Càlcul del valor social integrat de les entitats de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat

L’Ajuntament del Prat de Llobregat impulsa des de l’any 2018, juntament amb 12 empreses i entitats un projecte per a quantificar el Valor Social Integrat (VSI) de l’economia social de la ciutat (inicialment eren 11 les entitats que hi participaven). El VSI representa el valor econòmic i social generat per una organització durant un període de temps. El seu càlcul aporta nombrosos beneficis a les entitats i empreses ja que dona resposta a les tendències socials que exigeixen més transparència i ajuda a la presa de decisions de les  organitzacions.

El projecte es va iniciar amb l’elaboració d’un mapa de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat, en el qual es van identificar les entitats que per les seves característiques podien donar una imatge fidel de la diversitat que representa l’ecosistema de l’economia social i cooperativa local per mostrar quin és el valor social que aporten al municipi i, alhora, avaluar el suport que l’Ajuntament els hi dona. Es tracta d’entitats que presenten  realitats diferents quant a activitat, mida i estructura de finançament.

L’objectiu principal d’aquest projecte és mesurar el valor social de les organitzacions a través d’una metodologia innovadora que identifica, quantifica i monetitza el valor  social generat per part d’aquestes empreses a la societat.

La metodologia VSI ha estat desenvolupada per GEAccounting, comunitat d'especialistes formada per universitats, entitats socials, empreses privades i consultories que treballen en xarxa per a la divulgació i aplicació d’aquesta metodologia. Aquesta metodologia comporta la realització d’accions formatives i acompanyament individualitzat al llarg de tot el procés per part d’una consultora especialitzada en VSI, de manera que les entitats pugin calcular el seu valor social i, a la vegada, disposat d’una base per reproduir el procés anualment, de manera que es pugui valorar a les entitats no només pel seu valor econòmic, sinó també pels beneficis socials que ha generat per al conjunt dels seus grups d'interès.

La situació prèvia a l’iniciï del projecte no permetia quantificar quin era l’impacte social que les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa generaven, la qual cosa podia infravalorar la seva aportació. Conseqüentment, sense aquest mesurament, tampoc es podia conèixer el retorn de valor social que genera la inversió pública en aquestes entitats en un context d’ajustos pressupostaris de les administracions públiques.

Dimensions del Valor Social Integrat

Valor social de mercat

  • Impacte econòmic directe i indirecte en un territori
  • Retorn a les administracions públiques derivat de la  pròpia activitat

Valor social de no mercat

  • Valor del conjunt de variables identificades pels grups d’interès associades a la missió de l’organització

 

Segons les darreres dades disponibles, les entitats de l’economia social del Prat de Llobregat participants en el projecte van generar un valor social integrat brut de 41.079.397 €.  En relació al pressupost de les entitats, i de forma  agregada, per cada euro que les entitats de l’economia social i cooperativa van destinar a les seves activitats, el van transformar en 5,89  de valor per a la societat. D’altra banda, el valor social integrat (brut) agregat representa 8,54 vegades el finançament públic rebut per les entitats de l’economia social i cooperativa del Prat.

El valor del retorn a les administracions públiques de 7.461.926 € va provenir de tres fonts principals. Primer, a través dels ingressos derivats del pagament d’impostos per part de les entitats, així com del valor induït, mitjançant les compres, al pagament d’impostos per part dels seus proveïdors. Segon, l’estalvi generat a l’administració per mitjà de diverses vies que queda recollit dins del Valor Social de No Mercat.   Per últim, i també recollit dins del Valor Social de No Mercat, altres ingressos generats a l’administració que formen part de l’impacte social generat per les actuacions d’algunes entitats. De forma agregada, el retorn econòmic generat per l’economia social i cooperativa a les administracions públiques és 3,03 vegades el finançament públic rebut.

En definitiva  la quantificació   del valor social integrat suposa un avenç en la generació d’uns estàndards propis  per a  les organització de l’àmbit de l’economia social i cooperativa  promovent la mirada estratègica, creixement i contribució al municipi i la societat en  general,  ja que gràcies  la informació obtinguda, l’Ajuntament del Prat i totes les empreses i entitats poden conèixer el valor que aporten al municipi i podran continuar treballant per enfortir el seu compromís amb l’economia social i solidària.

D’altra banda, tot i que hi ha experiències similars, tant a l’àmbit privat como públic, es tracta d’un projecte innovador, ja que el Prat és el primer municipi català que treballa amb el càlcul global del VSI de l’economia social local. De fet, aquest projecte va rebre el primer premi  de bones practiques en l’àmbit del Desenvolupament econòmic  de l’Associació Catalana de Municipis l’any 2021.

 

Imatge de Günther Aichhofer en Pixabay
 Més informació: https://www.elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio/municipi-cooperatiu/calcul-del-valor-social-integrat-vsi

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari