2 anys i mig de funcionament del programa d’ocupació Girona Actua

Girona Actua és un programa liderat per l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb el Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS), que inclou 30 entitats del tercer sector i altres agents socials com organitzacions sindicals i patronals que treballen per millorar la situació dels col·lectius en risc de vulnerabilitat.

L’acció s’estructura a partir de 2 eixos de treball: d’una banda, la prospecció d’empreses que podrien contractar els perfils competencials de les persones participants i, de l’altra, les accions de suport i acompanyament al procés d’inserció laboral.

 

En funció dels perfils i la formació realitzada per les persones aturades es fa una selecció de les empreses a visitar, per tant, les tasques de prospecció tenen la finalitat de posar a l’abast de les empreses candidats/es amb diferents nivells de qualificació i experiència. Per seleccionar les empreses també es valoren altres criteris com la capacitat de contractació, el volum de la plantilla, la ubicació i l’accessibilitat mitjançant transport públic. 

La visita a les empreses és l’eina fonamental d’aquesta fase de l’activitat. És aquest contacte directe el que fa possible conèixer quines seran les necessitats en matèria de personal i formació, i establir línies de col·laboració més estable. Això ha permès activar la implicació de les empreses de Girona i l’Àrea Urbana, amb la signatura de 120 convenis de col·laboració durant els 2 anys i mig de funcionament de Girona Actua. La signatura del conveni també és un requeriment indispensable per optar a la subvenció a la contractació de les persones participants.

Aquest incentiu, que pot arribar fins a 648€ al mes durant 6 mesos, ha facilitat molt la valoració de candidatures per part de les empreses, arribant a un percentatge d’inserció laboral del 56.8%.

 Des del punt de vista territorial, el municipi de Girona concentra el nombre més gran d’empreses col·laboradores, amb un 68% del total. A continuació, amb una magnitud molt menor, tenim Riudellots i Salt amb un 5% i un 4% respectivament. La difícil accessibilitat amb transport públic als polígons industrials és un dels factors que limita molt la inserció de les persones en recerca de feina. Això provoca que la tasca de prospecció estigui molt dirigida a empreses situades a Girona i rodalies. 

Imatge2_MAPA2_Area

De les ofertes intermediades durant l’any 2015, el sector predominant el constitueix les activitats de neteja (25%), seguit pels sectors del comerç, transport – emmagatzematge i hostaleria (entre 10-12% cadascun). Amb menys representaci trobem els sectors de la indústria manufacturera, la construcció, les activitats sanitàries i de serveis socials (entre 7-8%).

Imatge_3

En relació a les ocupacions, 1/3 part de les insercions intermediades corresponen a treballadors/es no qualificats/des en el sector dels serveis (34%). En segon terme, amb percentatges entre el 10 i el 15% se situen els empleats/des comptables i administratius/ves, els treballadors/es del sector dels serveis de restauració i comerç i el peons de diferents sectors.

Imatge_4

El programa Girona Actua ha aconseguit una inserció laboral del 56,81%, amb un total de 345 insercions durant l’any passat. El 52,46% d’insercions és de persones d’entre 30 i 44 anys, seguit del grup de més de 45 anys, amb un 28,99%, i finalment el grup de joves de 16 a 29 anys, amb un 18,55%. Un altra dada a remarcar és que el 83,66% de les contractacions intermediades pel Servei Municipal d’Ocupació tenen durada indefinida o perspectives de continuïtat.

Imatge_5

Les accions s’estructuren a partir d’activitats individuals o grupals, oferint formació en competències bàsiques i formació especialitzada, sempre amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones participants. Cal tenir en compte que una part important de les persones usuàries té situacions molt precàries a nivell personal i econòmic (falta d’habitatge, manca d’ingressos familiars, problemes de mobilitat per no disposar de vehicle propi, etc.), això dificulta l’accés a moltes ofertes de treball i en conseqüència, es fa necessari pactar un itinerari personalitzat amb fites assolibles per anar superant les diferents limitacions.

Imatge_6

L’objectiu de la formació professionalitzadora és el reciclatge laboral o l’adquisició de noves competències. Durant l’any 2015 s’han realitzat les següents accions formatives:

Imatge_7

El perfil de les persones participants inclou una part important de famílies monoparentals (50,25%), persones amb baix nivell formatiu (50,49%) i aturats/des de llarga durada (61,47%).

Imatge_8

Des dels inicis al novembre de 2013, han participat un total de 944 persones, 548 de les quals s’han incorporat l’any 2014 i 396 més durant l’any 2015. El programa planteja itineraris de 18 mesos, per això l’any passat es van atendre un total de 802 persones.

 La distribució dels participants és força equilibrada, amb percentatges al voltant del 20% dels barris SUD, EIXAMPLE, CENTRE-EST i NORD-OEST, i percentatges inferiors, un 10%, dels barris CENTRE-EIXAMPLE i SANTA EUGÈNIA.

Imatge_9_MAPA1_Codis postals

El balanç d’aquests 2 anys i mig de funcionament és molt positiu, amb alts nivells d’inserció, atès que entre 2014 i 2015 s’ha assolit un total de 556 insercions, la qual cosa representa el 58.89% del total de participants.

 Actualment estan en tràmit d’aprovació les noves bases de Girona Actua que entre d’altres novetats, permetran incorporar persones que estiguin treballant amb un contracte laboral de màxim 10 hores setmanals i, a més a més, incentivaran la contractació de treballadors/es de 45 anys o més, amb un període subvencionable que pot arribar fins a 12 mesos.

Servei Municipal d’Ocupació – Ajuntament de Girona

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari