La Xarxa d'Innovació Educativa de Viladecans

El per què de la XIE

L’èxit educatiu és una prioritat en la ciutat de Viladecans. De fet, l’educació és un eix estratègic capital que es recull en els objectius estratègics del Pla Integral de Desenvolupament Urbà Sostenible (DUSI) i com a línia estratègica del Pla d’Acció Municipal.  Durant l’any 2010 es va impulsar a Viladecans un pla de digitalització de les aules que comprenia la instal·lació de pissarres digitals interactives a totes les aules de les escoles. Tres anys més tard, al 2013, es van millorar les infraestructures de telecomunicacions, connectant totes les escoles amb fibra òptica.

La Xarxa d’Innovació Educativa (XIE) neix el 2013 com a fruit d’aquestes iniciatives anteriors que consistien en integrar les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge. La digitalització de les aules i el treball en equip de la comunitat educativa, les famílies d’alumnes i el teixit econòmic i empresarial, van sembrar la llavor d’aquest projecte que ha sigut reconegut com a Bona Pràctica de Desenvolupament Urbà en el Programa Europeu URBACT en 2017.

Qui forma part de la XIE

La XIE és un grup de treball interdisciplinar, que es concep com a espai ciutadà per a impulsar nous projectes a les aules dels centres educatius de manera col·laborativa. Està format docents, alumnes, associació de famílies, empreses i joves, a títol personal o representant alguna organització.  Els membres aporten idees, participen en debats, jornades, etc. amb l’objectiu de crear un espai de debat continu i treballar per la innovació educativa en les escoles. Es busca millorar la formació i l’educació de la ciutadania de Viladecans i està focalitzat en els nens i nenes que estudien en els centres educatius de la ciutat, tot inspirant-se en els principis de les ciutats educadores, on tots els agents socioeconòmics participen en l’educació, que es concep com a una tasca de tots i totes.

L’objectiu principal és millorar l’èxit educatiu, estimulant la innovació i la creativitat mitjançant l’impuls de projectes de Tecnologies de la Informació i del Coneixement (TIC) ,  de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement  (TAC) i de l’intercanvi d’experiències educatives entre agents de la ciutat. Tot sota el paraigües de la innovació i l’ús de la tecnologia en educació, facilitant les millors eines metodològiques als mestres, incrementant la implicació de les famílies en el treball pedagògic dels centres educatius i potenciant la col·laboració alumnat-escola-família-empresa.

Així doncs, la XIE s’encarrega de complir altres objectius, com l’impuls de nous projectes i/o iniciatives; recollir totes les iniciatives que la comunitat educativa desenvolupi, aprofitant la infraestructura implementada; implicar tota la societat el teixit econòmic i empresarial en el desenvolupament de projectes que interrelacionin el món educatiu amb l’emprenedoria i l’empresa; concretar tots els esforços en una mateixa direcció.

Projectes impulsats per la XIE

La XIE emmarca tota una sèrie de projectes que tenen com a objectiu integrar les TIC en els processos educatius adequant l’educació als nous reptes i a les noves exigències de la societat actual. Viladecans serà una ciutat més intel·ligent (Smart city), recolzada en una ciutadania més intel·ligent, educada en una escola més dinàmica, creativa, compromesa, participativa, integradora, oberta i adaptada, gràcies a la implicació de tota la comunitat.

Actualment la XIE té en marxa diferents projectes:

 • Adopció del Currículum Bimodal en un centre de primària
 • Integració de l’ús de plataformes educatives com a eina de treball i d’interrelació entre els membres de la comunitat educativa
 • Ús de pupitres digitals per educació infantil en totes les escoles
 • Incorporació de les tauletes digitals en les aules com a una eina de canvi metodològic del procés d’ensenyament-aprenentatge
 • Cotutorització de projectes d’investigació dels alumnes de batxillerat per part de les empreses de Viladecans
 • Impuls de la Formació Professional Dual en dos empreses de la ciutat
 • Participació en un Projecte Europeu de Desenvolupament d’Entorns Personals d’Aprenentatge
 • Organització de formació i activitats extraescolars sobre robòtica, programació, impressió 3D
 • Jornada d’Orientació Professional per alumnes de segon de batxillerat
 • Projecte d’educació emocional i benestar en els centres educatius “Treballem les emocions”
 • Impuls de la divulgació científica amb l’organització de la setmana de la ciència i el concurs internacional “Ciència en Acció 2018”
 • Dispositius per a l’educació infantil: el Ninus
 • Projecte de foment de l’ús de les TIC a les Associacions de famílies de l’alumnat: AMPA 2.0
 • Borsa de pràctiques per a joves estudiants en empreses de Viladecans
 • Impuls per què els centres educatius creïn el Plan TAC (Plan d’Integració de les Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement)

 

Metodologia de treball

La metodologia de treball es fonamenta en l’estímul, la facilitació, la realització i la posada en marxa de projectes en els centres educatius de la ciutat. Es fomenta la cultura de la innovació en els centres i entre els equips docents, afavorint i estimulant la posada en marxa i el desenvolupament d’iniciatives i projectes pedagògics innovadors, ja siguin promoguts des de l’ajuntament, o bé estimulant els projectes que puguin sorgir d’iniciatives dels propis centres, de la comunitat educativa, de les organitzacions cíviques i de les empreses. La XIE ha facilitat un espai de col·laboració entre administració pública, escoles, empreses i famílies que ha possibilitat la renovació de l’educació en Viladecans des de la seva creació.

La metodologia de funcionament en xarxa permet treballar en un entorn obert:

 • Ajuntament de Viladecans
 • Fundació Ciutat de Viladecans
 • Centres educatius de Viladecans, públic i concertats, de primària i secundària
 • Empreses de Viladecans
 • AMPAs de Viladecans
 • Entitats i associacions de la ciutat

 

Impacte de la XIE

Malgrat que la XIE sigui un projecte que s’apliqui als centres educatius, els seus efectes s’estenen en tot el territori i impliquen als agents socioeconòmics. Tota la ciutadania, en l’exercici dels seus trets i deures està involucrada en el seu desenvolupament.

Aquests projectes innovadors afavoreixen l’èxit educatiu en el municipi, motivant als alumnes i a les famílies. De fet, en els últims anys el rendiment escolar a Viladecans ha millorat en quant a les acreditacions de 4t d’ESO i en les proves d’avaluació de competències bàsiques. Amés amés, s’han detectat millores en l’àmbit de la renovació tecnològica en les escoles, en l’ampliació de la formació específica de professors i famílies, en la participació de les empreses en l’ àmbit educatiu i en l’assimilació de les xarxes socials com a element de comunicació entre les famílies i les associacions de famílies. Per exemple, mitjançant la XIE les AMPAS han implementat aplicacions per a mòbils per comunicar-se amb les famílies.

 • Des del 2013 s’ha destinat un total de 389.700€ a la XIE, el què suposa una inversió pre estudiant anual de 18,43€.
 • En les escoles s’ha passat de tenir un dispositiu tecnològic per 8 estudiants, a un dispositiu per cada 4.
 • S’ha passat de 2 a 4 projectes d’innovació en les escoles.
 • S’ha incrementat el nombre d’espais col·laboratius amb agents educatius, d’1 a 5.
 • Els mestres han passat de rebre 150 hores de formació en noves tecnologies, a 204, durant el curs escolar 2016/2017
 • 35 empreses han participat en projectes educatius.
 • S’ha incrementat en un 15% els resultats en les proves de les competències bàsiques educatives de la Generalitat.
 • S’ha reduït el fracàs escolar en un 20% en els últims anys.
 • S’ha incrementat la motivació dels estudiants en un 20% i el 100% dels mestres han adquirit habilitats en noves tecnologies.

 

Les perspectives de futur de la XIE es centren en  consolidar la xarxa perquè en un futur funcioni d’una manera més autònoma, disminuint la presència i la influència de l’administració local, aprofitant l’oportunitat que ofereix el programa URBACT. Així mateix, es pretén que altres municipis europeus s’impliquin en aquesta iniciativa.

 

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (4 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari