Transició energètica i iniciativa municipal

La transició energètica descriu la transformació del model energètic actual, model centralitzat caracteritzat per grans infraestructures de generació i l’ús de combustibles fòssils (principalment petroli, gas natural i carbó), per un nou model energètic distribuït basat en energies renovables i en l’eficiència energètica amb infraestructures més petites i properes al consumidor.

En aquesta línia, Badalona té la intenció de realitzar un Pla de Transició Energètica al seu Polígon Sud. L’objectiu que es persegueix és aprofitar una hectàrea de sòl industrial per produir energia mitjançant panells fotovoltaics. És a dir, es pretén aprofitar la superfície de cobertes disponibles en una hectàrea del Polígon Sud per tal d’instal·lar panells solars fotovoltaics, amb l’objectiu de generar energia i autoconsumir-la als mateixos edificis, o en cas d’excedents, als edificis contigus.

Aquest és un gran repte ja que a Catalunya no existeixen precedents en models energètics d’aquestes dimensions. En aquest sentit, caldrà resoldre i superar els requeriments del marc legal, el marc econòmic-financer, el model de governança i el model tecnològic, per tal de desenvolupar i portar a l’èxit aquest model.   

Marc legal

Caldrà solucionar per una banda els impediments legals i normatius de l’autoconsum compartit (RD 900/2015), on en el seu article 4.3 el prohibeix específicament. Cal dir però, que la resolució del Tribunal Constitucional de juny del 2017, declara aquest article 4.3 com a inconstitucional i nul, el què ha donat lloc al primer cas d’autoconsum compartit a Catalunya, concretament a una comunitat de veïns a Rubí[1].

Marc econòmic-financer

El marc econòmic-financer també serà complex, ja que molt probablement hi haurà sòl públic però també n’hi haurà de privat, edificis de titularitat pública i privada, etc. A més d’explorar totes les vies de finançament públic existents (Diputació de Barcelona, AMB, Ajuntament, Unió Europea...), possiblement també caldrà buscar finançament privat així com potser realitzar algun tipus de concessió de la gestió i l’explotació de tota aquesta infraestructura a una empresa privada (cas de Districlima), o altres opcions de finançament a través de models com el crowdfunding, etc.

Model de governança

De la mateixa manera, el model de governança en aquesta segona etapa serà complexa a l’involucrar tants agents participants. En aquest sentit, es creu que un model de quàdruple hèlix és el mecanisme participatiu i més efectiu per liderar el procés de transició energètica. L’intercanvi entre els elements de la triple hèlix convencional (ciència i tecnologia, empreses i administracions públiques) afegeix la participació ciutadana com a quarta hèlix, al jugar aquesta  un paper fonamental en el nou model energètic. Passaran de ser mers consumidors a esdevenir gestors del seu propi consum i en alguns casos, productors energètics.  

Model tecnològic

Tal com s’ha comentat anteriorment, la transició energètica implica el canvi de model actual centralitzat i d’ús de combustibles fòssils per un model distribuït de producció amb fonts renovables. Aquesta transició implica una necessitat d’inclusió de tecnologies de comunicació i informació dins de les xarxes energètiques (xarxes intel·ligents o smart grids), que permetin gestionar l’energia generada en “petites” instal·lacions distribuïdes i facin possible que els consumidors puguin ser a la vegada generadors (empoderament de la ciutadania, quarta hèlix).

Un dels inconvenients de generar energia amb renovables és el fet que són intermitents segons la climatologia, i que els recursos no sempre estan disponibles quan són necessaris (per exemple a la nit en cas d’instal·lar plaques fotovoltaiques). En aquests casos caldrà per una banda acumuladors d’energia (bateries) i per l’altra, una smart grid o xarxa intel·ligent, per gestionar els consums i adaptar-los al moment que es generi l’energia.

Tots aquests són els reptes que tenim per esdevenir uns territoris capdavanters en el lideratge de la transició energètica, contribuint així a la reducció de la dependència en combustibles fòssils, a l’impuls de l’autoconsum i a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Pau Reina

Tècnic de Reactivació Badalona, S.A.

 

[1] https://www.rubitv.cat/20170807/13251/rubi-compta-amb-la-primera-installacio-d-autoconsum-compartit-a-espanya

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3.5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp
La transició energètica descriu la transformació del model energètic actual, model centralitzat caracteritzat per grans infraestructures de generació i l’ús de combustibles fòssils (principalment petroli, gas natural i carbó), per un nou model energètic distribuït basat en energies renovables i en l’eficiència energètica amb infraestructures més petites i properes al consumidor.

En aquesta línia, Badalona té la intenció de realitzar un Pla de Transició Energètica al seu Polígon Sud." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/article_badalona.png">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari