ODS17+ODS12= ÀmbitB30

Dins del marc de l'AssociacióÀmbitB30 , hi ha municipis de la Xarxa Perfil de Ciutat que treballen innovant, cooperant i amb aliances pel benestar de la ciutadania i la creació d'oportunitats, desenvolupant fites de l'Agenda 2030 de Nacions Unides del objectius de desenvolupament sostenible.

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides amb els 17 ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i les 169 metes que contribueixen al seu compliment; és una de les novetats més important per al conjunt de municipis i administracions públiques a l’actual mandat municipal i arreu del món des de l’any 2015. Aquesta agenda ja té quatre anys de recorregut, -va ser aprovada el 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides  amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic; i és clarament una evolució de les Objectius del Mil·lenni anteriors, que van ser aportats pels líders mundials al setembre de 2000 a la seu de Nacions Unides a través del a Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides.  

Del conjunt d’objectius ODS, sens dubte és el ODS11 Comunitats i ciutats sostenibles  on es defensa el poder de les ciutats i es destaca la seva importància clau en l’acompliment dels objectius i el medi on realment millorar el benestar i les condicions de vida de les persones. A més, des d’una visió  àmplia i plural de la confluència del conjunt d’objectius que estableixen les 169 metes, l’ODS 11 implementa la voluntat efectiva d’impuls de la Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides. Aquest ODS11 forma part de la llista de l’Agenda 2030, en bona part a la pressió de la CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), com a veu autoritzada del conjunt de les ciutats d’arreu del món, Però, a nivell general un dels aspectes més rellevant d’aquesta voluntat conjunta, de la Nova Agenda Urbana i de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, és la voluntat d’avançar en la consecució d’objectius a través d’aliances i complicitats.

Aquesta línia de treball multinivell i cooperatiu d’actors i agents públics, socials i privats que tracta d’inculcar l’Agenda 2030 al seu últim objectiu, ODS17 Aliances per assolir els objectius., té un excel·lent exemple en el treball d’aliances que fa uns anys es desenvolupa a l’Associació Àmbit B30, de la qual formen part bona part dels membres de la Xarxa Perfil de Ciutat. (Barberà del Vallès, Cerdanyola, Granollers, Mollet del Vallès, Sabadell i Terrassa). L’Associació Àmbit B30 va començar a treballar a l’octubre de 2012 i la formen 53 organitzacions de 23 municipis que es troben a l’àrea d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2, en sentit est‐oest, entre els municipis de Martorell i la Roca del Vallès i en sentit nord‐sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès. L'autovia B-30 és, sens dubte, un dels hubs de trànsit més importants de tot el territori català. L'eix travessa diverses poblacions al voltant de Barcelona i engloba la meitat del teixit industrial català, registrant diàriament uns 100.000 vehicles. Es tracta d'un dels pols industrials clau en innovació, recerca i emprenedoria del sud d'Europa. Entre els seus actius trobem el Parc de l’Alba i el seu laboratori de llum del sincrotró, així com la Universitat Autònoma de Barcelona, a més d'un gran nombre de centres de recerca, negocis, polígons industrials, etc. És, per tant, una àrea geogràfica de gran vitalitat econòmica, que ofereix un ampli ventall d'oportunitats a empreses i agents econòmics i que troba en l'Associació Àmbit B30 la figura clau per al seu desenvolupament continu. De la mateixa manera, l'associació també té influència en poblacions que tenen proximitat en l'eix de la B30 i comparteixen objectius.
Des del seu impuls i constitució, l'alcalde de Mollet del Vallès té la responsabilitat de la presidència, i aquesta situació implica en major grau les polítiques de l'administració local de Mollet del Vallès.
Aquesta Associació Àmbit B30 constitueix una plataforma tècnica de consens per al desenvolupament de projectes estratègics innovadors en el seu territori i un marc d'aliances innovador del conjunt del territori espanyol. Es tracta de l'estudi de les possibilitats de l'economia circular en un espai de gran dinamisme econòmic, com és l'àmbit de l'autovia B30.
Aquest espai associatiu de col·laboració és un bon exemple d’ODS17 pel seu caràcter públic-privat i multiactor. Els membres d'Associació Àmbit B30 (Superfície de 485km2, + 6.579 ha. sòl industrial, 1.018.166 habitants, 30.173 empreses, Ocupació total de 387.478 persones, 195 Polígons d'activitat Econòmica, 24 centres de negoci o parcs empresarials, 10 centres universitaris, 25 municipis) comparteixen i col·laboren en projectes innovadors, l'impacte dels quals supera bastament l'àmbit local amb l'objectiu de fer de B30 un territori competitiu amb beneficis conjunts. Aquestes aliances  impulsen clarament fites de l’ODS17 aliances (17.16 Millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada por aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport ho aconsegueixo dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament. 17.17 Fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les aliances).

Per fer-lo més entenedor aquesta forma de treball a través de les aliances, presento aquest procediment de fer cooperatiu a través de la darrera línia de treball: l’associació, l’economia circular. L’economia circular és un dels principals reptes i exemple idoni d’aquest treball conjunt amb aliances. Apuntar que la importància de l’economia circular és molt gran, fins al punt que té un ODS propi: 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

A l’Associació Àmbit B30 sabem que un territori competitiu i innovador reporta grans beneficis per a les empreses que operen en ell. Gràcies a l'acció de l'Associació, les empreses i agents que amb presència en el territori troben espais de col·laboració i aliances estratègiques que redunden en beneficis territorials, sectorials i individuals.
Des de l'any 2017, l'Associació Àmbit B30 està treballant en la definició d'una estratègia i pla d'impuls a l'economia circular que ha permès identificar els sectors econòmics amb major potencial i definir estratègies de circularitat, sota una visió global del territori, i amb aquesta estratègia. Una economia circular, que abans de 2017 no estava abordada amb uns objectius comuns, com ara tramen les fites ODS12. Aquests fils potencials per teixir la ferma corda de l'economia circular formaven part dels diferents grups de treball de l'associació:

  • Grup de treball HUB B30,
  • Grup de Treball de Territori,
  • Grup de Treball de Biosensors,
  • Grup de Treball de Núvol B30

I, també, formava part  de les diferents anàlisis amb publicacions d’estudis i d’informes realitzats:

Si mirem els reptes que té aquesta Economia Circular des de les fites de l'ODS12 més relacionats amb aquest projecte, trobem:

  • 12.6 Encoratjar a les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, al fet que adoptin pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d'informes
  • 12.5 D'aquí a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització;
  • 12.4 D'aquí a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir significativament el seu alliberament a l'atmosfera, l'aigua i el sòl a fi de minimitzar els seus efectes adversos en la salut humana i el medi ambient;

Aquest conjunt de propostes i fites per avançar en l’economia circular des de l’Associació Àmbit B30 van ser presentades pel president de l'Àmbit B30 i alcalde, al 'IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local, celebrat el febrer passat, on es van reunir més de 400 participants, entre alcaldes, regidors i tècnics municipals, juntament amb consultors i gestors empresarials de l'àmbit mediambiental que han debatut entorn del medi ambient i el món local. Ara resta presentar i implementar la resta dels elements, que el grup de treball específic de l’Associació Àmbit B30 defineix com “l’impuls de nous models de producció que permetin minimitzar el consum de recursos i la generació de residus i, al mateix temps, crear noves oportunitats de creixement i ocupació, impulsant la innovació i la competitivitat. Amb la voluntat de promoure l'economia circular entre el teixit productiu i en particular en sectors manufacturers, al mateix temps que aprofitar l'alt potencial dels centres de coneixement de l'àmbit B30”.

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (4 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp
Dins del marc de l'AssociacióÀmbitB30 , hi ha municipis de la Xarxa Perfil de Ciutat que treballen innovant, cooperant i amb aliances pel benestar de la ciutadania i la creació d'oportunitats, desenvolupant fites de l'Agenda 2030 de Nacions Unides del objectius de desenvolupament sostenible.

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides amb els 17 ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i les 169 metes que contribueixen al seu compliment; és una de les novetats més important per al conjunt de municipis i administracions públiques a l’actual mandat municipal i arreu del món des de l’any 2015." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/collageverde.jpg">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari