El comerç del centre de la ciutat amb 9 de cada 10 establiments en actiu

El present article pertany a una sèrie -fins al moment- de tres d'articles elaborats per l'empresa Solucions Geogràfiques.

En el primer article que vam fer fa unes setmanes vam poder descriure la situació dels establiments comercials de la Milla d’Or de Sabadell i Terrassa durant la Fase 0 de desconfinament, podeu veure l’article sencer a: http://solucionsgeografiques.blogspot.com/2020/05/mes-del-50-de-locals-tancats-lafectacio_36.html

La setmana passada (dimarts 19 de maig de 2020) vam tornar a realitzar el treball de camp als mateixos àmbits de Sabadell i Terrassa per tal d’analitzar l’estat dels comerços actius a la Fase 0 Avançada anomenada també Fase 0,5. Aquí el link per tornar a llegir-lo http://solucionsgeografiques.blogspot.com/2020/05/evolucio-de-la-milla-dor-la-fase-0.html

Ara amb l’inici de la Fase 1, quina serà la nova situació? Quin serà el volum d’establiments en actiu? Quins encara tenen les seves portes tancades? Com ha millorat l’afectació al sector serveis amb la nova fase? I que passa amb el comerç? Hi ha cap diferència entre les milles d’or de Sabadell i Terrassa?

A tots aquests interrogants intentarem donar resposta a continuació un cop analitzada l’explotació de dades del treball de camp realitzat el dimarts 26 de maig de 2020.

Com ja vam comentar amb anterioritat disposàvem de dades recents (febrer 2020) dels establiments comercials de les milles d’or de Sabadell i Terrassa, gràcies a un projecte en el que estem col·laborant amb la Diputació de Barcelona i el Perfil de la Ciutat. El fet de disposar d’aquestes dades tan recents, ens permet fer una comparativa molt acurada amb les diferents fases de desconfinament que es vagin decretant.  A continuació us presentem els principals resultats obtinguts a partir del nou treball de camp, així com un breu recordatori de la situació existent al febrer i a la Fase 0.

La situació de l’activitat comercial a les milles d’or de Sabadell i Terrassa abans de la pandèmia generada pel Covid-19

En un primer anàlisi d'aquests mateixos eixos realitzat durant el mes de febrer de 2020, vam detectar que hi havia 164 comerços actius a Sabadell i 202 a Terrassa. El percentatge d’activitat respecte els locals en venda i lloguer era lleugerament més alt a Sabadell (90%) que a Terrassa (84%).

Amb la nova Fase 1 el nombre de comerços actius supera el 80% respecte el mes de febrer del 2020

La situació dels establiments en actiu ha millorat sensiblement a les dues ciutats analitzades al fer la comparativa amb la Fase 0. En global totes dues ciutats presenten ja més d’un 80% d’establiments en actiu respecte als que ho estaven al Febrer. Terrassa ha passat del 43,56% a una mica més del 80% d’establiments en actiu en relació als que ho estaven al Febrer (+36,63%). A Sabadell la millora també és molt important, amb un creixement que va del 51,22% a la Fase 0 a el 80,49% a la Fase 1.

Sabadell Terrassa

L’activació del comerç ja es gairebé total amb més del 91% en actiu a Sabadell i un 85% a Terrassa. Recuperació del sector serveis que ja arriben a dos terços dels establiments en actiu

La situació de partida del comerç al detall a la Fase 0 era de gairebé el 60% d’establiments en actiu a Sabadell respecte als que ho estaven al Febrer. Actualment a la Fase 1 ja trobem més del 90% d’establiments en actiu. Pel que fa a la ciutat de Terrassa el punt de partida a la Fase 0 era una mica inferior, el 46% d’establiments en actiu respecte dels que ho estaven al Febrer, i l’increment ha estat molt important passant a ser amb la Fase 1 més del 85%.

L'afectació al sector serveis ha anat millorant ja que partíem de nivells d’activitat molts baixos i si abans eren un terç dels establiments en actiu, en l’actualitat a totes dues ciutats presenten valors força semblants suposant pràcticament dos terços del total.

La gran majoria d’establiments comercials ja estan oberts

A Sabadell totes les categories presenten el 100% d’establiments en actiu a excepció de 3 (Informàtica, Vestir, Altres).

A on hi ha més marge de recuperació és a la categoria d’altres que és on s’engloben els punts de venda de la ONCE que obriran properament.

La situació del comerç a Terrassa presenta un valor del 85% d’establiments en actiu, amb una important millora en relació al 46,20% de la Fase 0. Tot i això encara hi ha diverses categories amb valors per sota de la mitjana com en el cas del Calçat i Pell o les Joieries, entre d’altres.

El sector Serveis comença a remuntar a l’espera de poder obrir l’interior de bars i restaurants en una fase posterior. En global la restauració encara per sota del 50% d’establiments en actiu

A Sabadell els establiments vinculats al sector Serveis tenen amb la Fase 1 ja el 58% d’establiments en actiu. Tot i això gairebé la meitat de les categories presenten valors inferiors a la mitjana d’establiments en actiu del conjunt del sector a la ciutat. Fins i tot tres categories encara tenen el 100% dels establiments inactius com son les Agències de viatges, els equipaments culturals i recreatius i els arranjaments.

Significativa millora dels restaurants ja que passen del 14% en actiu a la Fase 0 a més del 70% en Fase 1. Per contra Bars i Gelateries encara per sota del 50% d’establiments en actiu.

Pel que fa a la ciutat de Terrassa globalment presenta uns valors semblants a Sabadell amb gairebé el 61% dels establiments del sector Serveis en actiu. Tot i això hi ha 4 categories amb el 100% dels establiments tancats, com son les agències de viatges, l’ensenyament reglat, els restaurants i els equipaments culturals i recreatius.

Important millora dels Bars que sobrepassen el 50% d’establiments en actiu.

Conclusions a partir de la situació dels establiments comercials a la Fase 1

Un primer anàlisi de la situació global entre la Fase 0 i la Fase 1 ens mostra que s’ha millorat de forma clara i evident, ja que s’ha passat del 47% d’actius a situar-se per sobre del 80% a totes dues ciutats.

L’anàlisi per sectors ens fa adonar-nos que la situació del comerç i dels serveis encara presenta valors sensiblement diferents. A Sabadell (+90%) i Terrassa (+85%) els establiments en actius dedicats al comerç a la Fase 1 suposen un important increment respecte als que hi havia a la Fase 0.

En aquest sentit el marge de millora en properes fases es bastant petit ja que la gran majoria dels que resten per obrir son establiments de venda de la ONCE i cal tenir en compte que, molt probablement, a excepció d’aquest grup que ho farà properament, qui no ha pogut obrir fins ara és gairebé segur que no ho torni a fer.

Analitzant els establiments del sector serveis ja és comença a notar una significativa millora global de la situació a totes dues ciutat on s’apropen als dos terços dels establiments en actiu. Això en bona part és degut a la possibilitat d’obrir durant la Fase 1 les terrasses de bars i restaurants.

El marge de recuperació d’aquest sector encara és important ja que s’han d’incorporar encara en properes fases aquells bars i restaurants que no fan menjar per emportar ni disposen de terrassa exterior.

Dins d’aquest sector hi ha categories com son les d’Agències de viatges, els equipaments culturals i recreatius o l’ensenyament reglat que pel que sembla es veuran significativament afectades en la seva activitat a curt termini.

Es possible que alguns d’aquests valors puguin variar al llarg de la fase 1 ja sigui per adaptació dels negocis a les normatives exigides durant aquesta fase o per contra al cessament de la seva activitat.

Com sempre hem manifestat amb anterioritat realitzant aquest seguiment de les milles d’or de Sabadell i Terrassa en les diferents fases de desconfinament per mostrar l’avenç de l’activitat en aquests àmbits.

 

Solucions Geogràfiques

Sabadell - Terrassa - Barcelona

27 de maig de 2020

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4.3 (4 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari