Punt d’inflexió en ocupació i atur?

L’activitat econòmica i el mercat de treball han tingut un punt d’inflexió en el bienni 2013-2014, atès que s’ha consolidat la disminució de l’atur i s’ha generat ocupació neta, si més no, en els darrers quatre trimestres. Aquest punt d’inflexió serà real quan es confirmin les previsions a mitjà termini. La conjuntura té una tendència ben diferent del que va succeir, per exemple, en 2009, amb significativa destrucció d’ocupació i augment de l’atur gairebé sense precedents; o diferent del que va succeir en 2010, amb menor destrucció d’ocupació i un atur estable. A partir de la conjuntura de 2010 podia fer pensar que en 2011 hi podrien haver taxes netes de generació d’ocupació, però 2011 va suposar una consolidació de la crisi, altre cop amb valors negatius per l’ocupació i de l’atur en alça.

L’ocupació en termes d’afiliats, assalariats i autònoms, ha augmentat a Catalunya clarament en 2014, 2,9%, després que l’any precedent havia disminuït lleugerament, -0,4%. Així mateix s’ha consolidat la disminució de l’atur registrat en el darrer any, -7,8%, que s’havia iniciat amb el -3,4% de l’any previ.

2014 (t)

2013 (t)

Hem passat en un parell d’anys d’una situació de –Ocupació i +Atur (quadrant alt-esquerre de l’eix del gràfic) a una situació en 2014 de +Ocupació i –Atur (quadrant baix-dret de l’eix del gràfic).

Els municipis de la Xarxa El Perfil de Ciutat han tingut un comportament similar en termes d’ocupació (1) localitzada al municipi al voltant de la mitjana catalana. En tots el signe ha estat positiu, valors que s’han mogut en 2014 entre el +0,2% de Santa Coloma de Gramenet i el +7,4% de Vic. Això mostra una consolidació arreu del creixement de l’ocupació que en 2013 va tenir signe diferent segons el municipi, des de -3,2% de Santa Coloma de Gramenet a un escàs però positiu +0,8% de Vic.

En termes d’atur registrat, la disminució ja es va produir en 2013 en tots els municipis de la Xarxa El Perfil de Ciutat, consolidant-se i amb decrements més importants en el darrer exercici. En síntesi les disminucions van oscil·lar entre el -0,7% de Vic i el -6,2% de Mollet del Vallès en el primer any del bienni, i el -3,5% de Manresa i el -11,0% de Vic en el darrer any.

(1): Ocupació afiliada al règim general, els treballadors autònoms i els altres règims (agrari, llar, del mar, i del carbó).

Observatori econòmic i social

Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari