Quant ens gastem en jocs d’atzar?

Ens trobem ja immersos en aquestes dates de l’any en què la paraula loteria comença a sorgir ben sovint en les converses del dia a dia de diferents àmbits, ja sigui a la feina, a casa, als comerços o fins i tot al carrer. De ben segur que cada un de nosaltres s’ha imaginat com seria la seva vida a partir del moment en que li toqués la loteria, tot i saber que la probabilitat de rebre algun premi és molt baixa (article: Abans et caurà un meteorit al damunt que guanyaràs la Primitiva: la probabilitat en les loteries).

 

Si deixem de banda la loteria i ens fixem sols en els jocs d’atzar venuts per Loterías y Apuestas del Estado (és a dir la Primitiva, la Bonoloto, la Quiniela, el Gordo, l’Euromiliones, etc, sense incloure la Lotería Nacional), els sabadellencs ens hi vam gastar 12.615.050,8€ el passat 2015. Aquesta xifra correspon a una despesa mitjana de 60,58€ per habitant. Tal i com es pot observar en el gràfic de l’evolució de la despesa mitjana en jocs d’atzar per habitant i any a Sabadell, la quantitat que es gastaven els sabadellencs en jocs d’atzar al principi l’any 1997 era força per sota de la xifra actual, amb 51,15€ (9,43€ menys). El primer pic màxim de la sèrie és a l’any 2005 amb 74,93€ per habitant, màxim sols rebassat l’any 2009, després de l’esclat de la crisi, quan es van sobrepassar els 75€ de despesa mitja per habitant arribant a 75,45€.

A partir de llavors i tot i que amb algunes fluctuacions, es pot observar una davallada en la despesa mitjana des de l’any 2011 fins a l’any 2014, quan canvia la tendència i  la despesa mitjana torna a augmentar lleugerament.

evolucio-despesa-per-habitant

Consultar gràfic interactiu: https://goo.gl/09iXIk

tipus-de-jocs-venuts

Consultar gràfic interactiu: https://goo.gl/yxiqMb

El joc d’atzar en què es gasten més diners els sabadellencs és la Primitiva, que representa un 45% de la despesa total en jocs, seguida de l’Euromillones amb un 30% de la despesa. D’altra banda la Bonoloto representa el 12,2%, la Quiniela el 7,9% i el Gordo el 4,7% del total de la venda de jocs d’atzar en la ciutat.1

taxa-de-creixement-interanual-de-les-quantitats

Consultar gràfic interactiu: https://goo.gl/vlX9HM

Pel que fa a la taxa de creixement interanual de les quantitats jugades per habitant i any, s’observa com l’augment interanual més pronunciat es produeix l’any 2001 amb un augment del 15,4%, i per contra la davallada interanual en la despesa mitjana més pronunciada es va produir l’any 2013, amb 9,2% menys de despesa. Tal i com es pot veure del 2012 al 2014 el creixement interanual havia estat negatiu i és l’any passat quan va esdevenir positiu de nou, amb un creixement del 2,6% anual.

Observatori de l’Economia Local de Sabadell

1. Per a fer aquests càlculs sols s’ha tingut en compte els jocs d’atzar venuts per Loterias y Apuestas del Estado (sense tenir en compte la Lotería).

Nota: les dades a partir de les quals s’ha treballat estan disponibles a l’Anuari Estadístic de Sabadell

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari