Una mesura del consum intern de les ciutats

Un dels (pocs) indicadors que ens permet mesurar l’evolució del consum intern dels municipis amb dades actualitzades (mensuals) és la matriculació de vehicles. A la pàgina web de la Dirección General de Tráfico (DGT) hi ha accés a una extensa base de dades que en el seu dia ja va ser analitzada pels companys de Mataró i Manresa. Amb aquest post tractarem d’analitzar com han evolucionat les matriculacions de vehicles en el darrer any pels municipis que formen part de la xarxa del Perfil de la Ciutat i observarem algunes de les variables que queden recollides a la base de dades de la DGT.

Després del fort impacte de la crisi econòmica en el sector de l’automoció, amb fortes caigudes del nombre de les matriculacions (en el cas de Sabadell es van registrar davallades interanuals properes al 60% a finals de l’any 2009), el sector recupera l’impuls d’anys anteriors, amb unes xifres de vehicles matriculats que s’apropen a les que hi havia abans de l’esclat de la crisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi dels municipis que integren la xarxa del Perfil de la Ciutat ens mostra que l’evolució del total de vehicles matriculats en el darrer any (hem pres com a referència el mes de gener dels anys 2017 i 2018) ha estat positiva (un 21,9% més; 705 vehicles més). Per municipis, els augments relatius més importants els localitzem a el Prat i Barberà, amb un 72,4% i un 69% d’augment, respectivament. En xifres absolutes, Badalona és qui registra l’augment més significatiu, amb 110 vehicles més respecte del mes de gener de 2017. L’únic municipi amb un comportament recessiu en el període analitzat és Granollers, amb un descens del 8,3%.

Tipologia de vehicle

La majoria dels vehicles matriculats són turismes (representen el 73,8% del total de vehicles matriculats). Alhora, aquests han augmentat un 20,5% en el darrer any. L’altre tipologia en ordre d’importància són les motocicletes, amb el 12,2% del total de vehicles matriculats. Aquest tipus de vehicle ha augmentat un 52,4% el nombre matriculacions en el darrer any.

Tipologia de propulsió

La base de dades de la DGT ens ofereix la possibilitat de desagregar el nombre de vehicles matriculats segons la tipologia de propulsió del motor. És a dir, podem saber quants d’ells són dièsel, benzina elèctrics, entre d’altres.

En termes d’evolució interanual, s’observa com el nombre de vehicles matriculats amb un motor de benzina augmenten pel conjunt dels municipis del Perfil de la Ciutat (40,1%), mentre que els dièsel disminueixen (-3,4%). Aquestes dinàmiques contraposades provoquen que el nombre de vehicles matriculats amb un motor de benzina dupliquin als de dièsel amb les dades del mes de gener de 2018.

Per altra banda, tot i que el nombre de vehicles elèctrics no arriba a l’1% del total, es dupliquen en el darrer any, augmentant la seva presència en els diferents municipis del Perfil.

Podem concloure, per tant, aquesta recuperació del sector des del punt de vista de les matriculacions de vehicles i com la tipologia del parc automobilístic està canviant, amb una pèrdua de protagonisme del vehicles amb un motor dièsel. Pel que fa al volum de vehicles elèctrics, aquest encara és poc significatiu, si bé la dinàmica és alcista en l’últim any.

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari