Índex de transparència dels Ajuntaments (ITA)

Recentment s'ha publicat l'Índex de transparència dels Ajuntaments (ITA) corresponent a l'any 2010. Aquest és un recurs per mesurar la informació facilitada per part dels Ajuntaments als ciutadans i pretén fomentar la transparència i la cultura informativa de les administracions locals. L'índex, composat per 80 indicadors, l'analitza l'entitat TI-Espanya, a partir de la informació que els 110 municipis més grans espanyols tenen incorporada en les seves respectives webs. 

La vuitantena d'indicadors que composen l'Índex de transparència estan agrupats en les següents temàtiques: 

  • Informació sobre la corporació municipal 
  • Relacions amb els ciutadans i la societat
  • Transparència econòmico-financera
  • Contractació de serveis
  • Urbanisme i obres públiques. 

Alguns dels 19 indicadors del grup d'informació econòmico-financera com l'endeutament, l'autonomia fiscal, els ingressos municipals, la inversió per habitant, els terminis de pagament i el dèficit o superàvit per habitant, per la seva incidència en aspectes rellevants del municipi poden complementar l'anàlisi de la qualitat de vida i sostenibilitat de les respectives ciutats.

La de 2010 és la tercera edició i entre els resultats destaca l'augment significatiu de l'índex mitjà global respecte al de l'any anterior, any que també havia resultat significativament superior al resultat de 2008.

De moment però, segons els resultats publicats és precisament el grup d'indicadors socioeconòmics el que ha assolit una puntuació global més baixa, de 60,2 punts en front als 70,2 de la mitja, tot i que fa dos anys el resultat va ésser també el més baix i es va situar per sota dels 30 punts.

Segurament iniciatives com aquesta i la redacció de l'avantprojecte de Llei " Ley de transparència y acceso de los ciudadanos a la información pública" estimulen l'interès i preocupació dels ajuntaments per la transparència.

En tot cas, a banda de representar un signe de qualitat, la normalització de la publicació per part dels ajuntaments d'indicadors econòmico-financers ofereix als observatoris socioeconòmics una informació extraordinària que molt sovint s'escapa de l'anàlisi de les ciutats i l'oportunitat de comparar-les amb altres..

Per a més informació, podeu consultar l'enllaç següent:

http://www.transparencia.org.es

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari