La pertinaç sequera versus ODS 6

La sequera és la manca continuada de precipitacions, i provoca la reducció del cabal dels embassaments i aqüífers. La zona mediterrània pateix habitualment períodes de poques  pluges, però aquests descensos són més freqüents i intensos amb el canvi climàtic.

 Fa sis mesos, la revista El Temps (Les sequeres, un problema històric a Catalunya - El Temps 21/11/22) abordava les sequeres com un problema històric a les terres catalanes. L’actual període de sequera es va iniciar a finals de 2020, amb el descens de pluges i de neu. Si recordem els anys d’aquest segle XXI es poden comptabilitzar cinc episodis de sequera, dels que cal destacar els de 2007-2008 i 2021-2022, i sumar l’actual que estem patint. Abans el segle XX van ser els períodes de 1910, 1922/23, 1944/45 (el pitjor període de sequera al conjunt d’Espanya), els anys 1950 i 1953 es van realitzar talls d’aigua a les nits i al 30% de les hores del dia. Als anys 1973, 1976 i 1980 no es van arribar a implantar restriccions. Aquests fets va fer construir els embassaments de La Baells, LA Llosa del Cavall i els minitravassaments entre conques. Als segles anteriors, només hi ha constància de sequeres molt important com les dels anys 1812/18, i 1566.

Actualment, hi ha 224 municipis en fase d’excepcionalitat per la greu sequera. Del conjunt de municipis de El Perfil de Ciutat, només la ciutat de Vic i Osona està fora d’aquesta fase i mesures d’excepcionalitat, i estan amb nivell d’alerta. 

La Generalitat ha activat un sistema de semàfors (https://sequera.gencat.cat/ca/accions/el-semafor-de-la-sequera/index.html) que representen la situació dels territoris i de les divuit conques internes de Catalunya. La regió metropolitana i el Bages-Solsonès li correspon el semàfor taronja de l’estat-escenari d’excepcionalitat. El territori d’Osona s’inclou dins del semàfor groc, estat-escenari d’alerta.

Les mesures d’excepcionalitat estableixen a partir del Pla de Sequera de l’Agencia Catalana de l’Aigua ACA) (https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/ )  de la Generalitat de Catalunya:

 • Reducció de la dotació d’aigua mitjana, incloent activitats econòmiques i comercials, de 230 habitants/dia.
 • Reompliment només de piscines amb recirculació d’aigua, no afecten a piscines d’aigua de mar o sense connexió a xarxes d’abastament o inferiors a 500 litres.
 • 40% de reducció de l’aigua per a usos agrícoles; 15% per a usos industrials; 15% per usos lúdics assimilables i 50% reg d’usos lúdics.
 • Reg mínim de zones verdes públiques i privades, limitant el reg per a pràctica esportiva.
 • Prohibida la neteja de carrers amb aigua potable i les fonts ornamentals.

Per impulsar aquest conjunt de limitacions, les autoritats catalanes recomanen als ajuntaments tenir aprovat el seu Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera - COAMB. Aquest és un  instrument de planificació per a la gestió de situacions de sequera i de manca de disponibilitat de recursos hídrics. A més, dona compliment a les indicacions del Pla Hidrològic Nacional per enfrontar-se a les situacions de sequera.

Aquest conjunt de mesos de sequera han posat de rellevància la preparació dels territoris en el seu ús de l’aigua. Durant els darrers anys s’han impulsat mesures d’estalvi de l’aigua de la ciutadania, sectors econòmics i les administracions, i aprofitament d’aigües no potables pels sistemes municipals i privats.

A nivell més global, vinculat amb els efectes del canvi climàtic,  on milions de persones no tenen un accés digne i saludable a l’aigua i a instal·lacions sanitàries; fa anys que les Nacions Unides treballa per millorar les condicions dels territoris menys desenvolupats; però els efectes acceleradors del canvi climàtic, ha incorporat a través de l’Agenda 2030 i els ODS les problemàtiques del conjunt de països del planeta. 

L’ODS 6  Aigua neta i sanejament (Agua y saneamiento - Desarrollo Sostenible (un.org)) demana l'accés a l'aigua potable, així com el sanejament i la gestió d'ecosistemes d'aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Promou l'accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l'aigua potable ja els serveis de sanejament i higiene adequats. D'altra banda, es tracta de millorar la qualitat de l'aigua i augmentar substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com d'utilitzar de manera eficient els recursos hídrics. Els Govern, també els  Locals,  tenen la tasca de garantir la qualitat de l’aigua, adoptant mesures de protecció i gestionant de manera sostenible els residus. A la vegada que fan accessible, tècnicament i econòmicament, aquest servei bàsic al conjunt de al seva població. Per a les Nacions Unides les metes d’aquest ODS 6 són:

 • 6.1 D'aquí a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a tots.
 • 6.2 D'aquí a 2030, aconseguir l'accés a serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a tots i posar fi a la defecació a l'aire lliure, prestant especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes i les persones en situacions de vulnerabilitat
 • 6.3 D'aquí a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant el llançament i minimitzant l'emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a nivell mundial
 • 6.4 D'aquí a 2030, augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i el proveïment d'aigua dolça per a fer front a l'escassetat d'aigua i reduir considerablement el nombre de persones que sofreixen falta d'aigua
 • 6.5 D'aquí a 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons sigui procedent
 • 6.6 D'aquí a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs
 • 6.a d'aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d'aigües residuals, reciclatge i tecnologies de reutilització
 • 6.b Secundar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament

Cal sumar que la Diputació de Barcelona fa una tasca de facilitació i seguiment de la implementació dels ODS de l’Agenda 2030 pel conjunt de municipis de la província a través de la plataforma VISOR2030  (Visor 2030 - ODS - Diputació de Barcelona (diba.cat)) amb un conjunt d’indicadors comparatius  amb els municipis –amb rangs al 75% (percentil 75) dels municipis de la província- i establint el percentatge de compliment de cada ODS per a cada municipi.

En el cas dels municipis del Perfil de Ciutat, en relació amb l’ODS 6 Aigua neta i sanejament:

municipi

Consum d’aigua habitant (l/dia)

Valor 2020

El 75% dels municipis prenen el valor per sota de 50,98

Preu d’aigua € per m3

Índex sintètic ODS6 

grau d’assoliment

Badalona

38,89

2,45

48,35%

Barberà del Vallès

40,99

1,82

57,04%

Cerdanyola del Vallès

45,77

2,45

61,83%

Granollers

39,45

1,57

61,75%

Manresa

43,27

1,97

53,55%

Mataró

36,93

2,63

46,79%

Mollet del Vallès

38,15

1,50

56,49%

Prat de Llobregat

38,00

1,82

58,61%

Sabadell

37,93

1,95

56,65%

Sant Feliu  de Llobregat

38,95

2,45

48,32%

Santa Coloma del Gramenet

36,6

2.45

49,55%

Terrassa

39,60

1,94

55,86%

Vic

41,02

1,91

55,65%

Viladecans

39,28

2,45

48,15%

Perfil de ciutat

39,06

2,2

54,18%

Bages

42,61

1,9

 

Baix Llobregat

41,72

2,3

 

Barcelonès

40,24

2,6

 

Maresme

48,39

2,2

 

Vallès Occidental

41,64

2,0

 

Vallès Oriental

42,75

1,7

 

Província de Barcelona

41,99

2,3

 

 

 

 

 

 

Font: Visor 2030 - ODS - Diputació de Barcelona (diba.cat)

Finalment, des de la Diputació de Barcelona proposen un conjunt d’accions a impulsar per avançar en el compliment de l’ODS 6,  que ja formen part de les actuacions dels ajuntaments.