Bateria d’indicadors

L’administració pública elabora multitud de programes i plans. El pla de seguretat, el de mobilitat, el d’inclusió social, el de turisme o el de suport a la industrialització són alguns exemples. Tots ells contenen, com a mínim, una diagnosi i una sèrie d’accions. Una diagnosi en un territori sobrediagnosticat com és l’àmbit local sembla redundant, però aquest no és el tema.

Sovint en les reunions d’elaboració d’algun d’aquests plans es determina, amb bon criteri, que per a fer un seguiment del tema tractat cal disposar de dades. Així doncs, caldrà incorporar una bateria d’indicadors que s’haurà d’omplir de dades. A partir d’aquí poden passar dues coses, o bé s’opta per la opció A o bé s’opta per l’opció B. Encara que s’opti per l’opció A, sempre sempre s’acaba acudint a l’opció B.

En les reunions per elaborar un pla sempre apareix algun motivat que s’envalenteix i, sense encomanar-se a ningú, assumeix la responsabilitat de definir els indicadors. Aquesta és l’opció A. Ell solet, en un sol dia de feina, estableix una fabulosa bateria d’indicadors. Omplir aquesta bateria amb dades serà figues d’un altre paner. El motivat presenta la seva lluent bateria d’indicadors en la reunió següent i tots els assistents, admirats, la beneeixen.

S’entra en la fase de transferir aquesta bateria a algú acostumat a remenar dades, normalment alguna tècnica de l’observatori que volta per la casa. Cal recordar que en això de les dades, l’artista no és qui estableix la bateria d’indicadors sinó que l’artista és qui l’omple. Establir una bateria d’indicadors és fàcil, fornir-la és difícil. Quedi dit que la bona bateria d’indicadors és aquella que s’omple de dades amb facilitat.

La tècnica de l’observatori, en veure la bateria d’indicadors consagrada pel consell de savis, es posa les mans al cap perquè constata que cap dels indicadors no es pot obtenir. Taxa d’atur juvenil per barris acostuma a aparèixer a totes les travesses de les bateries d’indicadors. La tècnica de l’observatori no diu que omplir de dades aquella maldestra bateria sigui difícil sinó que és impossible. Però és la bateria d’indicadors que s’ha aprovat a la reunió de savis, se li replica.

Es tendeix a confondre ‘informació existent’ amb ‘informació disponible’. I aquesta confusió és especialment cruel ja que les dades que existeixen però no estan disponibles abunden. No se sap ben bé perquè però és la informació existent però no disponible la que més atrau als neòfits de les dades. L’import de la casella 505 de l’impost de la renda i, per extensió, la suma de les caselles 505 de tots els habitants d’un municipi existeix, però no està a l’abast dels responsables dels observatoris locals. Aquest és un exemple entre molts de dada que existeix però no està disponible.

A la reunió següent es convida a la tècnica de l’observatori. Ella soleta enfront vint cavalls salvatges ha d’anunciar que la bateria d’indicadors que tant els havia seduït no va enlloc. Es dona pas a un encès debat ple de pedagogia per part de la tècnica de l’observatori. Després del debat s’acorda que aquesta tècnica, que tant en sap, sigui qui dissenyi la nova bateria d’indicadors i la farceixi de dades (opció B).

Que ningú no es pensi que l’opció B és un camí amb els marges plens de romaní i espígol. No. És un camí ple d’esbarzers. Quan el comitè de savis llegeix la nova i viable bateria d’indicadors per validar-la, sorgeix ràpid el primer comentari. M’agradava més l’altra bateria. Sant tornem-hi. L’ordre a la sala es restableix i algú assenyat recorda que la primera bateria d’indicadors era inviable. Es vol acceptar la proposta de la tècnica de l’observatori però algú de pes vol deixar la seva petjada.

I fa una intervenció solemne del mode: ‘Entenc que aquesta és la millor opció viable de bateria d’indicadors. L’accepto, però afegirem un indicador: la taxa d’atur juvenil per barris.’ Aplaudiments.

Mon Culleré (tiet de Laia Josa Culleré)

Responsable de l’Observatori de l’Ajuntament de Manresa

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Comentaris

Enhorabona Ramon, com sempre dones en el clau. Val a dir, però, que cada cop soc menys partidari de dir que l'indicador no està disponible, i més partidari de posar al costat de l'indicador plantejat el cost (monetari i en temps) que representa aconseguir aquest indicador. Per exemple, en el cas de la taxa d'atur juvenil per barris, hauria d'anar acompanyat del cost que representa fer una enquesta representativa al conjunt dels barris de Manresa i el temps que es trigarà en tenir a aquesta dada, potser llavors entendran perquè no està disponible. Per mi moltes de les dades existeixen, però no hi ha la voluntat (política, econòmica, de temps,...) de tenir-les. Si la taxa d'atur juvenil per barris et sembla difícil, mira't el Reial Decret 1052/2022 que regula les zones de baixes emissions --la qual Manresa (com tantes altres ciutats) haurà d'implementar--. A l'annex II d'aquest Reial Decret hi ha el llistat d'indicadors de monitorització i seguiment. Hi ha alguns indicadors que són "de traca i mocador". Tinc la sensació que són indicadors que van decidir dos tècnics del Ministerio un dijous de "tardeo" a un bar de Malasaña prenent-se un "Frida & Trosky".

L’opció de dir que un indicador no està disponible i plantejar al mateix temps el cost en aconseguir un d’igual o similar és ben oportuna. Però això no aconseguirà eradicar mai un problema estructural: els que no han remenat mai dades sempre es pensen que les dades amb un grau de detall municipal brollen a xorro per multitud de fonts opulentes. Això sovint és fruit d’algú que llegeix una notícia del tipus ‘a Sant Cugat es respira l’aire més pur de l’àrea metropolitana’. La gran aportació d’aquest devora-notícies en alguna reunió serà la de proposar incloure un indicador de puresa de l’aire amb el gran argument de pes ‘aquesta informació existeix, jo l’he vista’. El llistat d’indicadors de monitorització i seguiment de l’annex II del Reial Decret 1052/2022 que regula les zones de baixes emissions ha estat elaborat per algun d’aquests personatges que beu d’aquestes fonts que, en el seu imaginari, ragen informació municipal de forma pletòrica i incessant.

Aquest constitueix ja un antiquíssim debat intrínsec a la nostra feina. Com a mostra d'això els col.legues Daniel Reixach de Linares i Enric Sanllehi Bitrià (aleshores tècnics de l'Observatori Econòmic, Social i de la Sostenibilitat de Terrassa) ja plantejaren obertament la necessitat de ser molt possibilista pel que fa al disseny d'indicadors en la comunicació "De la pràctica teòrica. Les dificultats de la correlació d'indicadors teòrics i la pràctica del càlcul de la sostenibilitat local", presentada a la I International Conference on Sustainability Measurement and Modelling ICSMM'06 (2006), en contraposició a les "cartes als reis" assajades per molts polítics i acadèmics. En el brief es feia èmfasi "en la necessitat de crear indicadors factibles i calculables a escala local" i "planteja la disjuntiva de crear indicadors a partir dels recursos [d'informació disponibles] o crear recursos a partir d'indicadors". Es manifestava "la importància d'aquests càlculs per a l'obtenció i l'endegament de polítiques públiques eficaces i optimitzadores de les diverses funcions de l'administració", emprant com a fil conductor l'experiència viscuda per l'OESST. Vegeu: https://xifres.terrassa.cat/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAwNmluZF9zYW5faV9yZWkucGRm

Volem saber que en penses...