Ajuntament de Cerdanyola: L'EPAM, un software pel seguiment, avaluació i divulgació dels compromisos contemplats al Pla de Mandat 2015-2019

Des de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès volem compartir, en aquest fòrum del El Perfil de la Ciutat, un projecte tècnic pel seguiment del Pla de Mandat actual 2015 - 2019.

Ens referim a l'EPAM, el programa informàtic per a la gestió del Pla d'Actuació Municipal (PAM). Aquest programa ha estat confeccionat, amb els mitjans propis de la nostra institució, per les Seccions Tècniques de Sistemes d'Informació i de Planificació Estratègic.

Després d'haver conegut l'experiència d'un programa similar a l'Ajuntament de Mataró, amb uns quants anys més de rodatge i d'experiència, van decidir confeccionar la nostra versió pròpia doncs van valorar que el més important d'aquest software era l'adaptació a la nostra realitat organitzativa.

El resultat és el software EPAM pel seguiment, avaluació i divulgació dels compromisos contemplats al Pla de Mandat 2015 - 2019, però també amb una voluntat clara d'esdevenir en el software institucional del nostre ajuntament per a futurs Plans de mandat.

Aquest post per donar coneixement d'aquesta experiència s'estructura en tres apartats:

 • Estructura del PAM: de l'Acord de Mandat 2016 al Pla de Mandat (2015-2019)

 • EPAM: l'eina informàtica per a l'evacuació i el seguiment del PAM

 • Recull de gràfics amb l'avaluació del PAM (1r semestre de 2018)

 

Estructura del PAM: de l'Acord de Mandat 2016 al Pla de Mandat (2015-2019)

 

Els grups municipals que van donar suport a l'elecció del Carles Escolà com a Alcalde de Cerdanyola del Vallès al juny de 2015, CxC, ERC, CIU i ICV-EUiA, varen acordar la redacció d'un Acord Programàtic pel Mandat 2015-2019 que es va estar negociant fins al febrer - març de 2016. La signatura d’aquest acord va comportar l'entrada al govern municipal dels grups municipals de CiU (actualment PDCAT), ERC i el suport extern de ICV-EUIA.

Al setembre de 2016 es produeix la sortida del govern de CiU, i al gener de 2017 la d'ERC, quedant des d'aquell moment el Govern Municipal composat únicament per Compromís per Cerdanyola (CxC) amb 5 regidors d'un total de 25.

 

En relació amb el desenvolupament del Pla d'Actuació Municipal (PAM), el govern municipal va voler construir un relat compartit, basant-se el màxim possible en l'Acord de Mandat de 2016, el qual va ser consensuat entre el grups politics municipals. Per a la confecció del PAM es va seguir un esquema estàndard estructurat de la forma següent:

 • Missió, visió i valors del Programa d'Actuació Municipal

 • Objectius estratègics

 • Objectius operatius

 • Actuacions i mesures concretes

 

Missió, visió i valors del Programa d'Actuació Municipal. L'acord signat va donar molta importància a "una Cerdanyola per a les persones, una ciutat per a les persones" posant la ciutadania en primer terme. Que qualsevol persona, sigui qui sigui, tingui al seu abast tota la informació i possibilitat de demanar aclariment, posició o solució, davant de qualsevol tema que li afecti i necessiti afrontar, i per tant, la transparència pública i el dret a participar, com a idees transversals de l'atenció a les persones.

 

Els 15 Objectius Estratègics que defineix el PAM 2015- 2019, recullen els 15 grans acords que contemplava l'Acord polític del 2016:

 1. Objectiu Estratègic 1: Administració, transparència i participació.

 2. Objectiu Estratègic 2: Patrimoni Municipal

 3. Objectiu Estratègic 3: Relacions Institucionals

 4. Objectiu Estratègic 4: Promoció econòmica, fiscalitat, ocupació i comerç

 5. Objectiu Estratègic 5: Salut i sanitat pública

 6. Objectiu Estratègic 6: Educació

 7. Objectiu Estratègic 7: Serveis socials i inclusió social

 8. Objectiu Estratègic 8: Esports

 9. Objectiu Estratègic 9: Cooperació, igualtat, pol. intergeneracional

 10. Objectiu Estratègic 10: Cultura

 11. Objectiu Estratègic 11: Habitatge

 12. Objectiu Estratègic 12: Medi Ambient

 13. Objectiu Estratègic 13: Mobilitat

 14. Objectiu Estratègic 14: Model urbà de ciutatç

 15. Objectiu Estratègic 15: Recollida i tractament de Residus

 

El compliment dels 45 objectius operatius garanteix el compliment de l'eix o Objectiu Estratègic corresponent, amb més o menys intensitat en funció de les actuacions realitzades. Es plantegen entorn dels 3 - 5 objectius operatius per a cada objectiu estratègic.

 

L'avaluació de les 180 ACTUACIONS - ACCIONS del PAM, i que no corresponen a l'activitat ordinària del Catàleg de Serveis Municipal, són la clau per l'avaluació tècnica del PAM com a compromís polític, i per tant, calia estructurar-les per avaluar-les de forma el més objectiva possible.

Les actuacions municipals estan dividides entre:

a) Actuacions ESTRATÈGIQUES (2 punts)

b) Actuacions BÀSIQUES (1 punt)

c) Actuacions de MILLORA (0,5 punt)

Es valoren les actuacions de forma ponderada, d'aquesta forma una Actuació Estratègica, és de rang doble que una Actuació Bàsica, i aquesta és de rang doble que una Actuació de Millora.

 

 

2. EPAM: l'eina informàtica per a l'avaluació i el seguiment del PAM

 

La implementació del Pla d'Actuació Municipal (PAM) va requerir una eina informàtica d'avaluació i seguiment, tant a nivell intern (Àrees i Serveis Municipals) com a extern (donar comptes a la ciutadania), per la qual cosa es va treballar conjuntament entre la Secció de Planificació Estratègica i la de Sistemes d'Informació per a la confecció d'una eina informàtica adient: l'EPAM.

 

Al llarg del segon semestre de 2017 es va començar el treball de confecció del software EPAM amb els objectius esmentats. Aquest treball es va fer amb mitjans propis (un programa ad hoc per a la nostra institució), tot i què vam consultar l'experiència de l'Ajuntament de Mataró que treballa aquest tema des de fa anys.

 

El programa delimita una persona referent per a cada Actuació (nivell tècnic) amb una altra

com a validadora (comandament del les seccions o dels serveis).

 

Tanmateix s'aplica un esquema similar pel que fa als Objectiu Operatius i, en aquest cas els referents tècnics són els comandament de les Àrees i dels Serveis i/o Àrees. La validació dels Objectius Operatius correspon als responsables polítics.

 

Per últim, l'avaluació final dels Objectius Estratègics és el resultat de les avaluacions de cadascú dels Objectius Operatius.

La versió Beta del programa EPAM estava enllestida al febrer de 2018, i va estar operativa per l'avaluació del 1r trimestre de l'any pels voltants de maig. Aquesta va ser també una avaluació Beta en la qual van poder comprovar el funcionament intern del sotware.

 

A l'octubre passat es va posar en marxa el primer procés estàndard d'avaluació del PAM, per mitjà del software EPAM, en totes les seves fases, inclosa tres sessions de formació pels respectius nivells: tècnic, comandament, polític.

És a dir, tots els nivells de l'organització implicats van desenvolupar el protocol establert per a l'avaluació del 1r semestre de 2018. Un recull dels seus resultats els trobareu al punt següent en forma de gràfics i d'enllaços a la web pública amb els resultats.

 

La última avaluació del mandat, la corresponent al segon semestre de 2018, començarà aviat: febrer - març 2019.

 

 

3. Recull de gràfics amb l'avaluació del Pla d'Actuació del Mandat corresponent al 1r semestre de 2018 (Ajuntament de Cerdanyola del Vallès )

 

El programa permet una visualització dels resultats per mitjà de gràfics amb colors, (una mena de semàfor), amb la forquilla percentual d'assoliment dels objectius.

 

 

Avaluació general del seguiment del PAM ( 1r semestre 2018 )

 

Promig d'assoliment de les Actuacions ( 1r semestre 2018 )

 

 

Promig d'assoliment dels 45 Objectius Operatius ( 1r semestre 2018 )

 

 

 

 

 

 

Avaluació dels 15 Objectius Estratègics del PAM ( 1r semestre 2018 )

 

 

 

Pàgina web d'accés públic amb els resultats de l'avaluació del PAM (1r semestre de 2018)

 

Pla de Mandat 2015/2019.

Pla de Mandat amb un full de ruta de 180 propostes sorgides de l' Acord programàtic que van acordar els quatre grups que van votar la investidura de Carles Escolà com alcalde.

 

Enllaç: http://epam.cerdanyola.cat/home.xhtml

 

 

 

Diego Rodríguez Prieto

Cap de la Secció Tècnica de Planificació Estratègica

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 2.7 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp
Des de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès volem compartir, en aquest fòrum del El Perfil de la Ciutat, un projecte tècnic pel seguiment del Pla de Mandat actual 2015 - 2019.

Ens referim a l'EPAM, el programa informàtic per a la gestió del Pla d'Actuació Municipal (PAM)." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/epam1.png">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari