Corredor de la C-17. Eix territorial de desenvolupament econòmic

En la línia d’altres posts anteriors, voldríem insistir en la dinàmica actual de planificació econòmica a partir d’un àmbit territorial supramunicipal, seguint lògiques econòmiques i socials que van més enllà d’uns àmbits o fronteres “administratives” i que responen sobretot a criteris d’influència econòmica i de mobilitat. En aquest sentit, darrerament s’estan impulsant les bases de col·laboració entre els diversos agents del territori al voltant de la C-17, apostant per a la seva indústria com a valor imprescindible i treballant per desenvolupar els projectes clau indispensables per  tal que el corredor de la C-17 esdevingui un eix de promoció econòmica conjunta que permeti potenciar l’ocupació en el seu àmbit. En aquest projecte hi participen tres municipis que formen part de la Xarxa El Perfil de la ciutat: Granollers, Mollet del Vallès i Vic.

La metodologia de treball es basa en desenvolupar la col·laboració pública-privada, mitjançant la promoció econòmica entre empreses i territori. Treballar en xarxa i disposar d’una  plataforma d’enfortiment del territori de la C-17 basada en tres estratègies clau: territorial, econòmica, i de marca.

I- Projectes d’estratègia territorial

Projectes d’infraestructures vitals pel territori no avancen al ritme de les seves necessitats, moltes d’elles programades i previstes fa temps i que el PTMB - Pla Territorial Metropolità de Barcelona - ha recollit adequadament i per tant cal impulsar amb més fermesa:

1)  El desdoblament de la línia del ferrocarril R3 entre Montcada i Ripoll, i les millores entre Ripoll i Puigcerdà.

2)  La Ronda del Vallès, autovia orbital de connexió entre Vallesos i el Baix Llobregat

3)  L’estació de mercaderies de la zona nord metropolitana

4)  El desenvolupament i aprovació dels plans directors urbanístics que el PTMB preveu en tot l’entorn de la C-17, amb el consens dels territoris afectats.

5)  El Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya.

imatge C17

II- Projectes d’estratègia econòmica

Sobre els polígons industrials:

Cal promocionar i posar en valor el patrimoni industrial que configura la xarxa de polígons industrials de la C-17, i construir els protocols de coordinació necessaris per al desenvolupament urbanístic d'aquesta xarxa de polígons industrials. Els projectes de col·laboració publicoprivada en els polígons industrials són una inversió a llarg termini per a l'atracció de noves inversions i per a la retenció de l'activitat empresarial.

6) Elaborar el Mapa de polígons de la C-17 classificats segons grau de desenvolupament urbanístic i segons nivell de serveis, tot promovent el desplegament d’infraestructures que afavoreixin la seva competitivitat, entre elles una bona xarxa de telecomunicacions en banda ampla mitjançant fibra òptica.

7) Foment de l'associacionisme en els diferents polígons del C-17 per canalitzar la posada en marxa de nous projectes i per vertebrar la representativitat de les empreses.

Sobre la formació i el coneixement:

La concentració del  teixit productiu al llarg de l'eix viari de la C-17 facilita l'articulació d'un sistema de formació professional en alternança amb el treball que no ha desplegat encara tot el seu potencial.

8) Articular l'oferta de formació professional i universitària dels municipis de la C-17, d’acord amb els reptes productius del seu teixit econòmic més pròxim. Algunes de les seves institucions educatives i de recerca poden actuar com a centres d'excel·lència en la formació del talent, la creativitat i la innovació.

Sobre els serveis a les empreses:

9) Desplegar, consolidar i coordinar el sistema d'equipaments i de serveis públics i privats de suport a l'emprenedoria, a la innovació i a la internacionalització de les pimes.

10) Impulsar mesures per millorar la qualitat i la diversitat del subministrament energètic, amb especial atenció a les energies renovables i la biomassa.

Sobre el sector primari

11) Protegir els espais destinats a usos agrícoles i ramaders, potenciar l'activitat del sector primari i fomentar la seva modernització.

III- L'estratègia de la marca C-17

La marca C-17 ha d'estar al servei dels objectius i projectes de l’estratègia territorial i econòmica. La comunicació de la marca C-17 s'ha de plantejar cap a dins del territori, per tal de donar cohesió a l’àmbit econòmic i social en que s’ubica, i s'ha de plantejar cap a l’exterior, per tal d'aconseguir que valors externs del territori s’atreguin cap a dins (econòmics, financers, inversions, atracció de capital talent, d’atracció de turisme cultural, esportiu o d’altre tipus).

12)  Definir el concepte de marca-territori C-17 per aconseguir integrar els elements específics que la defineixen en el seu contingut actual i en els seus  objectius de futur, però especialment els elements diferencials que permetin donar valor a la marca respecte d’altres. Entre ells cal destacar:

a) El pes de la indústria alimentària i químico-farmacèutica que reclama polítiques públiques específiques orientades a enfortir el caràcter local dels seus proveïdors en la cadena de valor d'una indústria que competeix en el mercat global.

b) Els Parcs Naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Montseny, i l'Espai d'Interès Natural de les capçaleres del Ter i el Freser, com a espais referents i de recursos tractors del turisme d'esport i de natura.

Toni Mora Puigví

Ajuntament de Vic

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari