La tecnologia aplicada a la qualitat de les dades com a generadores de coneixement. El business intelligence (BI) de l'Ajuntament de Rubí

PENTAHO

En una societat que cada minut genera una quantitat ingent de nova informació, les administracions públiques no poden estar al marge de connectar els indicadors, per tal de generar coneixement útil per a l’organització i els ciutadans en el seu conjunt.

Com deia el desaparegut escriptor Henning Mankell: “Moltes persones cometen l’error de confondre la informació amb el coneixement. No són la mateixa cosa. El coneixement implica la interpretació de la informació (…)”.

És per això que cada cop més administracions locals comencen a treballar en la implantació de sistemes intel•ligents, que permeten gestionar la informació de manera que sigui productiva en si mateixa, que existeixi la retroalimentació de les dades i que se’n puguin generar de noves. Amb tot plegat aconseguim treballar amb un important nivell de qualitat, que pel contrari es dilueix si treballem amb les dades desconnectades o inclús una qualitat que mai no arriben a obtenir.

L’objectiu és que totes les dades formin part d’un Banc de Dades i que de forma automatitzada, aquest sigui el que doni resposta a les consultes que la pròpia organització es fa en la seva tasca diària, no sense abans haver treballat i estandarditzat la presentació de la informació.

A partir d’aquest concepte, podem parlar de quadres de comandament, eines analítiques, reporting i portals de dades obertes i transparència.

Al segon semestre del 2015 l’Ajuntament va començar a implementar la matriu d’aquesta arquitectura de software.

La integració de les dades no només és entre les aplicacions verticals corporatives, sinó que és molt més ambiciosa, ja que aquest Banc de Dades també s’ha de nodrir d’altres dades d’administracions supramunicipals que tinguin els seus sistemes informàtics orientats a serveis web.

Per tant, l'Ajuntament de Rubí ha optat per potenciar el seu desenvolupament, en especial ara, per tal de poder nodrir d’informació de qualitat la plataforma Open Data Rubí i el portal de Transparència, tal i com disposa la Llei del mateix nom.

Així a partir del mes de febrer podrem comptar ja amb els primers resultats visibles amb dades corporatives, que aniran incorporant noves fases al llarg de l’any 2016, a mesura que el seu desenvolupament avanci.

Per explicar el projecte en la seva part més tecnològica, el més indicat sembla transcriure literalment un dels documents realitzats pel Servei d'Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Rubí:

"Solució BI:

L'Ajuntament de Rubí, igual que la resta d'administracions públiques, té la necessitat d'analitzar constantment els seus processos interns, per garantir l'eficiència i la eficàcia envers a la qualitat dels serveis, que es presten als ciutadans.

En aquest sentit, tant la direcció tècnica com l'equip de govern, necessita accedir de forma transversal a la informació que gestionen les diferents aplicacions verticals de la corporació.

Per acomplir aquest objectiu, el Servei d'Informàtica de l'Ajuntament de Rubí, pren la decisió d'impulsar un projecte d'intel•ligència de negoci.

Els sistemes de Business Intelligence, són un grup de tecnologies orientades a la transformació de dades, en informació i la informació en coneixement, de manera que pugui optimitzar el procés de presa de decisions en la corporació. RODONES BI Després d'analitzar les diferents solucions del mercat, l'Ajuntament de Rubí, ha pres la decisió de descartar solucions propietàries, d'un gran cost econòmic i dependència de proveïdors, per a l'administració i implantar una Suite de BI Open Source, basada en tecnologia Java.

La Suite Pentaho (l´arquitectura de la qual es pot veure en la imatge de capçalera)  integra diferents projectes Open Source i els fa funcionar de forma integral en la seva plataforma, seguint el flux de treball. Els projectes Open Source, que estan integrats a la suite, cobreixen les següents àrees: • Reporting • Anàlisi d'informació • Quadres de comandament • Mineria de dades.

Cadascuna de les peces d'aquesta arquitectura, estan pensades per a integrar-se i obtenir els resultats que necessita l'equip de govern i la direcció de l'Ajuntament.

En el nivell més bàsic, es troba la necessitat d'integrar les dades d'aplicacions internes i externes de la corporació. Pentaho incorpora una eina especialitzada per solucionar aquest tipus de situacions, amb una gran flexibilitat, que permet fer tractament de dades, i la automatitzar aquests processos abans de guardar-los al magatzem de dades.

El procés de tractament de dades, és important perquè permet crear unes estructures, que es podran relacionar entre elles per obtenir els quadres de comandament i informes, els quals serviran com a base per a qualsevol presa de decisions.

En un segon nivell, es troba el contenidor de les dades tractades, per al seu posterior exploració i presentació. Aquest nivell es coneix com Datawarehouse.

Aquesta suite, s’adapta a les necessitats dels diferents perfils d'usuari que té la corporació. De manera, que es poden definir des d'informes senzills, fins a utilitzar algoritmes d’intel•ligència artificial, per localitzar tendències i patrons de comportament ocults a les dades.

En resum, l'arquitectura de la una solució de BI i les fases del processament de la informació, serien les següents:

a) Fase d'extracció, transformació i càrrega de dades, que utilitza un magatzem intermedi, actuant com a passarel•la entre els diferents orígens de dades, i el Datawarehouse. El seu principal objectiu, consisteix a evitar la saturació, dels servidors funcionals de la plataforma.

b) La informació resultant, ja unificada depurada i consolidada, servirà de base per al disseny de diferents categories d'informació (Datamarts). Aquesta estructura, es caracteritza per aplicar tecnologies per estudiar la informació des de més d'una dimensió.

c) Les dades emmagatzemades al Datawarehouse i estructurades en Datamarts permeten posteriorment ésser explotats internament mostrant la informació en forma de quadres de comandament, informes analítics, alertes i indicadors.

Aquestes mateixes fases de processament d'informació, es comparteixen tant per a la generació dels quadres de comandament interns de l'Ajuntament, com en la publicació de dades obertes, que consumiran els usuaris d'Internet i altres plataformes.

L'objectiu que s'aconsegueix en aquest procés, és obtenir l'habilitat per reduir costos i equilibrar la balança de la qualitat del servei de l'Ajuntament, i les seves despeses operacionals.

Com hem apuntat abans, la plataforma BI, també facilita la identificació de la informació, que posteriorment s'oferirà en OpenData i Transparència, aconseguint un major grau de claredat davant els usuaris que accedeixen als serveis de l'Ajuntament, enfortint la relació de confiança, en la gestió i el treball realitzat.

Tota aquesta tecnologia no seria possible d’aplicar sense la implicació de tots els elements humans que formen l’organització, es a dir, la part tecnològica ha d’anar acompanyada del factor humà tècnic analític, que serà qui determinarà els indicadors i analitzarà els patrons i les tendències resultants.

Per ampliar informació sobre aquest post, podeu consultar els links de les següents fonts: ARQUITECTURA DE SOFTWARE http://www.chakray.com/chakray/

WSO2 https://docs.wso2.com/display/ESB470/Introducing+the+ESB SOCRATA https://support.socrata.com/hc/en-us/articles/202950068-Data-Integration-Cheat-Sheet-Options-for-publishing-data-to-Socrata- PENTAHO http://www.pentaho.com/product/product-overview  

(Aquest post ha estat el.laborat amb el suport dels tècnics de l'Àmbit d'Organització i Tecnologia de l'Ajuntament de Rubí)

 

 

Enrica Bornao i Barceló

Gabinet d´Estudis, Estadística i Paticipació Ciutadana

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari