L'atur de llarga durada, més enllà de la crisi

Finalitzat el període més intens de la recessió, l’economia catalana manté un elevat dinamisme, fet que li ha permès superar el nivell del  PIB a preus corrents que tenia l’any 2007, mentre que en relació al mercat de treball es continua amb la tendència encetada el 2013 en quant a recuperació de llocs de treball. L’ocupació ha crescut un 2,3% interanualment, assolint la xifra de 3.393,9 mil persones el tercer trimestre de 2018, tot i que encara, no s’ha recuperat els volums previs a l’inici de la crisi. Paral·lelament, el nombre de persones aturades s’ha reduït de manera notable, un 5,6% en el darrer any, però un 41,2% respecte al màxim històric.

Les tendències, per tant, són positives, però en molts aspectes la situació del mercat de treball continuen sent complicades. Encara hi ha a Catalunya 391.197 persones a l’atur i un nombre important de persones continuen tenint moltes dificultats per accedir-hi al món laboral.

Un exemple d’aquesta situació la trobem en l’atur de llarga durada, un indicador que ens mostra quins són els col·lectius amb més dificultats per trobar feina i que constitueix un dels principals desequilibris del mercat de treball i que genera problemes econòmics que afecten a la cohesió social.

D’acord amb les dades de l’EPA corresponents al tercer trimestre de 2018, el 45,3% de les persones aturades a Catalunya porten més d’un any en situació d’atur. En nombres absoluts, 182,8 milers de persones, de les quals 115,5 porten més de dos anys a l’atur.

Val a dir que l’atur de llarga durada s’ha anat reduint en els darrers anys- un 23,5% respecte el 2017 i un 41,9% respecte 2013-, però en relació a 2007, l’increment del nombre de persones que porten més d’un any a l’atur s’ha incrementat en un 214,8. Una dada sens dubte preocupant en tant que si la situació d’atur es perllonga durant molt de temps, la probabilitat de reinserció laboral disminueix. Les probabilitats de trobar una feina entre les persones que porten menys d’un any a l’atur superen en 29,7 punts percentuals les de les persones aturades de llarga durada.

Ara bé, l’atur de llarga durada no afecta a tots els col·lectius per igual. En aquest post es vol evidenciar com l’edat, el sexe o el nivell formatiu incideixen en el temps de permanència a l’atur, agafant com a marc territorial les ciutats que conformen la xarxa Perfil de la Ciutat i les dades de l’atur registrat.

L’atur de llarga durada ha anat disminuint des de l’any 2014 de forma ininterrompuda i l’octubre de 2018 el 38,9% de les persones aturades a Catalunya fa més d’un any que no treballen, percentatge que és del 42,5% en el conjunt de la xarxa.

 

Cal assenyalar que, respecte el percentatge màxim que es va registrar l’any 2014, tots els municipis del Perfil han evolucionat favorablement, ,amb una mitjana per al conjunt del Perfil de la Ciutat de -6,3 punts percentuals; una evolució que també s’observa a Catalunya (-5,5 punts percentuals). Ara bé, es tracta d’una reducció progressiva però lenta, perquè les dades mostren que el nombre de persones aturades de llarga durada encara està molt lluny del que havia l’any 2007, abans de l’esclat de la crisi.

 

Si analitzem la variable de sexe veiem que les dones són les principals afectades per l’atur de llarga durada, de manera què el 62,3% de les persones aturades de llarga durada a Catalunya són dones, percentatge que és del 63,0% en el conjunt de la xarxa. Aquesta situació es repeteix a tots el municipis integrants, i les dones són majoria dins l’estructura de l’atur de llarga durada.

A Catalunya el 34,0% dels homes fa més d’un any que estan a l’atur i en el cas de les dones aquesta xifra arriba al 42,6% (el 37,0% dels homes i el 46,5% de les dones pel que fa a la xarxa). Si bé a partir de 2013 s’observa una evolució positiva en relació a l’atur de llarga durada en ambdós sexes, el descens ha estat molt més intens en el col•lectiu masculí que en el femení, a la vegada que ha augmentat el pes de les dones en l’estructura de l’atur de manera generalitzada (11 punts percentuals en Catalunya i 10,1 p.p. en el conjunt del Perfil de la Ciutat).

En quant a l’edat, l’atur de llarga durada afecta més a les persones majors de 45 anys i és 3,0 vegades superior al de les menors de 45 anys a Catalunya (el 74,8% dels aturats de llarga durada tenen més de 44 anys) i 2,7 vegades superior al conjunt del Perfil de la Ciutat (el 73,3% dels aturats de llarga durada). De fet, a tots els municipis que integren el Perfil de la Ciutat, el percentatge d’aturats de llarga durada de 45 anys i més superen el 70%. Aquestes dades tenen una especial rellevància, ja que la mitjana d’edat de la població augmenta i el pes del col•lectiu de majors de 44 anys és molt elevat dins l’estructura de la població activa.

La incidència de l’atur de llarga durada en el conjunt d’aturats de 45 anys i més, té una tendència a l’alça amb l’edat. Així, si entre les persones aturades de 45 a 49 anys l’atur de llarga durada és del 38,5% a Catalunya i del 40,7% al conjunt de la Xarxa, ascendeix fins el 70,3% i el 72,6% respectivament, entre les persones de 60 a 64 anys en situació d’atur. Les dades de l’atur registrat de llarga durada per grups d’edat mostrem que les dones més grans de 45 anys tenen més dificultats per reincorporar-se al mercat de treball. Així el percentatge de dones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada a Catalunya se situa a 8,4 punts percentuals per sobre del registrat entre els homes, diferència que és de 9,3 p.p. en el cas del conjunt del Perfil de la Ciutat. El percentatge d’aturats de llarga durada varia en funció del nivell formatiu i, segons les dades registrades a les persones aturades amb nivells de formació més baixos els hi costa més sortir de l’atur. A Catalunya el 49,8% dels que tenen estudis primaris complets a Catalunya fa més d’un any que són a l’atur – el 52,0% en el conjunt del Perfil de la Ciutat-, mentre que el 25,3% dels aturats amb estudis universitaris són aturats de llarga durada (el 25,4% pel que fa a la Xarxa).

Pel que fa a l’ocupació, el 48,8% dels Operadors instal•lacions i màquines, i muntadors són a l’atur des de fa més d’un any a Catalunya, percentatge que és del 50,3% en la xarxa Perfil de la Ciutat. A l’altre extrem se situen els professionals científics i intel•lectuals amb un percentatge del 26,4% en el conjunt de Catalunya i del 26,2% pel que fa al Perfil de la Ciutat.

A partir d’aquest indicadors es pot establir que, tant a Catalunya com al conjunt de municipis que integren la Xarxa Perfil de la Ciutat, el col•lectiu més vulnerable en relació a la cronificació de l’atur són les dones, de 45 anys i més i amb un nivell formatiu de estudis primaris complets i incomplets. Així doncs, tot i la recuperació econòmica, i l’evolució positiva que presenta l’atur de llarga durada en els darrers anys, encara un important nombre de persones continuen tenint dificultats a l’hora de trobar un lloc de treball. Aquesta situació té un impacte directe sobre l’economia de les famílies –a Catalunya només el 46,9% de les persones registrades a l’atur reben algun tipus de prestació-, sinó que també té uns costos personals i socials elevats, tant per la persona aturada com pel conjunt de la societat.

Fonts d’informació:

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya. 3r trimestre de 2018. Observatori del Treball i Model Productiu, Generalitat de Catalunya.

La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada, Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

El legado de la crisis: El mercado de trabajo español y las secuelas de la gran recesión, Estudios sobre la Economía Española - 2016/09. Fedea

Aturats de llarga durada entre la dificultat i el desanim, Diari de Treball

Imatge: www.radioillaformentera.cat

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp
Finalitzat el període més intens de la recessió, l’economia catalana manté un elevat dinamisme, fet que li ha permès superar el nivell del  PIB a preus corrents que tenia l’any 2007, mentre que en relació al mercat de treball es continua amb la tendència encetada el 2013 en quant a recuperació de llocs de treball. L’ocupació ha crescut un 2,3% interanualment, assolint la xifra de 3.393,9 mil persones el tercer trimestre de 2018, tot i que encara, no s’ha recuperat els volums previs a l’inici de la crisi." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/atur_3.png">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari