La contractació d’estrangers al Perfil de la Ciutat

El total de contractes als municipis del Perfil de la Ciutat en el 2012 ha estat de 300.033, d’aquests 58.563 han estat contractes a estrangers això representa un 19,52% del total de contractes del Perfil de la Ciutat, mentre que al 2011 va representar el 20,22%.

La contractació a estrangers als municipis del Perfil de la Ciutat ha disminuït un 6,00% respecte el 2011, mentre que la contractació total només ha disminuït un 2,62% respecte el 2011; en canvi a Catalunya la disminució de contractes a estrangers ha estat del 2,56%, i la contractació total només ha disminuït un 0,45%.

Taulacontractacioestrangers Contractació d'estrangers

 

A la gràfica de sota fem la comparativa entre els municipis i la Xarxa del Perfil de la Ciutat i Catalunya. Podem observar els municipis on ha disminuït en més d’un 15% la contractació a estrangers respecte l’any anterior és Rubí amb un -24,25% i Barberà del Vallès un -19,66%. El municipi on més ha augmentat la contractació a estrangers ha estat Manresa amb un 15,13% més respecte el 2011.

Graficvariaciocontractacioestrangers Variació anual de contractes a estrangers. 2012 vs. 2011

 

Pel que fa al pes de la contractació estrangera respecte el total de contractes, Catalunya registra un percentatge més elevat que el Perfil de la Ciutat: un 24,28% a Catalunya per un 19,52% al Perfil de la Ciutat; val a dir, però, que hi ha dos municipis del Perfil que superen la mitja de Catalunya: Santa Coloma de Gramanet amb un 28,49% i Lleida amb un 27,95%.

El municipis que estan per sota de la mitja del Perfil de la Ciutat són: Barberà del Vallès (16,9%), Granollers (17,53%), Manresa (15,98%), Mataró (16,52%), Mollet del Vallès (14,02%), Rubí (15,67%), Sabadell (16,75%), Terrassa (18,53%) i Vilanova i la Geltrú (17,43%).

Graficpescontractacioestrangers Percentatge de contractació d'estrangers sobre el total de contractació. 2012

 

Si ens centrem en l’any 2012 i en els tipus de contracte i gènere, dels 58.563 contractes a estrangers dels municipis del Perfil, només 10.679 són contractes indefinits, això representa el 18,24% del total de contractes signats per estrangers; i d’aquests el 59,57% són contractes indefinits a dones i el 40,43% a homes. En quant als temporals els contractes a dones és més baix, un 42,01% mentre que el d’homes és del 57,99%.

Taulatipuscontractehomedona Distribució del tipus de contractes per sexe dels estrangers. 2012

 

En la contractació a estrangers per gènere, la distribució a Catalunya és molt similar a la mitja del Perfil de la Ciutat. Si mirem en detall cada municipi veurem que hi ha quatre municipis que han contractat més dones estrangeres que homes, Girona, Manresa, Sabadell i Vilanova i la Geltrú.

Rubí en canvi és el municipi on hi ha menys paritat a l'hora de contractar a estrangers. Pel que fa a la resta de municipis com es pot observar a la teranyina, hi ha més homes estrangers contractats que dones.

Graficpercentatgecontractaciohomedona Distribució percentual de la contractació dels estrangers segons sexe. 2012

 

Finalment pel que fa a l’edat de les persones estrangeres contractades al conjunt dels 14 municipis del Perfil de la Ciutat, la majoria de contractacions es registren en la franja que va dels 30 als 44 anys, amb 32.293 contractes, xifra que representa el 55% de la contractació dels estrangers.

Taulacontractacioedat Distribució de la contractació d'estrangers per edat. 2012

 

 

Maite Pascual

Àmbit de Promoció Econòmica

Ajuntament de Lleida

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari