Covid-19 i matriculacions: què ha passat?

Ara fa un parell d’anys que des de l’Observatori de l’Economia Local de Sabadell vam escriure un article sobre les matriculacions com a mesura del consum intern de les ciutats. En el context actual de crisi, hem cregut oportú de tornar-ne a fer una anàlisi per tal de mesurar l’impacte de les mesures adoptades per aturar la pandèmia de la COVID-19.

Per fer-ho hem utilitzant les dades provisionals que ofereixen les extenses bases de dades de la DGT a les que anteriorment havien dedicat un article els companys de Manresa i de Mataró.

Abans de començar l’anàlisi, cal també tenir present que l’any 2019 va ser el primer any en que van caure les matriculacions des de l’any 2012:  un 2,1% en el cas de l’Estat i un 1,9% en el cas de Catalunya.

A partir de les dades mensuals de matriculacions dels diferents municipis de la xarxa hem pogut calcular les següents taxes de variació interanual del primer semestre de 2020:

L’anàlisi de les taxes interanuals ens permet observar com en el mes de gener d’enguany més de la meitat de municipis registraven un descens interanual de les matriculacions. És el cas del Prat de Llobregat (-32,7%), de Barberà (-20,0%), de Cerdanyola (-16,4%), de Mollet (-11,9%), de Sabadell (-9,2%), de Viladecans (-9,1%), de Terrassa (-8,9%) i de Granollers (-4,2%). Fins i tot si analitzem el conjunt de municipis del Perfil veiem com en el primer mes de l’any s’enregistrava un descens interanual del 4,4%. Per contra, en el mes previ a la crisi del Covid19, el mes de febrer, tots els municipis enregistraven importants creixements interanuals en el nombre de matriculacions.

Si observem el mes de març, mes en que es va decretar l’estat d’alarma (el 14 de març), el descens de les matriculacions és força acusat amb variacions negatives que van del 50,4% (Cerdanyola del Vallès) fins al 73,5% (Manresa). Si agafem per exemple el cas de Sabadell, enregistra una variació negativa del 69,0%, el que suposa una davallada més intensa que les davallades produïdes a finals de l’any 2009 en plena crisi econòmica (llavors properes al 60%).

En el mes d’abril, que coincideix amb el confinament més dur, es van enregistrar les taxes de variació interanual negatives més intenses que van del 94,2% (Badalona) al 99% (Barberà del Vallès).

Pel que fa al mes de maig, tot i que els descensos no són tan acusats com en el mes anterior, la majoria de municipis enregistren descensos superiors als del mes de març (on es va viure gairebé dues setmanes sense confinament) amb les excepcions de Barberà, Manresa i Vic.

En el mes de juny, mes en que va acabar l’Estat d’Alarma (el 21 de juny), en canvi s’enregistren descensos molt més minsos en comparació amb els mesos anteriors. El mes intens és el de Sabadell (-31,1%) i el menys intens és el de Sant Feliu de Llobregat (-8,7%). Per contra, lluny del que es podria esperar, diversos municipis enregistren increments interanuals en el nombre de matriculacions. És el cas de Mollet del Vallès (20,8%), Santa Coloma de Gramenet (2,2%), Mataró (1,6%) i Vic (1,4%).

A partir de les mateixes dades mensuals de matriculacions dels diferents municipis de la xarxa hem pogut calcular els valors acumulats en el que va d’any i comparar-los amb el mateix període de l’any anterior:

Com era d’esperar, el gràfic ens mostra com cap municipi ha arribat a l’acabar aquest primer semestre a les xifres d’un any abans. El municipi amb més la diferència interanual més intensa és el Prat de Llobregat (-49,2%) i el que menys Mollet del Vallès (-23,7%).  

Queda la segona meitat de l’any per endavant i caldrà veure en els propers mesos quina serà l’evolució de les matriculacions. És difícil de preveure en un context ben atípic que compta amb confinaments territorials de més o menys intensitat, els ERTOs vigents fins al 30 de setembre i una pandèmia que segons els experts dista de ser controlada.

 

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3.4 (5 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari