Per temàtica: "econòmia circular"

13 desembre 2019

ODS17+ODS12= ÀmbitB30

Dins del marc de l'AssociacióÀmbitB30 , hi ha municipis de la Xarxa Perfil de Ciutat que treballen innovant, cooperant i amb aliances pel benestar de la ciutadania i la creació d'oportunitats, desenvolupant fites de l'Agenda 2030 de Nacions Unides del objectius de...