Articles

Article publicat el: 27 abril 2020

Activitats essencials

L’essencial: el més important o necessari [enciclopèdia.cat]

En el Reial Decret 463 de 14 de març [1], pel que es declarà l’estat d’alarma, es decretaren una sèrie de mesures amb les que per contenir l’expansió del COVID-19 es suspenien certes...

Article publicat el: 14 febrer 2020

La 'dolorosa'

Esta forma de llamar a la cuenta proviene de una referencia directa a Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como la Virgen Dolorosa y cuya imagen o estampa era la de...

Article publicat el: 17 gener 2020

L'atur es torna a enlairar?

L’any 2020 comença amb la incògnita, en clau mercat de treball, de saber si la davallada de la xifra de persones desocupades ha arribat al seu límit. Després d’un període llarg de variacions interanuals negatives de l’atur, que arrenca l’any 2013 i assoleix el seu màxim l’any...

Article publicat el: 13 desembre 2019

ODS17+ODS12= ÀmbitB30

Dins del marc de l'AssociacióÀmbitB30 , hi ha municipis de la Xarxa Perfil de Ciutat que treballen innovant, cooperant i amb aliances pel benestar de la ciutadania i la creació d'oportunitats, desenvolupant fites de l'Agenda 2030 de Nacions Unides del objectius de...

Article publicat el: 21 novembre 2019

Locals gafats

Al llarg de l’any 2019, he fet diverses presentacions d’una senzilla publicació anomenada ‘Clonatge comercial’ que ha estat elaborada per la xarxa Perfil de la Ciutat. Es tracta d’una publicació que es cenyeix a estudiar el grau de semblança entre els eixos comercials de les...