L’economia submergida entre les dones de Santa Coloma de Gramenet

En la setmana que va celebrar-se el dia de la dona treballadora portem un cas d’hipòtesi del que aquestes representen en el municipi de Santa Coloma de Gramenet des de la perspectiva de l’economia submergida. Primer de tot, aclarir que es tracta d’una creació metodològica molt simple i que es fonamenta en inferències a partir d’estimacions extretes de les dades que apareixen en l’estudi “Economía sumergida y fraude fiscal en España, ¿Qué es lo que sabemos?, dels autors Alberto Vaquero García, Santiago Lago Peñas y Xoaquín Fernández Leiceaga.

En aquest treball s’estima que per a l’any 2013, i seguint resultats d’un estudi a nivell europeu al que els autors fan referència, el pes de l’economia submergida a Espanya sobre la producció dels sectors era: construcció un 32%; petit comerç un 20%; fabricació de manufactures un 18%; activitats hoteleres i de restauració un 21%; transport i comunicacions un 16%; serveis domèstics un 14% i, per últim, lloguers un 10%.

Utilitzant aquesta informació per a la nostra inferència, hem treballat sobre dos bases de registres diferents. Per una banda, hem iniciat la nostra estimació a partir de la contractació registrada en el municipi per a l’any 2020, que ens permet, a més, segmentar entre homes i dones.

CONTRACTACIONS

De la taula presentada veiem que segons la nostra estimació hi ha hagut en el nostre municipi una pèrdua de 398 contractacions de dones que han quedat absorbides per l’economia submergida.

En segon lloc, i a partir del pes que hem vist en els contractes femenins registrats, hem fet una estimació de les dones treballadores en el municipi a partir del registre de la Seguretat Social sobre les afiliacions a partir del compte de cotització al que estan vinculades les persones treballadores. Sobre aquest punt, hem sumat les persones del Règim General i les del RETA (persones autònomes).

Per poder fer una estimació de les dones afiliades per sectors primer hem inferit el seu nombre real al partir del pes que a l’any 2020 van tenir les contractacions femenines. Prenent la cautela que aquest exercici obliga, hem seguit el mateix model que en el cas anterior i hem aplicat els increments suposats que hi hauria en les activitats econòmiques identificades en el cas de no existir l’economia submergida.

AFILIACIONS AL RÈGIM GENERAL I RETA

 

Les dades, tal i com s’observa en la taula anterior, ens indiquen que hi podria haver al nostre municipi un mínim de 807 dones més donades d’alta a la Seguretat Social de les actuals, tenint la major incidència en el sector comerç (+346) i de la restauració (+304).

En un territori com el colomenc, que té un mercat de treball petit, trobem que si totes les activitats econòmiques estiguessin registrades correctament i legal, hi hauria prop d’un 20% de més dones en els comptes de cotització que hi ha a Santa Coloma de Gramenet.

Aquest fet és rellevant ja que significa que tenim un gran percentatge de dones que estan treballant de manera irregular i en una situació de precarietat que dificulta la seva independència i creixement, tant professional com personal.


 

TAULA D’EQUIVALÈNCIA DELS SECTORS: DE CCAE DOS DÍGITS ALS SECTORS DE L’ESTUDI

 

Sergio López Ordovás

Grameimpuls, SA

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3.7 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari