El nou marc de finançament europeu (2021-2027), l’oportunitat pel desenvolupament sostenible

L’any 2015 es va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (A2030) que amb 17 objectius (ODS), té la voluntat d’aconseguir acabar amb la pobresa en totes les seves formes i dimensions, l’any 2030.

És un pla d’acció construït de manera participada amb la inclusió d’agents que fins aleshores ocupaven un segon pla en les relacions internacionals, però queda lluny de moltes realitats, com la dels governs locals.

És per això que cal localitzar les fites aprovades per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que és el procés d’incloure el nivell subnacional de governança en la tasca de complir amb l’A2030. I també és la feina que cada comunitat necessita fer per ajustar els ODS al seu context i reflexionar sobre què pot fer per assolir-los.

En aquest sentit, la Unió Europea aprova l’Agenda Urbana Europea l’any 2016, la qual constitueix un marc de referència per a qualsevol iniciativa de desenvolupament urbà sostenible i, per tant, d’aterratge de l’A2030 a nivell local.

En l’actualitat, marcada per la crisi de la covid-19, les ciutats assumeixen més protagonisme ja que pateixen més els impactes de la pandèmia. Com que probablement aquesta no serà la darrera crisi, és important construir ciutats resilients i capacitades per afrontar-les. Tanmateix, és urgent repensar el model d’urbanisme i de governança, compartint experiències com es fa a la web Cities for Global Health, impulsada per Metropolis, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i Alianza eurolatinoamericana de cooperación entre ciudades (ALLAS), creada arran de la covid-19.

El coronavirus ha demostrat que els reptes són globals i que les respostes també ho han de ser. La situació actual s’ha convertit en una oportunitat per accelerar el procés cap a un model de desenvolupament sostenible, amb ciutats i països més resilients. Per tant, caldrà reforçar el treball col·laboratiu i integral, amb el compromís de tots els nivells de governança i de tots els actors per encaminar-nos cap a un món on ningú quedi enrere.

Però, a més d’incloure aquesta perspectiva als plans nacionals, regionals i locals, com aconseguirem fites tan anhelades com garantir l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns; o eradicar la pobresa extrema?

Sovint, les agendes internacionals s’acaben convertint en un conjunt de bones voluntats perquè no estan dotades de recursos econòmics que permetin impulsar projectes transformadors. La Unió Europea, es converteix de nou, en exemple.

El nou marc de finançament europeu (2021-2027) i el fons Next Generation EU, són el paquet d’estímul més gran finançat mai a través del pressupost de la UE. És un total de 1,8 bilions d’euros que han d’ajudar a reconstruir l’Europa posterior a la covid-19, que serà més ecològica, digital i resilient, i amb mecanismes més flexibles per afrontar necessitats imprevistes.

Aquests tres grans eixos prenen els 14 àmbits prioritaris de l’Agenda Urbana Europea com a base, atorgant a la dimensió urbana un major protagonisme, com ho demostra la dotació de 500 milions d’euros per les Urban Innovative Action.

Veurem en els propers anys si el finançament europeu pot estimular el sorgiment de nous projectes transformadors, que contribueixin a ciutats més verdes, resilients i digitals. I que ho facin de manera col·laborativa i compartint responsabilitats entre diferents agents i nivells de governança per avançar cap a un món i ciutats més sostenibles, tal i com proposa l’Agenda 2030.

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (A2030) que amb 17 objectius (ODS), té la voluntat d’aconseguir acabar amb la pobresa en totes les seves formes i dimensions, l’any 2030.

És un pla d’acció construït de manera participada amb la inclusió d’agents que fins aleshores ocupaven un segon pla en les relacions internacionals, però queda lluny de moltes realitats, com la dels governs locals." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/nextgenerationeu.jpg">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari