El paper de les EBM en la conciliació familiar

En la societat moderna, contemporània i dels gadgets, les famílies amb fills sembla que tinguin de tot... però, realment és així? Si tenim diners per viure amb certa folgança, és possible que no tinguem temps, si tenim temps per gaudir, és possible que no puguem viure amb benestar...

Aquestes premisses tenen una difícil solució: que ens toqui la loteria, que ens atorguin una herència d’algun tiet o tieta passat l’Atlàntic o dedicar-li més temps a treballar per incrementar la comoditat amb la que es viu. Sobre les dues primeres opcions poc podem fer, més enllà de fer apostes o revisar a fons l’arbre genealògic. En canvi, en la tercera si que podem intervenir d’una manera més directa: gestionem la nostra vida per canviar el tipus de feina i les seves condicions o en busquem una en el supòsit que ens trobem desocupats.

En aquest punt, un cop que hem decidit anar al difícil mercat laboral revisem els recursos que tenim al nostre entorn per ajudar-nos en aquesta empresa que és la conciliació de la vida personal i laboral. Un dels principals recursos, quan la canalla és molt petita (de 0 a 2/3 anys), són les escoles bressol. Per al cas que ens ocupa, ens centrarem en aquelles que depenen de les corporacions locals, passant a parlar, per tant, de les EBM (Escoles Bressol Municipals) ja que sobre aquestes podem accedir de manera àgil i fidedigna a la informació de preus i places que hi ha en cada territori.

Aquestes, alhora, mentre no es converteixin en una opció d’ensenyament cobert (encara que no fos obligatori), estan sota el paraigües de cada municipi i la decisió de gestió particular fa que no hi hagi homogeneïtat en places oferides, preu dels serveis, etc.

Fets aquests apunts, proposem l’exercici d’analitzar, en funció del municipi del Perfil de la Ciutat en el que resideixen, com ho tenen aquelles famílies que per les seves circumstàncies necessiten dels recursos de les EBM. Recordem que l’anàlisi és amb les EBM i no entrarem a considerar les escoles bressol no vinculades als Ajuntaments.

La següent taula ens ofereix el nombre de places disponibles que existeixen en cada ciutat, el nombre de nadons entre 0 i 2 anys que hi ha i, en tercer lloc, la ràtio de quants nenes i nens hi ha per cada plaça d’EBM existent.

Ràtio de nenes/nens per plaça EBM existent

Partint (ho recordem novament) de la base que només estem fent l’anàlisi sobre l’oferta d’EBM, observem com les ciutats de Manresa i Badalona són les que presenten una major ràtio de nenes i nens que ‘competeixen’ per accedir a una plaça de les EBM. A l’altra banda, destaquen els municipis de Mataró, Barberà del Vallès i el Prat de Llobregat.

A part de la ràtio esdevinguda respecte la concurrència / competència per accedir a una plaça EBM, també resulta important esbrinar quin esforç han de fer les famílies per poder portar a les seves filles i els seus fills a una EBM. Per comprovar això utilitzarem el cost que hi ha a cada EBM d’un servei ‘premium’ (que considerem que inclou: allargament de matí, dia sencer de l’escola i dinar 20 dies al mes).

Ràtio esforç econòmic de les families

La taula anterior ens ofereix llum i ens mostra que Girona és la ciutat on es necessita fer un menor esforç econòmic per nena o nen, seguit de Cerdanyola del Vallès i Manresa, malgrat que les dues primeres estan en posició intermitja quant al preu del servei.

Els serveis d’EMB més barats són els que es registren a Santa Coloma de Gramenet, tot i que el fet de presentar uns valors mitjans de l’IRPF baixos fa que es situï en la classificació del rànquing que hem establert. En la banda oposada hi ha Barberà del Vallès, que té els serveis més cars, però també té uns valors d’IRPF que no són massa elevats i per tant els hi col·loquen en la darrera posició en els dos casos (preu total i ràtio).

Això no obstant, en la gran majoria de municipis del Perfil de la Ciutat s’aplica el que es coneix com tarifació social (com és el cas, per exemple, de Barberà). Aquest sistema el que fa és determinar el preu del servei en funció de les característiques i circumstàncies de cada família, amb la finalitat que totes elles puguin accedir a una plaça d'escola bressol independentment de la seva capacitat adquisitiva.

Aquest petit anàlisi ens porta a concloure que existeix la necessitat d’establir de manera generalitzada l’extensió de l’ensenyament de les escoles bressol, amb una partida pressupostària que asseguri a tot el territori una igualtat en la qualitat, preu i concurrència dels serveis. També volem ressenyar que, voluntàriament, ens hem deixat fora de l’estudi les escoles bressol no municipal a les que se les ha de reconèixer una tasca molt professional i de servei essencial ja que són les que cobreixen gran part de la demanda a la que no poden arribar els serveis municipals.

ANNEX: INFORMACIÓ DELS DIFERENTS PAQUETS DE SERVEIS DELS QUE DISPOSEN LES FAMILIES

 

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4.5 (4 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari