Què va passar el 27S?

A una setmana vista de les eleccions al Parlament i un cop ja vistes totes les enquestes, recordem com van anar els resultats de les eleccions del 27S de 2015 pels municipis que integren la xarxa del Perfil de la Ciutat.

Per començar, ens fixarem en les dades de participació. Pel conjunt de municipis de la xarxa aquesta va ser del 76,9%, 2 punts per sobre de la mitjana catalana. Destaca Cerdanyola, que va ser l’únic municipi que va superar el llindar del 80%, mentre que Santa Coloma va registrar la participació més baixa, amb el 73,1%.

Font: Elaboració pròpia a partir de les de la Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

Pel que fa als vots a candidatures, JxSí va ser la força més votada pel conjunt dels municipis de la Xarxa, amb el 32,4%, 7,4 punts per sota de la mitjana catalana. El millor resultat el va aconseguir a Vic, amb el 67%, mentre que el pitjor el va registrar a Santa Coloma de Gramenet, amb el 13,7%.

 

C’s va ser la segona força més votada, amb el 20,1%, 2,1 punts per sobre de la mitjana catalana. El millor resultat el va aconseguir a Barberà del Vallès, amb el 27,4%, mentre que el pitjor el va registrar a Vic, amb el 7,9%.

 

El PSC, amb el 15,3% dels vots, va ser la tercera força més votada, amb 2,5 punts per sobre de la mitjana catalana. El millor resultat el va aconseguir a Santa Coloma de Gramenet, amb el 25,4% dels vots, mentre que el pitjor resultat el va aconseguir a Vic, amb el 5,7%.

 

La quarta força més votada va ser CSQP, amb l’11,2% dels vots, 2,2 punts per sobre de la mitjana catalana. El Prat de Llobregat va ser on va obtenir més suports, amb el 17,5% del total de vots, mentre que Vic va ser on va obtenir menys suports, amb el 3,1% del total de votants.

 

La cinquena força va ser el PP, amb el 10,3% dels vots, 1,8 punts per sobre de la mitjana catalana. El millor resultat, molt per sobre de la resta de municipis, el va obtenir a Badalona, amb el 22,8% del totals de vots, mentre que el pitjor el va registrar a Vic, amb el 4,3% del total.

 

Finalment, la sisena força més votada va ser la CUP, amb el 7,3% dels vots, 0,9 punts per sota de la mitjana catalana. El millor resultat el va obtenir a Girona, amb el 10,1% dels vots, i el pitjor a Santa Coloma de Gramenet, amb el 5,6% dels vots.

Si agreguem el % de vots obtinguts per partits independentistes (suma del % de vots obtinguts per les candidatures de JxSí i la CUP) i no independentistes (suma del % de vots obtinguts per les candidatures de C’s, PSC i PP), podem observar com Vic va ser el municipi de la xarxa del Perfil de la Ciutat on millors resultats van aconseguir els partits independentistes (75,7%), mentre que Santa Coloma de Gramenet va ser el municipi que va registrar els millors resultats dels partits no independentistes (63%).

Hi ha correlació entre la participació i els partits votats?

Si analitzem el grau de correlació entre el % de vot obtingut per cada partit i el % de participació, s’observen els següents resultats:

El grau de correlació més elevat de signe positiu es dóna amb la CUP (0,67), i de signe negatiu amb el PSC (-0,66). Al límit de la significació es troba el grau de correlació amb JxSí (0,55) i el PP (-0,52). La resta de correlacions no són significatives (PSC, C’s i CSQP).

 

 

Les ciutats del Perfil, són gaire diferents a l’hora de votar?

Per veure-ho, hem fet un anàlisi de conglomerats (tècnica estadística que té com a objectiu agrupar elements semblants en grups o clústers) a partir del % de vot als partits amb representació parlamentària:

Del resultat d’aquesta anàlisi en podríem deduir que hi ha quatre grups de ciutats: un primer grup conformat per Girona, Vic i Manresa, un segon conformat per Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró i Cerdanyola, un tercer conformat només per Badalona i un quart integrat per la resta de ciutats.

 

En què es diferencien cada un d’aquests grups de ciutats?

El primer grup es caracteritza per un alt % de vot cap a JxSí i la CUP, mentre que la resta de  partits registren un % de vot clarament inferior a la mitjana.

El segon grup de municipis es caracteritza per uns resultats no gaire allunyats de la mitjana entre les diferents opcions polítiques, amb C’s i la CUP lleugerament per sobre i el PP per sota.

El tercer grup, conformat només pel municipi de Badalona, es caracteritza per un resultat del PP clarament per sobre de la mitjana.

Finalment, el quart grup de municipis es caracteritza per un major % de vot cap a Cs, PSC i CSQP.

Fins aquí l’anàlisi dels resultats electorals del 27S. La setmana que ve sabrem si aquestes dinàmiques de vot detectades entre els municipis de la xarxa del Perfil de la Ciutat es mantenen o canvien.

 

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

 

 

 

 

 

 

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4.8 (4 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

A una setmana vista de les eleccions al Parlament i un cop ja vistes totes les enquestes, recordem com van anar els resultats de les eleccions del 27S de 2015 pels municipis que integren la xarxa del Perfil de la Ciutat.

Per començar, ens fixarem en les dades de participació. Pel conjunt de municipis de la xarxa aquesta va ser del 76,9%, 2 punts per sobre de la mitjana catalana." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/imatge_article_sabadell.jpg">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari