Mercat de treball: roda el món i torna al Born

Es diu per indicar que encara que es vagi molt lluny o es viatgi molt, sempre hi ha la tendència a tornar al punt més cèntric o al lloc d'origen.

També: «Rode per on rode, a parar a Albaida» (val.); «Roda i rodaràs, i a casa teva tornaràs» (o «Rodaràs, rodaràs i a casa te'n tornaràs»); «Roda el món i torna a Camprodon».

Del web  rodamots.com

Les primeres dades d’aquest 2015, pel que fa al mercat de treball, consoliden la dinàmica positiva que es ja es començava a intuir l’any 2014: Lenta reducció de l’atur (però reducció al cap i a la fi), augment de la contractació laboral i repunt de l’afiliació (tant dels assalariats com dels autònoms). Ara bé, com es caracteritza aquesta recuperació? Quin escenari ens dibuixa? Analitzem alguns indicadors:

Atur - El període anterior a l’inici de la crisi es caracteritzava per un major pes del nombre de dones aturades (entre el 55 i el 60%) que del d’homes aturats. A finals de l’any 2007 i principi de 2008 aquest dinàmica comença a canviar fins al punt que el % d’homes aturats passa a ser majoritari. Aquest fet, que hom podria considerar a priori positiu o, si més no, equilibrat, es manté fins que l’atur torna a disminuir. Un cop consolidada aquest dinàmica de disminució de l’atur, el % de dones aturades torna a ser superior al d’homes aturats.

Evolució del % d’homes i dones aturades registrades. Catalunya. Gener 2005 – Març 2015

%aturats

Aquesta dinàmica també s’observa amb l’evolució de la taxa d’atur estimada segons sexe: la taxa d’atur femenina es manté superior a la masculina fins l’esclat de la crisi (segon trimestre 2008), moment a partir del qual la taxa d’atur masculina passa a ser superior a la femenina. Amb les darreres dades disponibles (primer trimestre d’enguany) sembla que la situació vol capgirar de nou.

Evolució de la taxa d’atur estimada segons sexe. Catalunya. 1r trimestre 2002 – 1r trimestre 2015

AturEPA

Per sexe i edat, i més en concret en el col·lectiu d’aturats de 45 anys i més, s’observa un dinàmica semblant: un major pes de les dones aturades de 45 anys i més en el període pre crisi, un major pes del nombre d’homes aturats de 45 anys i més en el període més intens de la crisi i una revifada posterior del % de dones aturades de 45 anys i més que apunta cap a un equilibri (i qui sap si a una situació semblant la que hi havia abans de l’inici de la crisi).

Evolució del nombre d’aturats estimats de 45 anys i més[1] segons sexe. Catalunya. 1r trimestre 2002 – 1r trimestre 2015

AturEdatEPA

Contractació laboral - Les xifres mostren un repunt de la contractació laboral, que té inici l’any 2014 i que continua en els primers mesos de 2015. Si s’analitza per modalitat contractual, el tipus de contractació que més creix en els darrers mesos és la temporal. I, més en concret, la contractació laboral registrada per mitjà d’una empresa de treball temporal (ETT). En els darreres mesos, el pes de la contractació d’aquesta tipologia recupera (i supera) els nivells assolits en el període pre-crisi.

Evolució del % de contractes per mitjà d'ETT respecte del total de contractes. Catalunya. Gener 2006 - març 2015

  ContractesETT

Ocupació - Quins són els sectors que generen més llocs de treball? Els sectors d’activitat econòmica que impulsen la creació de llocs de treball a Catalunya (assalariats més autònoms) en el primer trimestre d’enguany són la Construcció i l’Hostaleria. En termes de variació interanual, a aquests dos sectors cal afegir les Activitats immobiliàries, les Activitats professionals i tècniques, les Activitats administratives i auxiliars i les Artístiques i d’entreteniment. Així doncs, la construcció trenca amb un període de contracció del sector, i caldrà veure si en els propers mesos es torna a erigir com el sector (o un dels sectors) que lidera la creació de llocs de treball, tal i com succeïa en els anys previs a la crisi.

En resum, l’escenari que dibuixa aquesta recuperació d’alguns dels indicadors del mercat de treball a casa nostra ja és conegut; el perfil de l’aturat és el d’una dona i major de 45 anys, la recuperació de la contractació laboral ve explicada, en major part, per un major pes de la contractació temporal, i una ocupació que es recupera a partir de sectors d’activitat que ja lideraven abans de la crisis, com és el cas de la construcció. Rodar el món per tornar al Born.

Observatori de l’Economia Local de Sabadell   Articles recollits en premsa: http://www.expansion.com/economia/2015/04/23/55396236268e3e77338b457b.html http://economia.elpais.com/economia/2015/04/24/actualidad/1429893447_968382.html http://economia.elpais.com/economia/2015/02/25/actualidad/1424903947_331521.html http://www.radiosabadell.fm/Noticies/El-sector-de-la-construccio-registra-un-petit-repunt-d-activitat-a-Sabadell-durant-el-2014?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed ---- [1] El nombre estimat d’aturats de 45 anys i més és l’agregat del nombre d’aturats estimats de 45 a 54 anys i dels de 55 anys i més que estima la EPA.

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari