L’impacte de la reforma laboral en l’estadística de la contractació laboral

Les persones que treballem als observatoris no estem massa acostumades a presenciar canvis sobtats, quasi d’un dia per un altre, en la majora de variables que analitzem. I encara menys, que aquests canvis es mantinguin en el temps. En el record, destacaria l’augment de l’atur registrat arran de la crisi financera de 2008, assolint unes xifres d’atur mai vistes en aquest segle (l’anterior l’hem de situar a mitjans del 90 del segle passat). O més recentment, amb la pandèmia de la COVID-19, un repunt de la mortalitat insòlit. En tots dos casos, però, el nivell de la taxa d’atur i la taxa de mortalitat s’han tornat a situar a un nivell semblant previ a l’esclat d’ambdues crisis (si bé amb velocitats diferents). Ara, amb la reforma laboral, estem vivint un d’aquests canvis i que, a diferència dels anteriors, sembla que ha arribat per quedar-se: la reducció de la temporalitat dels contractes laborals registrats. Quins canvis implica aquesta reforma? De forma resumida, la reforma laboral elimina tipologies de contractació com els contractes d’obra o servei, eventuals o interinitat i només permet registrar contractes laborals per durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballador.

Aquests canvis ja s’han començat a notar en les estadístiques del mercat laboral. Observem què ha passat en els darrers mesos en els municipis de la xarxa del Perfil de la Ciutat en la contractació laboral temporal.

L’any va començar amb unes taxes de temporalitat habituals, amb una mitjana del 83,3% pels 14 municipis del Perfil, 3 punts percentuals per sota de la mitjana observada el mes de gener de 2021. Una oscil·lació poc significativa i dintre dels marges habituals de la contractació temporal. Cal tenir en compte que, si bé la reforma laboral va entrar en vigor el 29 de desembre de 2021, les empreses han disposat de fins a 3 mesos per adaptar-se a aquests canvis.

Així doncs, els primers canvis destacables s'observen amb les dades dels mesos següents. Durant el mes de febrer la taxa de temporalitat contractual pels municipis del Perfil va ser del 75,3%, 10 punts per sota de la taxa mitjana observada el mes de febrer de 2021. Si bé hi ha municipis amb una taxa de temporalitat encara per sobre del 80%, ja hi ha municipis per sota del 70%, com Cerdanyola del Vallès (un 67.5%).

Aquest descens de la taxa de temporalitat s’accentua en els mesos de març i abril. En el mes de març, la taxa de temporalitat pels 14 municipis del Perfil ja era del 68,6% (15 punts menys que un any abans), amb 9 dels 14 municipis amb una taxa inferior al 70%.  I la del mes d’abril d’enguany se situava en el 57,1%, gairebé 30 punts percentuals per sota de la taxa registrada en el mes d’abril de 2021. Municipis com Sabadell, Santa Coloma de Gramenet o Terrassa registren, per primera vegada en un mes, més contractes indefinits que temporals. Un fet insòlit des de que es disposen dades de contractació laboral.

Per tant, podem concloure que l’impacte de la reforma laboral està incidint en un canvi significatiu en l’estadística de la contractació laboral, equilibrant ambdues tipologies de contractació. Caldrà veure com s’acaben d’ajustar aquests percentatges en els propers mesos i si, per exemple, la contractació indefinida acaba tenint un major pes que la contractació temporal.

 

Observatori de l’Economia Local de Sabadell

Nota: imatge de capçalera: contracte laboral creada per katemangostar - www.freepik.es

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari