Per temàtica: "Dona"

7 març 2019

Dona i mercat laboral, 2013-2018

L’arribada de la darrera crisi econòmica ha suposat notables canvis i desajustos en el mercat de treball, que s’han viscut amb intensitats diferents segons el sexe de la població. Abans de la crisi, les dones ja partien d’una menor participació en el mercat de treball que no...

16 març 2011

Dona i mercat de treball

El passat 8 de març es va celebrar el dia internacional de la dona treballadora. En aquest sentit, hem trobat interessant analitzar alguns dels indicadors del mercat de treball que ens permeten saber quina és la situació i l’evolució de la dona en l’àmbit laboral.

Comencem per les dades...