Startups, empreses i nous models de negoci

El passat 2016, Creacció va dur a terme un estudi del sector TIC de la comarca d’Osona. En tant que sector transversal, present a la majoria de cadenes de valor i sector potencialment transformador d’empreses i mercats, el sector TIC demana una atenció especial més enllà del pes específic que pugui tenir en la realitat empresarial d’una comarca (en aquest cas un 2% de la facturació de la comarca i un 4% del nombre total d’empreses).

Fruit d’aquest estudi i de les accions de contrast amb el sector es va aconseguir una fotografia acurada del perfil de les 440 empreses tecnològiques presents a Osona, amb algunes singularitats com presència d’un petit subsector d’infrastructures de telecomunicacions únic a Catalunya o un pes del grup Tic-Industrial superior a la mitjana catalana. 

L’estudi també posa de manifest algunes febleses i necessitats que calia treballar amb accions alineades amb les oportunitats que presenten tant la comarca com determinades tendències als mercats on apareixen nous models i empreses que estan canviant la manera de produir i consumir productes i serveis.

Veiem com joves companyies tecnològiques innoven en mercats tradicionals i fan emergir nous models que els actors d’aquests mercats (“des de dins”) són incapaços d’anticipar. Això ho veiem en àmbits tant diversos com la banca, la cultura i l’oci o el comerç de tot tipus. L’entrada d’aquests nous models no substitueix inicialment els models tradicionals sinó que sovint construeixen una capa de nous serveis, més àgils i amb funcionalitats més atractives per l’usuari, sobre la base de l’estructura tradicional d’aquell sector. Això és fruit d’una constant cerca d’oportunitats basades en mancances i problemàtiques mal resoltes, posant el focus en la necessitat, allò pel qual hom estarà disposat a pagar una subscripció, perquè li fa la vida més fàcil, perquè té accés a molts més recursos, perquè guanya temps, productivitat, etc. L’estadi en el que moltes d’aquestes companyies comencen aquest procés d’exploració i definició del model de negoci l’anomenem “Startup”, tot i que sovint aquest concepte es mal-interpreta i s’aplica a qualsevol petita o mitjana companyia tecnològica amb ganes de menjar-se el món.

És en aquesta cerca de nous models de negoci on hem posat el focus per tal de treballar un projecte experimental i pràctic amb el sector TIC d’Osona, que li aporti coneixement, que el posi en contacte amb aquesta nova realitat des de dins, posant en pràctica algunes de les “noves” metodologies i serveis dels que es valen les startup’s per analitzar el mercat i validar-hi oportunitats, perquè justament una de les problemàtiques que enfronten moltes de les empreses d’aquest sector a Osona, i ens atreviríem a dir que a moltes comarques, és l’actitud davant del mercat. En molts casos un mercat de proximitat constituït exclusivament per empreses del territori, en d’altres amb vocació d’oferir un producte a mercats més amplis però sense una bona base de recursos per analitzar-los, desplegar el màrqueting adequat o simplement un model viable.

És per tot això que el programa ReCrea ha plantejat durant tres mesos l’exploració i definició de nous models de negoci amb 10 empreses del sector TIC, a través de la consultoria, la formació i la posada en pràctica, aplicant metodologia Lean Startup sobre unes realitats que no són les propies de les startups, però que a través de l’adaptació de la metodologia als ritmes i recursos d’aquestes empreses els ha dotat de competències, mètode i coneixement de l’ecosistema de serveis digitals disponibles per executar experiments, generar mètriques i validar hipòtesis amb “targets” molt diversos.

top_recrea

Així, el resultat d’aquest programa són una serie de nous productes i models de negoci en alguns casos, redefinicions de models previs en d’altres i “udates” en àrees tècniques, màrqueting i creació de model de negoci en d’altres.

Tot això, més enllà del sector tecnològic, ens aporta elements per a la reflexió sobre l’acompanyament a les empreses i als emprenedors que sovint plantegen models de negoci poc o gens validats i ens fa pensar en formes de desplegar-hi metodologia i coneixement per generar projectes professionals més sòlids i amb més possibilitats d’innovar i aportar valor al territori. Us convidem a sumar-vos a reflexionar-hi.

Pep Campàs
Tècnic d’Estratègia Digital
Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari