Creixement de la població en edat escolar fins al 2021

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya la població  en edat escolar creixerà fins al 2021 però ho farà a un ritme menor que el darrer quinquenni. Les projeccions de població suposen que al 2021 la població de 0 a 20 anys arribi a 1,70 milions representant un creixement de 148.977 persones, aquesta dada és similar a l’increment de població sofert de 2006 a 2010.

Els motius d’aquest creixement moderat de població cal buscar-los en:
  • Una disminució de naixements
  • Un flux de migració moderat
Aquest creixement no serà homogeni pels diferents trams d’edat així al 2015 els creixement més elevats seran els del grup de 6 a 11 anys amb 73.600 persones més que al 2010 (16,8%), el segon grup que més creixerà serà el de 12 a 15 anys: 35.545 (13,5%). En canvi el de menors de 2 anys no només no creixerà sinó que disminuirà  en 21.903 persones (8,4%). Catalunya

Anys 2010 2015 Variació absoluta Variació relativa
De 0 a 2 anys 260.811 238.908 -21.903 -8,4%
De 3 a 5 anys 247.381 258.154 10.773 4,4%
De 6 a 11 anys 438.809 512.409 73.600 16,8%
De 12 a 15 anys 263.046 298.591 35.545 13,5%
De 16 a 17 anys 132.963 139.482 6.519 4,9%
De 18 a 20 anys 208.533 205.962 -2.571 -1,2%
TOTAL 1.551.543 1.653.506 101.963 6,6%
En l’horitzó de 2021 tot i augmentar la incertesa aquests augment es trasllada als grups d’edat  que cursaran secundària, així el grup de 16 a 17 anys augmenta en 27.456 en relació a 2010 (19,7%), el de 12 a 15 anys incrementa en 58.544 persones (19,6%). En canvi els trams d’edat inferiors, els corresponents a l’educació infantil,  disminueixen tant el de 0 a 2 anys com el de 3 a 5 anys.
Anys 2010 2021 Variació absoluta Variació relativa
De 0 a 2 anys 260.811 203.560 -35.348 -14,8%
De 3 a 5 anys 247.381 223.785 -34.369 -13,3%
De 6 a 11 anys 438.809 510.733 -1.676 -0,3%
De 12 a 15 anys 263.046 357.135 58.544 19,6%
De 16 a 17 anys 132.963 166.938 27.456 19,7%
De 18 a 20 anys 208.533 238.369 32.407 15,7%
TOTAL 1.551.543 1.700.520 47.014 2,8%
Judit Montal-Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic
La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Comentaris

Ei Judith Montal, quant de temps! Veig que esteu molts pesos pesants aquí publicant, eh? Enhorabona, el bloc està realment bé. Salut!

Volem saber que en penses...