La B30 és aquest múscul econòmic que necessita exercitar-se a través de la inversió.

La B30 és aquest múscul econòmic que necessita exercitar-se a través de la inversió. El president de l'Associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha fet una analogia amb el món de l'esport: "La B30 és aquest múscul econòmic que necessita exercitar-se a través de la inversió; si no es debilita i, per tant, perd capacitat econòmica". Així doncs, per primera vegada, 54 entitats públiques i privades (empreses, centres tecnològics i de recerca, universitats, organitzacions empresarials, sindicals i ajuntaments) de 23 municipis amb una superfície de 485 km2 i una població de 1.018.166 habitants, treballen des de fa més d’un any conjuntament.  A l’Associació Àmbit B30, hi formen part alguns dels municipis  del Perfil de la Ciutat –Barberà del Vallès, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell i Terrassa-,  s'han posat d'acord per, des d'una perspectiva global i col·laborativa, proposar i prioritzar actuacions amb un objectiu comú: convertir l'eix de la B30, tram de via d’uns 50 km,  en un territori econòmicament més competitiu, fet que repercutirà també en la competitivitat de Catalunya, l'Estat Espanyol i el Sud d'Europa. Fa poc més d’un any de treball i l’associació ja concretar les seves prioritats i els seus projectes.  Cal tenir present que l'Àmbit B30 es troba en una situació geogràfica estratègica dins d'una de les megaregions europees, Barcelona-Lió, amb més activitat. Aquest potencial, clarament definit i desenvolupat en l’àmbit de la manufactura avançada, que ja va ser presentat al Saló de Internacional de Logística, permet acordar i proposar 62 actuacions prioritàries  en matèria de mobilitat i infraestructuras per afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori Aquestes 62 actuacions, 30 sobre transport públic i 32 a la xarxa viària, cerquen afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori. La base d’aquestes actuacions prioritàries ha estat l’estudi del Grup de Treball de Territori, que ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.  Aquest estudi va partir del conjunt de plans sectorials de mobilitat (el Pla General d'Infraestructures i serveis de Catalunya, PGI, el PDI de l'ATM, o el Pla de Rodalies), que estan en marxa al territori. Algunes de les actuacions més destacades i proposades que s’agrupen en cinc línies:

 • Millora del transport de mercaderies.
  • Connexió amb ample ferroviari europeu UIC de la terminal de La Llagosta per facilitar la sortida de mercaderies cap a Europa i la resta de l’Estat
  • Completar la connectivitat a la xarxa viaria d’alta capacitat AP7 i A2
 • Millora de la capacitat i transversalitat de la xarxa de transport públic.
  • Increment de freqüències i capacitat de les linies R8 (Martorell - Granollers), R4(Sant Vicenc de Calders-Manresa), desdoblament R3 (l’Hospitalet de Llobregat-Puigcerdà) i Metro del Vallès.
  • Completar la xarxa en àrees deficitàries de transport públic. Acabant el perllongament del Metro del Vallès a Terrassa i Sabadell; iniciant les plataformes reservades de l’Eix de Caldes i de Montcada – UAB; i construcció de l’antena i nova estació de FGC de Can Amat a Martorell
 • Completar la connectivitat amb les infraestructures d’alta capacitat.
  • Implementar nova línia llac Martorell-Granollers per Barcelona prevista al PTVC
  • Ronda del Vallès. Acabar el tram Abrera-Terrassa i continuar-lo fins a Castellar del Vallès
 • Apostar pel funcionament integrat de l’àmbit B30 com a zona única.
  • Revisió de les corones tarifaries de transport metropolità, trencant el model radial
  • Alliberament de peatges en autopistes per als moviments dins l’àmbit B30
 • Descongestionar la xarxa viària.
  • Desenvolupar les calcades laterals de la C58, al tram Barbera-Terrassa. Prioritzar tram Terrassa sud-Sabadell-sud i enllaços de Sant Quirze
  • Desenvolupar la variant de la C-17, al tram Mollet-Lliçà de Munt, amb nou accés a Montmeló
  • Tram Interpolar El Papiol-Rubí

Fer avançar aquests projectes permetrà al territori disposar d'un sistema d'infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la connectivitat i la cohesió socioeconòmica com a factors primordials per a la integració d'aquest territori en l'economia global. El conjunt de propostes, mapes en les xarxes de mobilitat i de transport públic suggerits el podeu consultar integrament a: http://www.b30i.cat/B30/p/CG_26_09_14_cat.asp trencotxesEstacioFrança Josep Monràs i Galindo, Alcalde de Mollet del Vallès i President de l'Associació Àmbit B30

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari