El vehicle elèctric al Perfil de la Ciutat

Aquest setmana llegíem la notícia als mitjans de comunicació que la venda de cotxes híbrids i elèctrics igualava als de benzina o gasoil (aquí). Una notícia força rellevant, en termes de mobilitat i en termes de consum, especialment, donada l’escalada de preus en el sector de l’energia i el preu dels carburants. Pel que fa a la mobilitat, és possible que (el vehicle elèctric) no resolgui massa certes qüestions, però en això no hi entrarem.

Vista aquesta notícia, el nostre interès en aquest article ha estat centrar-nos on poder localitzar dades de matriculacions de vehicles d’aquestes característiques (electrificats i híbrids) i poder veure quina és la presència d’aquest tipus de vehicles en els municipis que integren la xarxa del Perfil de la Ciutat.

Per començar, el que hem fet és adreçar-nos a la web de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya, un repositori de conjunts de dades que cada dia creix més i on s’hi pot trobar informació amb força grau de detall, especialment a nivell territorial. En concret, hem accedit a les dades de matriculacions d’aquest tipus de vehicles (electrificats i híbrids) per tots els municipis de Catalunya, des del mes de gener de 2017 fins el mes de setembre d’enguany. Amb l’ajuda del programa estadístic R, hem depurat1 el conjunt de dades descarregat i hem seleccionat els municipis que integren la xarxa del Perfil de la Ciutat. Veiem-ne alguns resultats.

Per començar, el gràfic següent mostra l'evolució, en el període 2017 - 2022, del nombre total de matriculacions de vehicles electrificats i híbrids del conjunt de municipis del Perfil:

Hi podem veure com el nombre de matriculacions no ha deixat de crèixer en tots aquests anys, agafant embranzida durant l'any 2021. Per l'any 2022, del que només disposem de dades fins al mes de setembre d'enguany, la xifra ja està a punt de superar la de l'any 2021. Si desglossem els resultats per cada un dels municipis de la xarxa, el que obtenim és el següent:

En el gràfic es pot apreciar, amb diferents intensitats, la tendència creixent en la majoria de municipis del Perfil en tots aquests anys. Destaca el Prat de Llobregat, que en el que va d’any ja més que duplica el nombre de vehicles matriculats respecte de l’any anterior. Sigui com sigui, en quasi tots els municipis s’observa una certa acceleració de les matriculacions d’aquesta tipologia de vehicles durant l’any 2021.

Observem, ara, quina ha estat l’evolució en aquest mateix període per les diferents tipologies de vehicles, els elèctrics i els híbrids:

Més enllà de la tendència (creixent) per cada tipologia, el gràfic posa de relleu com la majoria de les matriculacions corresponen a vehicles híbrids de gasolina, que representen més del 80% del total. Alhora, aquesta tipologia de tecnologia (híbrid de gasolina) és la que registra un major augment en el període 2020-2021 (un 52,8%), superior a la que s’observa pels elèctrics (26,3%) i els híbrids de dièsel (34,4%).

Per concloure, l’anàlisi d‘aquestes dades ens ha permès observar que les matriculacions dels vehicles electrificats i híbrids van a l’alça, contràriament al que s’observa pel conjunt de matriculacions de vehicles. A més, hem pogut veure que els híbrids de gasolina són majoritaris respecte del conjunt de vehicles electrificats. Caldrà esperar a properes actualitzacions de dades per veure si es consolida la dinàmica observada el passat mes de setembre (major nombre de matriculacions de vehicles electrificats que de gasolina o dièsel) o bé si es tracta d’un fet aïllat.

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

 

1. Agrair el company del Servei d'Estratègia i Governança de l'Ajuntament de Mataró, Gerard Reverté, en l’elaboració de l’script que m’ha permès extreure i treballar les dades del portal de Dades Obertes.

Nota: La imatge de capçalera és de frimufilms a Freepik

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari