a l’any de finalització del curs escolar. El motiu d’aquesta assignació respon al fet que l’avaluació dels alumnes es té lloc a l’any de finalització del curs.
Denominador
Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: curs escolar. Nota: un curs escolar encavalca dos anys naturals, però les dades d’avaluació s’assignen a l’any de finalització del curs escolar. El motiu d’aquesta assignació respon al fet que l’avaluació dels alumnes es té lloc a l’any de finalització del curs

Percentatge d’atur de llarga durada

Fórmula
Nombre d’aturats amb més de 12 mesos d’antiguitat d’atur / Nombre d’aturats
Numerador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: 31 de desembre.
Denominador
Font: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: 31 de desembre.

Persones usuàries de l’SBAS per cada 1.000 habitants

Fórmula
Persones usuàries ateses pels Serveis Socials d’Atenció Social / Habitants
Numerador
Font: Diputació de Barcelona a partir de la Fitxa d’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). En el cas de Girona les dades han estat facilitades per la Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació de l’Ajuntament de Girona. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener

Nombre de persones beneficiàrie de RMI, per cada 1.000 habitants

Fórmula
Beneficiaris i beneficiàries de RMI durant l’any / Nombre d’habitants
Numerador
Font: Diputació de Barcelona a partir dels expedients de les persones usuàries. En el cas de Girona les dades han estat facilitades per la Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació de l’Ajuntament de Girona. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener.

Nombre de persones usuàries amb PIA vigent per cada 1.000 habitants

Fórmula
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent / Habitants
Numerador
Font: Diputació de Barcelona a partir del sistema d’informació de l’SBAS. En el cas de Girona les dades han estat facilitades per la Regidoria de Serveis Socials, Cooperació i Participació de l’Ajuntament de Girona. Data de referència: anual.
Denominador
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Data de referència: 1 de gener.

Renda neta mitja anual de les llars

Descripció
Renda anual procedent de totes les fonts durant l’any de referència, que inclou: tots els rendiments del treball (sous dels assalariats i ingressos dels treballadors autònoms), ingressos privats procedents d’inversions i béns immobles, transferències entre llars i totes les prestacions socials rebudes en efectiu, incloses les pensions de jubilació. No s’inclouen: els ingressos procedents de plans de pensions privats, transferències socials en espècia, lloguer imputat, ingressos en espècia (exceptuant el vehicle d’empresa) i el consum propi
Font
Font: indicadors Urban Audit per ciutats i conurbacions. Instituto Nacional de Estadística (INE). Data de referència: anual.
La taula mostra l'evolució, des de 2005 fins l'any actual, de diferents indicadors de sostenibilitat presents al municipi, els quals són: consum energètic per habitant, emissions de CO₂ per habitant, taxa de recollida selectiva, intensitat generació residus municipals, índex de motorització, index Català de Qualitat de l'Aire (ICQA), pM10 Percentil 90,4 (μg/m³) i consum d'aigua (litres/hab. i dia)
Indicadors200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Consum energètic per habitant16.67316.92416.74815.65314.98115.32513.88713.31912.78712.44812.90613.17513.65113.765n.d.
Emissions de CO₂ per habitantn.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.
Taxa de recollida selectiva27,19%25,49%26,88%31,64%33,42%35,32%34,58%34,61%30,01%31,45%30,11%29,99%33,14%30,85%35,22%
Intensitat generació residus municipals1,431,351,371,361,321,301,231,171,051,091,081,091,161,151,16
Índex de motorització748,09733,77756,64731,92716,13711,69708,77694,17682,90681,11693,44703,52717,29730,53719,40
Index Català de Qualitat de l'Aire (ICQA)n.d.69,6173,3271,2071,2367,4564,3464,1566,4959,0057,0061,0060,0652,0053,00
PM10 Percentil 90,4 (μg/m³)n.d.n.d.n.d.675745454234424236393637
Consum d'aigua (litres/hab. i dia)n.d.n.d.245,96217,97211,02208,05197,14198,84193,20193,51196,50196,33199,95193,06n.d.
Preu de l'aigua (€/m³)n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.1,061,061,251,761,761,801,811,811,821,82

Exportar la taula en format:

Artificialització del sòl

Descripció
Percentatge del sòl qualificat d’urbà+urbanitzable sobre el total de sòl del municipi
Font
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: 1 de gener.

Potencial de creixement urbanístic

Descripció
Sòl qualificat d’urbanitzable entre el sòl qualificat d’urbà expressat en percentatge
Font
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: 1 de gener

Consum energètic per habitant

Descripció
Consum energètic total (terciari, domèstic i transport) en kWh per habitant
Font
Font: Diputació de Barcelona a partir dels Plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES). Data de referència: anual.

Emissions de CO2 per habitant

Descripció
Emissions de CO2 en tones per habitant
Font
Font: Diputació de Barcelona a partir dels Plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES).Data de referència: anual.

Taxa de recollida selectiva

Descripció
Percentatge de residus municipals recollits selectivament sobre el total de residus generats
Font
Font: Agència de Residus de Catalunya. Data de referència: anual

Intensitat en la generació de residus municipals

Descripció
Quilograms de residus municipals generats per habitant i dia
Font
Font: Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Data de referència: anual.

Índex de motorització

Descripció
Nombre de vehicles per cada 1.000 habitants
Font
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Data de referència: 1 de gener

Índex Català de Qualitat de l’Aire

Descripció
Promig dels valors diaris de l’ICQA. Com més alt és l’índex millor és la qualitat de l’aire, ICQA=100 determina una atmosfera totalment neta de contaminants mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant supera la seva concentració límit aceptable. La qualitat de l’aire pot ser Bona (ICQA>50), Millorable (0≤ICQA≤50) o Pobre (ICQA<0).
Font
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Data de referència: anual.
La taula mostra l'evolució, des de 2005 fins l'any actual, de diferents indicadors del finançament municipal presents al municipi, els quals són: despesa per habitant, inversió per habitant, esforç inversor, despeses financeres per habitant, pes del deute, despeses socials per habitant, execució pressupost ingressos, realització cobraments i autonomia
Indicadors2015201620172018
Despesa per habitant (euros/habitant)1.041,001.021,001.220,001.142,00
Inversió per habitant (euros/habitant)44,0040,0047,00173,00
Esforç inversor4,00%4,00%3,00%15,00%
Despeses financeres per habitant (euros/habitant)13,0010,008,002,00
Pes del deute39,00%28,00%4,00%2,00%
Despeses socials per habitant (euros/habitant)65,0074,0083,0096,00
Execució pressupost ingressos97,00%95,00%84,00%79,00%
Realització cobraments88,00%88,00%89,00%92,00%
Autonomia70,00%70,00%71,00%75,00%

Exportar la taula en format:

Despesa per habitant

Fórmula
Obligacions reconegudes netes / Nombre d'habitants. (Origen de l'indicador: BOE, 237 3 octubre 2013).
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Institut d'Estadística de Catalunya.

Inversió per habitant

Fórmula
Obligacions reconegudes netes (capítols 6 i 7) / Nombre d'habitants. (Origen de l'indicador: BOE, 237 3 octubre 2013).
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Institut d'Estadística de Catalunya.

Esforç inversor

Fórmula
Obligacions reconegudes netes (capítols 6 i 7) / Total obligacions reconegudes netes. (Origen de l'indicador: BOE, 237 3 octubre 2013).
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Despeses financeres per habitant

Fórmula
Obligacions reconegudes netes (capítol 3) / Nombre d'habitants
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Institut d'Estadística de Catalunya.

Pes del deute

Fórmula
Deute viu / Previsions pressupostàries definitives
Numerador
Font: Ministeri d'Hisenda.
Denominador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Despeses socials per habitant

Fórmula
Obligacions reconegudes netes (grup 2 classificació funcional) / Nombre d'habitants
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Institut d'Estadística de Catalunya.

Execució pressupost ingressos

Fórmula
Drets reconeguts nets / Previsions definitives
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Realització cobraments

Fórmula
Recaptació neta / Drets reconeguts nets. (Origen de l'indicador: BOE, 237 3 octubre 2013).
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Autonomia

Fórmula
Drets reconeguts nets (Capítols 1, 2, 3, 5, 6 i 8 i transferències rebudes) / Total drets reconeguts nets. (Origen de l'indicador: BOE, 237 3 octubre 2013).
Numerador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Denominador
Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya.