La innovació en el sector de la gent gran a través de l'anàlisi de patents

La població mundial està envellint ràpidament, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en gairebé tots els països, la proporció de persones majors de 60 anys creix més ràpid que qualsevol altre grup d'edat). D'aquí a 35 anys, hi haurà més persones vives al món de més de 60 anys que persones menors de 15.

Els efectes de l’envelliment sobre la població, tal com indiquen estudis recents -com el d’A. T. Kearning, "Understanding the needs and the consequences of the Ageing Consumer"-, serà enorme a nivell social i també afectarà fortament a nivell dels comerços i les indústries manufactureres.  A aquestes indústries se'ls presenta, doncs, una oportunitat relacionada amb saber identificar les noves necessitats i expectatives canviants de la societat per tal de generar nous béns i serveis que en puguin respondre.

Ens preguntem quin tipus d'innovacions relacionades amb la gent gran estan essent protegides per patents avui dia al món. Per això realitzem una cerca general a la base de dades global d’IFI Claims sobre patents relacionades amb envelliment, gerontologia i longevitat. Obtenim 5.625 documents de patents i models d'utilitat publicats durant els últims 5 anys. La representació dels resultats (figura 1) es genera amb l’eina de visualització analítica KMX; aquest software ens permet representar les patents com a punts situats en un pla vectorial. En aquest tipus de representació en forma de paisatge topogràfic, les patents amb contingut textual similar, s'agrupen automàticament formant clústers temàtics.

Figura 1. Representació de les patents en un pla vectorial Figura 1. Representació de les patents en un pla vectorial

 

Fent un primer cop d'ull al mapa generat mitjançant KMX, distingim clarament almenys tres grans àrees diferenciades: la primera, a la part central inferior del mapa (cercle groc), es relaciona amb dispositius ortopèdics, cadires de rodes i altres vehicles, un segona zona (encerclada en blau) ho fa amb les composicions d'alimentació i nutrició, i una tercera àrea principal o grup de patents situats a la banda esquerra del mapa (cercle vermell), sembla estar relacionada amb sistemes de monitorització i control remot.

Per tal de perfilar millor les patents que pertanyen a cada grup podem utilitzar el classificador de KMX. Fent servir un procés d'entrenament i aprenentatge automàtic, etiquetant suficients patents representatives de cada grup, permetem a l'eina KMX classificar, de forma automàtica i en correspondència,  totes i cadascuna de les patents que estem estudiant.  La Figura 2 mostra el resultat d'aquesta classificació al mapa del paisatge colorit que se’n genera.

Figura 2. Clasificació automàtica de les patents Figura 2. Clasificació automàtica de les patents

 

Ara podem examinar de més a prop cadascuna d'aquestes tres àrees principals per descriure-les en major detall.

Grup 1: Aparells ortopèdics, vehicles (crutch, wheel, chair, shoe, walking, stick, rod)

El grup 1 és el grup més representatiu; conté fins a 2.406 documents (571 patents i 1.303 models d'utilitat, la major part d’ells xinesos ; cal tenir en compte que grans quantitats dels models d'utilitat es registren cada any a l'Oficina de Patents de la Xina).

La patentabilitat en aquesta àrea mostra una tendència creixent al llarg dels anys (figura 3).

Figura 3. Evolució de la patentabilitat en el grup 1 Figura 3. Evolució de la patentabilitat en el grup 1

 

Els principals temes tractats es poden apreciar a la figura 4, un zoom de l’anterior figura.

Figura 4. Clústers temàtics dins del grup 1 Figura 4. Clústers temàtics dins del grup 1

 

Les àrees principals d'aquest grup, d'acord amb la Classificació Internacional de Patents (CIP)consisteixen en diferents tipus d'aparells d'assistència a la motricitat (com ara bastons, cadires de rodes, etc).

Figura 5. Principals CIPs dins del grup 1 Figura 5. Principals CIPs dins del grup 1

 

Els sol.licitants principals d’aquest grup són majoritàriament empreses xineses com Tianjin Xincheng New Science Co LTD (que patenta en cadires de rodes, llits de malalts, etc), Changzhou Qianjing Rehab Equipment Co Ltd i Changzhoumeiao Equipment Co LTD (ascensors elèctrics) i les universitats xineses, com la Universitat de Zhejiang, la Universitat de Shandong i la Chinese Mining Industry University, que han presentat diversos models d'utilitat relacionats amb bastons, cadires de bany, equips de control de portes, etc -, bàsicament, a la Xina. A Europa, el centre italià Scuola Superiore di Studi Universitari i Perfezionamento Sant'Anna té patents concedides, per exemple, en aparells d'auto-alimentació per a persones d'edat avançada.

Grup 2: Alimentació, les composicions nutricionals (preparation, powder, medicine, food, method)

El Grup 2 inclou 14.959 documents, 1.111 sol·licituds i 328 patents concedides. Observem, per tant, un nombre comparativament major de les patents concedides en aquest grup i un nombre més reduït de models d'utilitat (20). Els països on s'han concedit més patents són la Xina (287), seguida de Rússia (20), EUA (8) i Canadà (6).

La tendència evolutiva creixent d'aquest grup retrocedeix lleugerament als darrers anys.

Figura 6. Evolució de la patentabilitat en el grup 2 Figura 6. Evolució de la patentabilitat en el grup 2

 

Tal com mostra la Figura 7, la majoria de les patents estan relacionades amb aliments i begudes, molts d'ells contenint ingredients biològicament actius amb propietats anti-envelliment; també hi trobem diverses medicines tradicionals xineses.

Figura 7. Clústers temàtics dins del grup 2 Figura 7. Clústers temàtics dins del grup 2

 

Dins d'aquest clúster podem distingir dos grups principals d'acord amb la CIP: preparacions alimentàries, d'una banda, i diferents tipus de preparats medicinals (principalment medicaments xinesos que contenen ingredients orgànics a base d'herbes o d'un altre tipus, etc).

Figura 8. Principals IPCs dins del grup 1 Figura 8. Principals IPCs dins del grup 1

 

Les principals empreses titulars que sol·liciten patents relacionades amb composicions alimentàries i compostos nutritius són la multinacional Nestec (que patenta diverses composicions nutricionals amb propietats relacionades amb els tractaments per a la pell i de bellesa per a persones d'edat avançada) i Quantum high-tech Beijing academe Ltd, que patenta píndoles de desintegració oral. A Europa, CHX tecnologies, per exemple, patenta en  solucions tòpiques dentals.

Grup 3: Sistemes de monitorització i control remot (module, system, mobile, phone, information, control)

Finalment, el Grup 3 conté 992 documents (447 patents -57 de les quals concedides- i 544 models d'utilitat). Tots els models 544 d'utilitat són xinesos i 121 d'ells han estat concedits. Aquest grup mostra una clara evolució creixent durant els últims anys (figura 9).

Figura 9. Evolució de la patentabilitat al grup 3 Figura 9. Evolució de la patentabilitat al grup 3

 

Les principals àrees que s'inclouen es poden veure a la figura 10.

Figura 10. Clústers temàtics dins del grup 3 Figura 10. Clústers temàtics dins del grup 3

 

Les patents relacionades amb els diferents mètodes relacionats amb el disseny d'entorns segurs a través de sistemes intel·ligents (alarmes) estan ben representades.

Els principals sol·licitants dins d'aquesta àrea són majoritàriament fabricants de productes electrònics xinesos com Dongguan Jieweixun Electronics Co Ltd, Grup KONKA i TCL Corporation de Huizhou. També el gegant sud-coreà Samsung Electronics.

Les àrees principals d'acord amb la CIP estan relacionades amb la telefonia i les comunicacions i els sistemes de transferència de dades, tal com es mostra a la figura 11.

Figura 11. Principals IPCs dins del grup 3 Figura 11. Principals IPCs dins del grup 3

 

Les patents relacionades amb la tele-assistència ubíqua o l'anomenat Ambient Assisted Living (AAL) caurien en aquest grup.

Una altra classificació important és la relacionada amb els mètodes de mesura amb fins de diagnòstic (A61B 5/00). Aquesta és una àrea interessant per les seves implicacions en el nou model de sòcio-assistència centrada en l'usuari que s'està movent des dels centres de salut a les llars i les persones.

Companyies xineses com Daweixin Invest Consulting (dispositius per demanar auxili) i Weifang Leiwei Industry Medical Co (dispositius de monitorització remot) i universitats, com la Universitat del Nord-Est, la Universitat de Zhejiang i la Universitat de Fujian treballen en aquest camp específic amb patents i models d'utilitat publicats a la Xina, per exemple, en detectors de parades cardíaques; als Estats Units, la Universitat de Louisville i Kimberly Clark han sol·licitat patents en teixits adaptats a la pell amb monitorització de la pressió; al Japó, l’empresa Okada Hidehito patenta en sensors basats en arxius de so per a la detecció de problemes relacionats amb la faringe; a Corea del Sud, les Universitat de Yunlin i la National Defense University desenvolupen dispositius per la mesura de l'artritis i sistemes de comunicació basats en targes intel·ligents d’RFID amb serveis d'atenció associats; la portuguesa Clínica Médica Santo António de Joane ha sol·licitat patents per via Europea en dispositius biònics per a la regulació de problemes de masticació; la Universitat de Grenoble (França) té una patent europea concedida en un mètode per detectar situacions crítiques en base al mesurament de diverses constants fisiològiques; i Hitachi i l'australiana Citech Research IP tenen sol·licituds de patents internacionals (via PCT) en tests cerebrals especialment adaptats per a persones d'edat avançada i en dispositius de monitorització de la bio-activitat, respectivament.

Podem centrar-nos ara una mica més en aquest grup relacionat amb el mesurament per a diagnòstics mitjançant la realització d'una nova cerca a la base de dades d’IFI Claims per tal de recuperar totes les sol.licituds de patents de la classe associada (A61B 5/00).

Trobem que els actors principals en aquest camp són empreses multinacionals com Philips Electronics, Medtronic, Olympus Medical Systems, Ethicon Endo Surgery Inc (del grup Johnson & Johnson), Tyco Healthcare i Warsaw Orthopedic.

Després d'entrenar el classificador KMX sobre les patents recuperades, obtenim el següent mapa:

Figura 12. Patents classe A61B 5/00 (mesura amb fins de diagnòstic) Figura 12. Patents classe A61B 5/00 (mesura amb fins de diagnòstic)

 

Ens permet identificar i agrupar 11 subàrees diferents relacionades amb el mesurament amb fins de diagnòstic:

Figura 13. Evolució temàtica subgrups dins A61B 5/00 (mesura amb fins de diagnòstic) Figura 13. Evolució temàtica subgrups dins A61B 5/00 (mesura amb fins de diagnòstic)

 

En el grup principal (signal, measuring, data, blood, sensor) trobem patents. per exemple. de sensors col·locats al cos per a l'avaluació de riscos de caigudes de persones grans que viuen en habitatges comunitaris, presentada als EUA per Intel GE Care Innovations LLC. En aquest grup Philips també registra patents sobre sistemes per a la captura i subministrament d'informació mèdica configurat en conjunció amb dispositius d'entreteniment. El California Institute of Technology protegeix invencions en dispositius protèsics en què els senyals de control es basen en l'activitat cognitiva de l'usuari de la pròtesi; de fet, en d'altres invencions, les tècniques de rehabilitació cognitiva es milloren a través d'interfícies gràfiques d'usuari interactives.

Això és només un exemple de les possibilitats de dur a terme recerques temàtiquesen una base de dades  de patents global com IFI Claims i analitzant-ne els resultats amb l’eina KMX.

Hem vist un panorama de les patents relatives al sector de l'envelliment. La majoria de les patents avui dia es centren en temes de discapacitat, prevenció i salut en gerontologia. Hi ha, però, un repte de la innovació en l'avanç cap a un model diferent, centrat en la independència funcional i l'envelliment actiu, que permeti activitats d'aprenentatge i oci, productivitat i participació social.

Enric Escorsa O'Callaghan, IALE Tecnologia, SL

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3.3 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari