El DIRCE

Cercar noves fonts d’informació és un dels reptes dels observatoris. A vegades, per cobrir “buits” d’informació, d’altres per millorar el que ja hi ha disponible. Sigui com sigui, tasca difícil tot i semblar que tot ho tenim a un sol “click”. Avui donarem una ullada a una font de dades que fins ara mai havíem treballat, el DIRCE.

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) és un sistema d’informació que agrupa les empreses i que té com a objectiu fer possible la realització d’enquestes econòmiques per mostreig. L’INE en fa una explotació estadística (anual) i ofereix dades desagregades, també a escala municipal. Per tant, des dels observatoris disposem d’una font d’informació més que ens permet dibuixar el teixit empresarial del territori.

La darrera actualització del DIRCE, amb dades relatives a 1 de gener de 2021, ens dona els següents resultats pel conjunt de municipis del Perfil de la Ciutat:

El conjunt dels municipis que integren la xarxa del Perfil concentren un total de 93.961 empreses actives, sent Terrassa, Sabadell i Badalona els municipis que major nombre en  concentren.

Si analitzem la sèrie disponible (2012-2020), la majoria de municipis van experimentar una lleu davallada del nombre d’empreses entre els anys 2012 i 2014 (encara sota els efectes de la darrera crisi econòmica). A partir de l’any 2015 s’inicia la recuperació, superant en la majoria de casos el nombre d’empreses observades de l’any 2012. Pel conjunt de municipis del Perfil, el nombre d’empreses ha augmentat un 4,8% en el període analitzat.

Analitzant en detall les empreses per grans sectors d’activitat econòmica podem observar que el municipi amb un major percentatge d’empreses a la indústria (el 14,1% del total) és Barberà del Vallès, mentre que a la construcció ho és Santa Coloma de Gramanet (16,6% del total). El municipi amb un major percentatge d’empreses en el sector serveis és el Prat del Llobregat (84,1% del total).

Si desglossem els serveis per branques d’activitat econòmica, el comerç, transport i hostaleria agrupen la major part de les empreses del sector serveis. Sant Coloma de Gramanet és el municipi amb un percentatge més elevat d’empreses en aquest grup de branques d’activitat, amb el 60,5% del total d’empreses del sector serveis. Pel que fa a les activitats professionals i tècniques, Vic és el municipi que registra un percentatge més elevat, amb el 25% del total, mentre que Granollers és el municipi que registra un major percentatge en les activitats immobiliàries (l’11,4% del total).

Aquests són alguns dels resultats que podem obtenir a partir de l’explotació estadística del DIRCE a escala municipal. Una aproximació (potser) més acurada al volum d’empreses de les nostres ciutats, més enllà de l’explotació habitual del Registre General de la Seguretat Social o del Registre Mercantil.

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari