La situació del comerç del centre de la ciutat un any després de la declaració de l’estat d’alarma: Sabadell i Terrassa

El passat 14 de març és va complir el primer any de la declaració de l’estat d’alarma. Aquesta situació va afectar directament l’activitat comercial de les nostres ciutats ja que durant diverses setmanes tan sols van poder obrir aquells establiments que oferien productes de primera necessitat. Passat un any hem tornat a sortir al carrer per comparar quina és la situació de l’activitat comercial actual amb l’existent just abans de l’arribada del virus COVID-19.

Passat un any hem tornat a sortir al carrer per comparar quina és la situació de l’activitat comercial actual amb l’existent just abans de l’arribada del virus COVID-19. Comerços als àmbits de les milles d’or als centres urbans de Sabadell i Terrassa.

Gràcies a un projecte que fa un any estàvem elaborant per a la Diputació de Barcelona i el Perfil de la Ciutat, disposàvem de dades recents, prèvies a la pandèmia (febrer 2020), de les tipologies de comerç que existien als centres urbans de Sabadell i Terrassa, concretament a les zones de les seves milles d’or. Hem analitzat el resultat de la situació actual en comparació a la del Febrer de 2020, i a continuació us presentem els principals resultats.

La situació de l’activitat comercial a les milles d’or de Sabadell i Terrassa abans de la pandèmia generada pel Covid-19

La milla d'or de Sabadell engloba els comerços que van des de la Plaça de l'Àngel fins al creuament de La Rambla amb el carrer d'Alemanya. A Terrassa la milla té una forma més irregular, des de La Rambla d'Egara, passant pel carrer Major, Cremat, Sant Pere i carrer de la Font Vella. En un primer anàlisi d'aquests mateixos eixos realitzat durant el mes de Febrer de 2020, vam detectar que hi havia 164 comerços actius a Sabadell i 202 a Terrassa. El percentatge d’activitat respecte els locals en venda i lloguer era lleugerament més alt a Sabadell (90%) que a Terrassa (84%).

L’activitat comercial dels establiments comercials a peu de carrer un any després, situació en la nova normalitat

L’anàlisi compara quina és la situació dels establiments que al Febrer del 2020 es trobaven en actiu tant pel que fa a la ciutat de Sabadell com la de Terrassa. La darrera recollida de dades es va realitzar divendres 12 de març en horari comercial.

El resultat tal i com podem observar en la taula anterior és que el nombre de locals en actiu ha recuperat pràcticament la normalitat, ja que a Sabadell hi ha 161 establiments en actiu el que significa el 98% dels establiments que hi havia al Febrer de 2020. Pel que fa a Terrassa la situació és encara una mica millor ja que en l’actualitat hi ha 206 establiments en actiu, un total de 4 més que al Febrer de 2020.

Cal tenir present que sempre hi ha un nombre de locals que estan en el que podem anomenar “en rotació” és a dir en venda, en lloguer o en reformes.

Nivells de normalitat en l’activitat dels diferents sectors comercials de Sabadell i Terrassa un any després de l’estat d’alarma

A Sabadell en l’actualitat hi ha 110 establiments del sector comerç al detall en actiu, 2 menys que tot just fa un any, mentre que a Terrassa són exactament els mateixos 157, els establiments del sector del comerç al detall que es troben en actiu.

Pel que fa al sector serveis a Sabadell hi ha 49 establiments en actiu d’aquest sector i en canvi a Terrassa la millora és una mica més evident ja que s’han passat de 42 establiments a 46.

Cap a una pèrdua de diversitat en el sector del comerç

A la ciutat de Sabadell en l’anàlisi de la seva milla d’or el que més destaca és la pèrdua de diversitat d’aquesta categoria, ja que dues subcategories (Carn i Porc i Parament de ferreteria) han desaparegut com a categories en actiu. Continuen un parell d’activitats amb tan sols un establiment com són la de Fotografia i la de Tabacs i articles de fumadors.

D’altra banda, hi ha una sèrie de categories que veuen augmentada la seva competència com són la de Farmàcies, la de Joieria, rellotgeria i bijuteria i la de Pa, pastisseria i làctics i Souvenirs i Basars.

La resta de categories mantenen la seva representativitat.

A la ciutat de Terrassa també ens trobem amb una disminució de la diversitat de categories de comerç amb la pèrdua de la categoria de Parament de ferreteria.

Hi ha un total de 3 categories amb tan sols un establiment com són la d’Aparells domèstics, Carn i Porc, i Mobles i articles de fusta i metall.

També hi ha una sèrie de categories que veuen augmentada la seva competència com són les de Calçat i Pell i la de Drogueria i Perfumeria.

Les categories de Joguines, Joieria, rellotgeria i bijuteria i Resta d’Alimentació veuen reduïda la seva competència. Finalment, la resta de categories es mantenen en els mateixos valors que al Febrer de 2020.

El sector serveis recupera una certa normalitat

A Sabadell hi ha dues categories que veuen reduïda la seva representació com són la de Cafeteria/Gelateria i la de Sanitat i assistència. D’altra banda i contràriament al que pugui semblar hi ha 2 Restaurants més que al Febrer de 2020. La resta de categories mantenen la seva representació en els mateixos números que a principis de 2020. 

A Terrassa ens trobem amb un lleuger augment de la diversitat del sector serveis ja que hi ha una nova categoria, la de Sanitat i Assistència.

I tal i com succeeix a Sabadell, a la cocapital vallesana, també hi ha un important increment en el nombre de Restaurants, passant de 2 a 5. Una altra categoria que curiosament també ha crescut en època de pandèmia ha estat la d’Agències de viatges, passant de 2 a 3 establiments. Tan sols la categoria de Bars redueix la seva representativitat passant d’11 a 10 establiments.

La resta de categories es mantenen igual.

Consideracions per a la interpretació dels resultats

Ja ha passat un any des de l’inici de la pandèmia i el primer anàlisi que podem destacar d’aquests resultats és que hi ha un important nombre d’establiments que han pogut mantenir les seves persianes aixecades.

Segurament cal prendre aquestes dades amb pinces ja que la sostenibilitat de moltes d’aquestes activitats ha d’estar al límit i és molt probable que hi hagi establiments que no puguin suportar un nou tancament parcial o total.

Una altra dada significativa és la homogeneïtzació del sector comerç amb menys diversitat de categories, tot i la forta competència en moltes d’elles, com pot ser les de calçat o el vestir.

Un altre aspecte que vam poder observar amb la realització del treball de camp és que s’ha produït una rotació en l’ocupació de molts espais comercials, és a dir, moltes marques encara continuen,tot i que han canviat de local, ja sigui per fer-hi ampliacions per reformes o per motius econòmics (lloguer més baix).

Reptes per endavant

Aquesta anàlisi ajuda a tenir una magnitud de l'impacte de la Covid19 a la situació de l'activitat comercial dels principals eixos comercials de les ciutats de Sabadell i Terrassa. Com hem manifestat en anteriors publicacions, caldria analitzar aquest mateix impacte a tots els establiments comercials de la ciutat per veure quina és la situació actual del teixit comercial i de serveis i quina és l’afectació que han patit. Seguirem realitzant aquestes comparatives per observar l’evolució del comerç a les ciutats del nostre entorn i per veure la seva diversitat i la complexa situació en que es troben, tot un repte per endavant.

 

José Ruíz Jiménez, Solucions Geogràfiques SL

Sabadell – Barcelona 16 de març de 2021

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari