La solidaritat i la corresponsabilitat en temps de crisi

Davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19 s’ha fet més visible la necessitat de respondre de manera àgil a les necessitats que sorgeixin entre la ciutadania, especialment en situacions d’emergència.

Així doncs, aquesta és una gran oportunitat per, a més de reforçar el teixit associatiu i el voluntariat, construir xarxa ciutadana.

La xarxa ciutadana és un pas endavant cap a la corresponsabilitat, en un escenari en el qual l’administració facilita les eines i els espais de col·laboració, però és la ciutadania qui construeix les aliances, que gràcies a la proximitat i a la confiança, podran perdurar en el temps.

Els objectius de la creació d’aquestes xarxes són:

  • Definir fórmules de col·laboració que perdurin en el temps i que serveixin per donar resposta a les necessitats que vagin sorgint.
  • Enfortir el sentiment de comunitat, i els valors de ciutadania: participació, ètica i bé públic i bé comú, corresponsabilitat, implicació, respecte, empatia, pensament crític, solidaritat, etc.

I crear-les ens permet:

  • Arribar a aquelles persones que viuen més aïllades.
  • Tenir una base de dades amb ciutadania compromesa.
  • Facilitar la construcció de ciutadania.
  • Crear vincles i responsabilitats que podran ajudar a l’hora de definir plans de convivència i plans i projectes futurs de ciutat.
  • Facilitar l’acció directa, molt més àgil que les estructures més formals.

Al llarg d’aquests mesos de confinament, han sorgit moltes iniciatives solidàries o de resposta a la crisi sanitària i socioeconòmica causada pel coronavirus. Queden recollides a espais com Cities for Global Health, Solivid, el portal dedicat a la Covid-19 de la web de l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa o Frena la Curva.

Des de Granollers, també hem volgut impulsar el projecte de la Xarxa Ciutadana, un espai virtual per promoure la cultura participativa de la ciutadania, posant en valor i donant suport a les iniciatives d’autogestió veïnal orientades a afavorir la comunicació, la cooperació i els intercanvis entre les diverses i diferents persones de la ciutat.

Les iniciatives que es presenten estan impulsades per entitats, per associacions ciutadanes i per persones compromeses, amb la finalitat d’aconseguir un objectiu comú que és el desenvolupament i benestar de la nostra comunitat.

Poden ser accions tan senzilles i a l’abast de tothom com crear un grup de Whatsapp comunitari per preguntar quina copisteria està oberta, quina carnisseria fa enviament a domicili, o qui pot anar a passejar el gos de la veïna. El suport no és només anar a fer la compra, si no l’acompanyament i la recuperació del sentiment comunitari.

Aquest projecte és una mostra més de la transformació que ha accelerat la crisi que hem d’afrontar. La necessitat de cooperació és més viva que mai, entre municipis, entre ciutadania i entre empreses i sector públic. El municipalisme demostra, de nou, que fa possible una resposta adequada a les demandes de la ciutadania gràcies a la proximitat. I, per últim, es fa palès que la corresponsabilitat dels agents i la ciutadania són la fórmula més adient per avançar i ser més adaptables en un món canviant.

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 2 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari