Els desnonaments passen a primera fila

En aquest espai ja s'havia tractat prèviament les possibilitats d'explotació estadística que oferien les dades disponibles de l'activitat judicial, i una petita explotació comparativa per als casos de Terrassa, la província de Barcelona i Catalunya. D'entre la informació que tenim al nostre abast, trobem les xifres d'execucions hipotecàries, en les que podem observar com han crescut en els últims anys a causa de la situació econòmica i de l'empitjorament de les condicions de vida de les persones.

En un moment en el que tot el país es troba en una situació excepcional, a l'altura del moment viscut en els anys 30 del segle passat, moltes famílies s'han vist abocades a haver de deixar de pagar les seves hipoteques i a no poder complir amb les obligacions de deute que van contraure amb les entitats bancàries en un context de creixement i bonança, veient-se forçades a abandonar les seves llars.

En la següent taula podem observar quina ha estat l'evolució de les execucions hipotecàries en els últims anys, des de 2007 fins el 2011, a partir de les dades del Consejo General del Poder Judicial. La informació l'organitzem en base a les províncies dels municipis participants en el Perfil de la Ciutat (Barcelona, Girona i Lleida), a més de l'acumulat de Catalunya i d'Espanya.

En les xifres de la taula es pot comprovar com els desnonaments s'han incrementat en tots els territoris en un nivell similar i de manera continua, fins l'any 2011 on s'ha experimentat una davallada respecte el 2010. Això no obstant, les xifres d'aquest any ens situen en un volum molt per sobre del que es veia en el 2007, i alguns especialistes apunten que encara queda un llarg degoteig d'execucions hipotecàries en els propers anys si no s'activen accions que ho aturin.

Arrel d'aquestes circumstàncies, molts Ajuntaments estan prenent mesures i estan activant els recursos que tenen al seu abast per tal de minimitzar l'impacte i la gravetat d'aquestes situacions. D'aquesta forma, Terrassa va engegar el passat mes de gener de 2012 la Oficina d'Intermediació Hipotecària (OFIMEH), i sobre aquesta base els municipis de Rubí i Sabadell han replicat el model per tal d'atendre als ciutadans que es troben immersos en aquests processos.

La resta de municipis del Perfil de la Ciutat no s'han quedat enrere, i estan prenent la iniciativa sobre aquest problema. Així, l'Ajuntament de Girona, va constituir una taula de coordinació local pel dret a l'habitatge el passat mes de març; a Barberà del Vallès es va aprovar una moció  en el Ple municipal d'octubre de 2011, destinada a prevenir els desnonaments i les situacions d'emergència en matèria d'habitatge; a Mataró es va signar un decret per crear amb urgència una comissió especial mixta per prevenir i evitar els desnonaments el passat mes de gener; l'Ajuntament de Manresa va convocar el passat mes de desembre els bancs per tal d'evitar les execucions hipotecàries i també passaran a controlar més de prop l'activitat judicial sobre aquest tema; Mollet del Vallès va activar el passat 10 d'abril el Servei de Mediació de l'Habitatge de Càritas; a Lleida, l'Ajuntament va aprovar en el ple del 27 d'abril la creació de l'Oficina d'Intermediació en execucions hipotecàries (OPIEHLL). En darrer lloc, aquesta setmana els municipis de Vilafranca del Penedès, amb la signatura del conveni amb la Generalitat per crear el servei d'assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute), Santa Coloma de Gramenet, signant un conveni amb el Servei de Mediació de Càritas per posar en marxa el mes de juliol una oficina per ajudar les famílies que es troben en risc de pèrdua d'habitatge, i Granollers que ha aprovat en la Junta de Govern Local la signatura d'un conveni per la creació d'una Oficina d'Intermediació Hipotecària, han actuat per tal d'oferir aquests nous serveis als seus ciutadans i ciutadanes.

De les accions portades a terme pels diferents ajuntaments i entitats locals es desprèn la realitat i necessitat a la que les corporacions locals s'enfronten al situar-se en el primer nivell d'atenció i proximitat amb les persones, sense tenir-hi en molts dels casos les competències transferides, però que en un clar compromís, tal i com es desprèn dels exemples, sí assumeixen el repte d'actuar per revertir una situació que resulta complicada per als veïns que estan o poden veure's afectats per possibles desnonaments.

Observatori Socioeconòmic de Grameimpuls, SA – Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp
possibilitats d'explotació estadística que oferien les dades disponibles de l'activitat judicial, i una petita explotació comparativa per als casos de Terrassa, la província de Barcelona i Catalunya. D'entre la informació que tenim al nostre abast, trobem les xifres d'execucions hipotecàries, en les que podem observar com han crescut en els últims anys a causa de la situació econòmica i de l'empitjorament de les condicions de vida de les persones." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/node-128.jpg">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari