Llum

Llum és el que esperem trobar al 2021, al final del túnel pandèmic que ha estat el 2020 amb el coronavirus covid-19, amb l’arribada de la vacuna. Però aquest post no tracta sobre la Covid-19, o almenys no és el tema principal d’aquest article, sinó que fa referència sobre el consum elèctric.

Fins ara, els municipis podíem aconseguir les dades de consum elèctric del nostre municipi amb les dades agregades de tot l’any, però l’arribada dels comptadors intel·ligents està canviant aquest coneixement. Un exemple a seguir és el cas de Rubí amb el projecte Rubí Brilla (http://rubienergia.300000kms.net/), on els companys i companyes de Rubí han aconseguit disposar de les dades de consum elèctric mensual a nivell de portal.

Però la creació de la plataforma Datadis, que és propietat de una Comunitat de Béns configurada per un important nombre d’empreses distribuïdores elèctriques, dóna la possibilitat de tenir dades de consum elèctric inframunicipal (a nivell de codi postal), amb un important grau de detall (tipus de tarifa, tipus de tensió, tipus de punt de mesura, sector econòmic). Però, a més a més, les administracions públiques tenim la possibilitat d’accedir a la API de Datadis, el que permet accedir a dades encara més detallades (discriminació horària, consum elèctric hora a hora).

El resultat d’accedir es pot veure en els següents gràfics. El primer gràfic correspon al consum elèctric domèstic diari de cadascun dels municipis del Perfil de la Ciutat, des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 d’agost de 2020 (quan es van extreure les dades encara no estaven disponibles les dades de setembre de 2020, però si que ho estaven quan es va escriure aquest article).

Aquest gràfic permet veure com va augmentar el consum elèctric domèstic pel temporal Glòria (20 i 21 de gener de 2020, en especial als municipis costaners), i també com va augmentar el consum elèctric domèstic pel confinament obligatori que es va establir el 14 de març de 2020 arran de la Covid-19. Val a dir, que en els municipis de Manresa, Mollet del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic, s’han registrat valors outliers en un dia concret. Així a Manresa trobem una punta de consum elèctric el 20 de maig de 2020 que gairebé duplica el consum del dia anterior i posterior. A Mollet el valor punta outlier el trobem el 8 de juliol de 2020, a Santa Coloma de Gramenet el valor outlier el trobem el 6 d’abril de 2019, a Terrassa el 19 d’abril de 2019, i a Vic el 18 de maig de 2019. Un cas a part és Granollers, on les dades presenten un comportament diari més erràtic, en especial durant el mes de febrer de 2020, i també la segona meitat de maig de 2020.

El següents dos gràfics mostren com s’ha modificat el consum elèctric domèstic per dia de la setmana i per franja horària entre 2019 i 2020 quan es comparen els mateixos períodes, és a dir, fins al 13 de març i a partir del 14 de març (s’agafen aquest dos períodes perquè a partir del 14 de març de 2020 és quan es declara l’estat d’alarma).

En el gràfic per dia de la setmana, el primer que s’observa és com el consum elèctric domèstic fins al 13 de març és molt superior al que es produeix entre el 14 de març i el 31 d’agost, òbviament això és degut tant al menor nombre d’hores solars com a les temperatures més baixes que es registren entre l’1 de gener i el 13 de març comparat amb el període entre el 14 de març i el 31 d’agost. Però el més remarcable és que en gairebé tots els municipis del Perfil de la Ciutat, al 2019, entre l’1 de gener i el 13 de març, és consumia de mitjana més electricitat domèstica que en el mateix període de 2020, durant els set dies de la setmana; per contra, entre el 14 de març i el 31 d’agost, al 2020 s’ha consumit de mitjana més electricitat en els set dies de la setmana que en el mateix període de 2019. L’excepció d’aquest comportament la trobem al municipi de Granollers.

En el gràfic de consum elèctric domèstic per franja horària, el perfil de la sèrie corresponent “fins al 13 de març” és el mateix per a l’any 2019 i per al 2020, amb la diferència que els valors per al 2020 són més baixos respecte al 2019. Per contra, a partir del 14 de març, s’observa un canvi en el perfil del consum elèctric domèstic horari entre 2019 i 2020, amb consums més baixos fins a les 10 del matí a l’any 2020 que al 2019, i consums més alts a partir de les 11 del matí fins les 11 de la nit.

Aquest és només un exemple de la possibilitat que dona disposar d’aquest grau de detall en les dades de consum elèctric, però hi ha la possibilitat de fer el mateix tipus d’anàlisi en el consum elèctric industrial o el de serveis, i fer-ho a nivell territorial de codi postal. Crec que una via per explorar en el futur podria ser estudiar la viabilitat de fer una estimació del VAB industrial del municipi, a partir de les dades de consum elèctric de les indústries.

Però aquestes dades de consum elèctric diari no són les úniques dades relacionades amb l’electricitat que podem disposar els ajuntaments. Amb la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estableix la protecció de les persones i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, d'electricitat i de gas per manca de pagament.

Per tant, les empreses distribuïdores no poden interrompre els subministraments a les persones o les famílies en situació de risc d’exclusió residencial, sense haver sol·licitat prèviament un informe als serveis socials.

A grans trets, això significa que serveis socials dels ajuntaments reben un llistat per part de les empreses comercialitzadores de les llars on es vol fer un tall de subministrament per impagament. Aquest llistat, després d’un laboriós procés de depuració, permet obtenir el següent mapa de calor, que seria una altre indicador de veure la distribució de la pobresa al municipi.

Mapa de calor de les notificacions de tall de subministrament (electricitat i gas) a Mataró

 

L’objectiu d’aquest article és mostrar dues noves fonts d’informació: la primera, Datadis, permet tenir un control dia a dia, hora a hora, del consum elèctric als municipis de tot l’Estat espanyol; la segona, les notificacions de tall de subministrament per part de les empreses comercialitzadores, és un indicador de la pobresa al municipi i de com es distribueix aquesta pobresa al municipi.

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4.1 (10 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari