Ocupació i atur, 2011 en un cop d’ull

Tot just fa un any en aquest mateix bloc fèiem un cop d’ull a l’evolució de l’ocupació i l’atur en els dos anys precedents, 2009 i 2010.

En 2010, a Catalunya s’observava com l’ocupació en termes d’afiliats, assalariats i autònoms, havia disminuït, -0,8%, mentre l’atur registrat havia augmentat lleugerament, +0,2%. Els municipis de la Xarxa El Perfil de Ciutat havien tingut un comportament similar al voltant de la mitjana catalana en termes d’ocupació afiliada localitzada al municipi. Nou dels deu municipis s’havien mogut entre el -0,5% i el -1,7%, i el que sortia d’aquest interval era degut a una “disminució estadística”, no real (canvi de municipi on es registrava/en empresa/es, sense canvi de localització real). En termes d’atur registrat, havia tingut una major variabilitat, des d’un augment del 4,8% fins a disminucions que van arribar al 5,6%.

Aquests valors no eren tant negatius com els de 2009, any en que hi va haver un increment dels aturats entre el 25% i el 39% a tots els municipis de la Xarxa, i disminucions més fortes de l’activitat econòmica en termes d’afiliats. Semblava que 2009 havia estat l’any de la crisi amb els l’índex més dolents, que al 2010 es suavitzaven, i que 2011 es podria entreveure com l’any, si més no els darrers trimestres, on comencessin a haver taxes netes de generació d’ocupació.

Aquests índexs en 2011 mostren, però, valors pitjors que els de l’any precedent. A Barcelona província i en el conjunt de Catalunya l’atur registrat va créixer un 9,2%, mentre la filiació a la seguretat social va disminuir al voltant del 3%.

Els municipis de la Xarxa el Perfil de Ciutat no s’allunyen gaire al voltant d’aquest augment mitjà de l’atur, amb valors entre el 7,1% i el 12,4%, amb tres municipis per sota i set per sobre la mitjana catalana.

En el cas de la variació en l’afiliació a la seguretat social l’interval és més ampli al voltant de la mitjana catalana, -3,1%, en concret del 0,0% al -7,7%. A més l’interval és més biaxiat, atès que tan sols Mataró té un valor superior, mentre els altres nou mostren variacions més negatives en termes d’afiliats. Val a dir, però, que en el cas d'aquest municipi que té un valor superior es deu a un “augment estadístic” centrat en bona part en les activitats sanitàries (nota: vegeu comentari núm 2 d'aquest post).

Obseratori econòmic i social Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Comentaris

Companys de Mataró, Carlos... Quina explicació doneu al atipic comportament de l'ocupació de Mataró. A mi em sona a un "efecte de registre" ¿no?. Es localitza a alguna secció o branca d'activitat?

Hola Josep, efectivament és per un tema de registre. El tenim localitzat, és al sector sanitari, més concretament al sector 861 (Activitats hospitalàries), que creix en més de 2500 assalariats. Per altra banda el sector bancari registra una pèrdua d'efectius, per la "fusió" de Caixa Laietana, però de només uns 830 assalariats, insuficient per compensar l'enorme creixement en el sector santari.

Gracies "anònim" ... Roger? Jordi? Deuen estar contents els polítics de Mataró amb aquests 2500 "nous" treballadors por obra i gracia d'una diferencia registral. Así cualquiera! XD josep

El sector sanitari a vegades protagonitza aquests salts. A nosaltres també ens ha passat alguna vegada. És possible que l'any vinent us els treguin...

Felicidades Josep y a todo su equipo. Que buena pinta tiene este estudio

eps, "anònim"... al cesar lo que es del cesar... l'estudi (post) es del Carlos Pardo de Barberà, tot un crack!

Hola, A mi m'agraden mes els analisis d'ocupació que els d'atur...donen mes llum d'on estan els problemes des del punt de vista de promoció economica. Aquí un excel·lent, per clar i sintètic anàlisi justament del que ha passat a Espanya comparant amb europa. El secret: serveis colectius (sobretot!), serveis empresarials i indústria. Aquí és on hem de solucionar el gap. http://www.teonetwork.com/docum/LF2012.pdf

Volem saber que en penses...