Paràmetres de valor afegit en l’anàlisi de l’activitat econòmica dels municipis.

En l’anàlisi de l’activitat econòmica dels nostres municipis  el mes habitual és desagregar els sectors d’activitat en base al codi de classificació, generalment el CNAE, i a partir d’aquí veure el nombre d’empreses i ocupació de cada sector. Però podem anar una mica més enllà quan analitzem les empreses de serveis avançats i les indústries amb utilització intensiva de tecnologia, amb l’objectiu d’obtenir una informació més qualitativa de les empreses dels nostres municipis, especialment sobre les empreses industrials.

L’objectiu és aproximar-nos a una identificació de les empreses amb un major grau de tecnologia i coneixement que tenim en l’economia de les nostres ciutats, tenint en compte que moltes vegades aquest coneixement està internalitzat dins de l’empresa i no és fàcil detectar-lo si no és amb entrevistes personalitzades. Per aconseguir-ho disposem de la classificació de la OCDE de l’any 2001 que segmenta l’activitat manufacturera en 4 nivells a partir de la intensitat de la R+D en el valor final de la producció: això és, activitats de tecnologia alta, mitjana-alta, mitjana-baixa i baixa. Pel que fa a les activitats de serveis les classifica en dos grups d’intensitat de coneixement en funció de la qualificació de la ma d’obra, tecnologies incorporades i intensitat de la R+D.

 

Activitats manufactureres de tecnologia alta.

 • Fabricació de productes farmacèutics.
 • Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics.
 • Fabricació de mat electrònics; equips i aparells de ràdio, tv i comunicacions.
 • Fabricació equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria.
 • Construcció aeronàutica i espacial.

Activitats manufactureres de tecnologia mitjana-alta.

 • Fabricació de maquinària i materials elèctrics.
 • Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
 • Indústries químiques.
 • Fabricació de material ferroviari.
 • Fabricació d'altres materials de transport.
 • Fabricació de maquinària i equips mecànics.

Serveis intensius en coneixement.

 • Correus i telecomunicacions.
 • Mediació financera, assegurances i plans pensions.
 • Activitats de serveis a empreses, excepte immobiliaris.
 • Educació i recerca.
 • Sanitat i serveis socials.

 

Per a aquesta aproximació hem utilitzat les dades de facturació, ocupació, exportació, i el epígrafs de les indústries de tecnologia alta i mitjana - alta. En el cas de Badalona ens apareixen uns resultats força interessants, sobretot pel que fa a la indústria d’utilització intensiva de tecnologia, que creiem que son extrapolables a tots els municipis amb una certa activitat industrial.

De 1.365 empreses amb seu social a Badalona que ens consten als 5 polígons d’activitat econòmica, 286 son del sector industrial, és a dir, el 21% de les empreses, que suposen el 32 % de la facturació i el 30 % de l’ocupació dels polígons. Malgrat tot, la concentració industrial més important la tenim al polígon Sud amb 104 empreses. Per tant i per a la confecció del següent quadre ens hem basat només en aquest polígon ja que hi tenim suficient massa crítica per poder fer la següent comparació.

Les 10 empreses industrials exportadores i d’utilització intensiva de tecnologia del polígon Sud, tenen una facturació per treballador significativament més alta, pràcticament del doble que les que no tenen algun d’aquests 2 paràmetres.

A més, de les 286 empreses industrials dels 5 polígons de Badalona, 76 estan dins del grup de les empreses amb epígraf tecnològic alt o mitjà alt. Això és només un 27 % de les empreses industrials, però suposa un 48 % de la ocupació industrial i un 69 % de la facturació. Son dades molt significatives del tipus d’indústria que en el futur ens pot seguir generant llocs de treball de qualitat i donar competitivitat als nostres territoris; això resulta especialment rellevant tenint en compte la desaparició, en el cas de Badalona, del 50% de la indústria al llarg dels darrers 30 anys. 

Pel que fa a les empreses de serveis intensives en coneixement, Badalona es veu positivament influenciada per la ubicació del Campus Mèdic de Can Ruti on s’hi ubiquen l’Hospital Germans Trias i Pujol i la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut Josep Carreras de Recerca contra la Leucèmia, l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, la Fundació Lluita contra la Sida i el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), l’Institut Guttmann com a hospital de referència per al tractament i la rehabilitació integral de les persones amb lesions medul·lars, dany cerebral adquirit o altres discapacitats d’origen neurològic, el Banc de Sang i Teixits, i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.

Aquesta concentració d’entitats relacionades amb la Salut fa que gairebé es dupliqui el nombre d’assalariats ocupats en el sector dels serveis avançats a Badalona, i que en general avui en dia ja suposen entre un 30 i un 40 % del total del sector serveis. https://observatoriosociallacaixa.org/ca/-/employment_kia  

Malgrat tot, caldria una anàlisi més detallada per veure realment quina part dels treballadors de cada empresa classificada en serveis avançats o en indústria tecnològica estan dedicats a activitats avançades i tecnològiques o be a activitats de gestió bàsica i de manteniment.

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari