Les dades d'un any electoral

Els ajuntaments acabem de celebrar i constituir els governs locals i encara estem tancant i justificant econòmicament les eleccions generals, amb un govern central en plenes negociacions.

El solapament electoral i l’arribada de les vacances d’estiu han donat poc marge per l’anàlisi electoral en profundidat, malgrat que tant el mateix dia, com el dia de després els diaris ja publiquen dades, és interessant per les oficines de dades o els observatoris obtenir les seves pròpies dades per poder realitzar un anàlisi més exhaustiu i poder creuar-les amb altres bases de dades que puguin aportar més coneixement sobre el comportament electoral de la ciutadania dels seus territoris.

Tant el Govern d’Espanya com la Generalitat de Catalunya ofereixen visors molt interessants que ens facilitaran la inmediatesa per respondre a certes qüestions. Però també ens ofereixen l’oportunitat per descarregar diferents datasets per poder crear visualitzacions pròpies i realitzar análisis comparatius en el temps i entre diferents territoris.

  1. Visors d’eleccions de la Generalitat de Catalunya:

Visor de resultats

La oficina de Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya ofereix dos visors i també la possibilitat d’accedir als datasets amb les dades de tota Catalunya. (ENLLAÇ: https://eleccions.gencat.cat/ca/resultats-electorals/#/ )

En Aquest lloc web es poden seleccionar el tipus de comicis, la data i l’agregació territorial dels resultats, així com descarregar les dades representades gràficament. Estan tots els processos electorals celebrats des de 1977. Val a dir que encara no s’han carregat els resultats del 2023 però no trigaran gaire.

El visor et permet comparar entre 2 dates del mateix tipus de convocatòria i territori.

També es poden consultar la participació, els resultats i comparar els resultats de cadascuna de les candidatures, així com descarregar les dades. Per aclarir dubtes sobre les dades existeix un apartat metodològic.

També s’ofereixen els càrrecs electes i la consulta de mapes, on apareixen representades les dades de les dues candidatures més votades del municipi i la participació.

Visor de l’evolució de la participació en els processos electorals a Catalunya:

Es tracta d’un visor molt diferent a l’anterior, realitzat amb tecnologia Power BI de Microsoft i que beu de les dades obertes que publica la Generalitat.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNkNDBkYjAtMTNiMS00YTBiLThjMTEtZDhlNzM3NTUyZGE4IiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9

En aquest visor es poden consultar les dades de la Taxa de Participació Electoral dels diferents comicis i la seva evolució en el temps, des de 1979. Es pot seleccionar el municipi i el tipus de convocatòria permetent la selecció múltiple. Però no la comparació intermunicipal si selecciones diferents municipis en el filtre, sino que agrega les dades de cadascun d’ells.

Aquest visor també permet fer un anàlisi de la participación total i de la participació del vot CERA (Cens electoral d’espanyols residents-ausents que vivuen a l’estranger).

A nivell funcional, val a dir que aquest visor “despista una mica” en tant que costa veure què tens filtrat i de quin territori són les dades que selecciones.

A mode de conclusió sobre aquests visors de la Generalitat dir que ofereixen moltes possibilitats, però falten les últimes dades per actualitzar (municipals 2023) i la comparativa entre municipis i territoris queda limitada als mapes.

 

  1. Visor del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior ofereix un mapa electoral per poder consultar la participació i els resultats electorals de les diferents convocatòries i dels diferents territoris de tota Espanya.

Es presenta una combinació de mapa amb dades que permet consultar les dades del cens i la participació del territori seleccionat.

https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/resultados-electorales/

A sota del mapa també es poden consultar els resultats obtinguts per cadascuna de les candidatures, així com les persones integrants de les mateixes.

En l’apartat anomenat “Area de Descargas” es poden descarregar els datasets amb les dades que arriben fins al nivel de mesa electoral.

Aquest visor tampoc permet seleccionar diferents territoris, així que hem d’introduir un sol municipi ni tampoc ofereix encara les dades del 2023.

Una altra opció és accedir a fonts d’Open Data per elaborar visors propis:

  1. Dades Obertes Catalunya:

Els datasets “Processos Electoral Vots” i  Processos Electorals-Participació, ofereixen totes les sèries històriques de tots els comicis celebrats des de 1977. Aquests datasets són els que nodreixen els visors explicats en el present article, però en la seva API es poden realitzar diferents seleccions per cridar a les dades.

  1. Datos.gob.es

És el portal de dades obertes del Govern d’Espanya i ofereix més de 3000 datasets sobre eleccions de tot tipus i agregacions territorials. Així que és més operatiu aprofitar els datasets que ofereix la Generalitat de Catalunya o bé fer servir el portal InfoElectoral per descarregar les dades que ens interessin.

 

Per acabar l’article, no podiem deixar de mostrar què hem fet a Viladecans treballant amb eines pròpies i amb dades pròpies, el que facilita una major inmediatesa en l’explotació i anàlisi dels resultats.

En el cas de Viladecans, fem servir una aplicació de recollida de dades i tenim dades pròpies. Però també estem al cas de les fonts d’open data i de contactar amb la Delegació del Govern perquè ens facilitin els seus datasets.

El fet de treballar les dades amb les teves eines et permet respondre a preguntes pròpies i no a ver-te de limitar al què t’ofereixen altres organismes, malgrat què els visors analitzats són molt bones eines. Així mateix, et permet fer servir les teves unitats territorials infra-municipals com els barris i les seccions censals i poder aplicar capes amb altres dades pròpies.

Així, també hem elaborat visors amb diferents tecnologies i els resultats són els següents:

1. Visors d’eleccions municipals 2023 al Viladecans 360:

El potal d’Open Data de l’Ajunamen de Viladecans conté visors amb els resulats electorals elaborats amb tecnologia ESRI. La Font de les dades és propia, provenent de la recollida de les dades el dia de les eleccions.

Resultats eleccions per secció censal:

https://360-es.viladecans.cat/apps/eleccions-municipals-28m-2023-resultats-per-secci%C3%B3-censal-a-viladecans-/explore

Resultats eleccions per barri:

https://360-es.viladecans.cat/apps/eleccions-municipals-28m-2023-resultats-per-barri-censal-a-viladecans-/explore

Visor d’Eleccions Generals 23J - 2023-Resultats per Secció Censal  a Viladecans:

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/671df580d69e486396dbacd550f89d45

Eleccions Generals 23J - 2023-Resultats per Barri Censal  a Viladecans

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/a2f15b45ca6d436e8a3b204f3f65b9c3

També es poden descarregar les taules amb els resultats des de el Viladecans 360

https://360.viladecans.cat/search?groupIds=e733484ecbdb4b35ab5b626642f980a0&sort=-created

 

2. Visor eleccions municipals en Power BI:

Amb la tecnologia power BI també hem realitzat un visor que compara la participació i els resultats electorals de les 3 últimes eleccions municipals i que encara no s'ha publicat en obert.

Aquest visor permet veure comparatives entre territoris aregades a nivell territorial dins el municipi i també veure l’evolució dels resulats electorals per candidatura.

A continuació es pot veure el % de participació en les eleccions municipals del 2015, 2019 i 2023 i els vots a les diferents candidatures. Es pot filtrar per barri censal.

També es presenta un mapa coroplètic que indica la intensitat de la participació electoral de les últimes eleccions en els diferents territoris intramunicipals (barri i secció)

Per completar la informació dels mapes, s'ofereixen unes taules amb l'evolució de la paricipació electoral per tot el municipi, barri i per districte i secció. També s'han elaborat visuals amb l'evolució del vot total i en percentatge de cadascuna de les candidatures.

Aquest visor encara està en construcció i a continuació es mostra una de les visualitzacions que s'estan elaborant:

La informació de la participació electoral i de l'opció del vot a les diferents candidatures ofereix un coneixement sobre la ciutadania dels nostres municipis en general, així com dels diferents terrioris que els integren.

L'evolució ideològica i participativa de la ciutadania també es pot arribar a entendre per diferents variables que tenen a veure amb el perfil socio econòmic i demogràfic de les persones que resideixen en els diferents barris de les nostres ciutats i pot ser molt interessant "posar capes" a aquests visors de participació i resultats electorals que incloguin grups d'edat, nivells d'estudis, nacionalitats, renda familiar, etc. Tandebó en un futur article, poguem presentar alguna d'aquestes "capes" i podem extreure conclusions interressants que, fins i tot, donin peu a possibles prediccions.

 

 

 

 

 

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (4 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari